OV chipkaart

De voorwaarden van de OV-chipkaart zijn duidelijk. Een kaart waarop je reist mag op ieders naam staan, zolang het daarop geplaatste abonnement maar op je eigen naam staat. Met iets ander bewoordingen is dit terug te lezen in de voorwaarden van TLS en NS. Helaas heeft een medewerker van NS er toch voor gekozen om mijn kaart niet te accepteren en heeft deze mijn OV chipkaart ingenomen. 

Gezien de vreemde situatie waarin in nu terecht ben gekomen, waarbij:

  • Servicemedewerkers de voorwaarden niet kennen.
  • Contact met een medewerker 10 cent per minuut kost.
  • Ik geen OV-chipkaart hebt.
  • Zelfs de persvoorlichters niet reageren

Heb ik een YouTube video gemaakt waarin ik dit verhaal nog eens uitleg. 

Lees het volledige artikel bij de bron; vraagalex [met nog veel meer OV-chip leed] (Thnx-2-Alex)

Het aantal boetes dat TransLinkSystems en de vervoersbedrijven aan reizigers uitdelen, blijft vooralsnog stijgen. Dat blijkt uit cijfers over 2011 die het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft gepubliceerd. Als een reiziger vergeet uit te checken (of dit is niet mogelijk door een storing) in bus, tram of metro, wordt er standaard 4 euro afgetrokken. Bij een uitcheckfaal na een treinreis is de boete 20 euro.

En juist bij de NS blijft het percentage dat niet kan of vergeet uit te checken onverminderd hoog, rond de 2 procent van alle ritten. Het is niet bekend of het aantal reizigers die na een boete restitiutie vraagt is toegenomen. Het uitcheckprobleem en de miljoeneninkomsten voor de vervoerders uit de boetes staat al twee jaar op de politieke agenda. Destijds werd de ophef gesust met de belofte dat het percentage niet-uitcheckers na gewenning aan de nieuwe OV-chipkaart vanzelf omlaag zou gaan. Maar die daling blijft vooralsnog uit. 

Alles bij de bron; webwereld 

De VVD-bewindsvrouw is het met Brenninkmeijer eens dat het beboeten van jaarkaarthouders leidt tot onbegrip. „Het feit dat deze groep wat tijd of plaats betreft nooit buiten hun reisrecht kunnen reizen, onderscheidt deze groep reizigers van alle andere reizigers die met een abonnement reizen”, schrijft ze.

Ondanks hun jaarkaart is besloten dat mensen met zo'n abonnement hun ov-chipkaart toch in en uit moeten scannen. Op die manier kan de verdeling van de inkomsten over de verschillende vervoerders worden bepaald. Niet inchecken betekent onder de huidige regelgeving dat er sprake is van een ongeldig vervoerbewijs voor de betreffende reis.

 Schultz heeft de vervoerders gevraagd om coulant te zijn als jaarkaarthouders vergeten in of uit te checken.

Alles bij de bron; telegraaf 

Vervoersbedrijf Connexxion wil geen belang nemen in het bedrijf achter de ov-chipkaart, ook niet als dat aandeel gratis is. Dat heeft Connexxion-bestuurder Richard Dujardin gezegd.

Dujardin vindt de kaart wel goed, maar de prijs ervan staat hem tegen. Volgens hem opereert het bedrijf, Trans Link Systems (TLS), zonder regie of toezichthouder, en wentelt TLS de meerkosten af op de reiziger. De chipkaart zou openbaar moeten worden aanbesteed. Een IT-bedrijf kan dan inschrijven op het beheer ervan en legt vervolgens verantwoording af aan een toezichthouder. 

Alles bij de bron; automgids 

Het GVB en RET profiteren financieel van de ov-chipkaart. 

In feite krijgt het GVB nu na iedere reis de ritprijs, aldus de Stadsregio. Dat was bij het gebruik van de strippenkaart anders. Aangezien die in het hele land konden worden gekocht, werd de opbrengst daarvan verdeeld onder de vervoerders volgens een speciale berekening. Ook in Rotterdam heeft de ov-chipkaart minder zwartrijders tot gevolg, zegt een woordvoerder van de RET. Volgens hem heeft dat het bedrijf al enkele miljoenen bespaard. De 'extra' opbrengsten uit de ov-chipkaart zijn al vastgelegd in de begroting van 2012.

Door de positieve effecten van de kaart hoeft er minder bezuinigd te worden op het Amsterdamse en Rotterdamse openbaar vervoer.

Alles bij de bron; telegraaf 

Studenten moeten sinds 1 januari altijd in- en uitchecken met hun ov-studentenkaart, ook wanneer ze vrij mogen reizen. Volgens de Bredase filosofiestudent Jan van den Berg maakt die verplichting het privacynet dat om burgers wordt gespannen nóg fijnmaziger.  'Veel mensen zeggen: wat zou het? Maar waarom moet de NS per se weten wanneer studenten vrij reizen? Al die persoonsgegevens bij elkaar maken de burger erg kwetsbaar.'

In de kleine lettertjes van de NS-regelgeving noch in de Wet personenvervoer is er een juridische grondslag voor de nieuwe verplichting te vinden. 'Heel geraffineerd halen ze nu al die studenten door de scan. De NS moet zich gewoon aan de regels houden en dus niet heel hard roepen dat iets verplicht is terwijl het dat niet is', zegt advocaat Brussee. 

De in- en uitcheckplicht is conform de wet, stelt de NS maar maakt de wet een uitzondering voor reizen per trein. 'Klopt', zeggen ze op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 'Maar er staat ook in de wet dat je in het bezit moet zijn van een geldig vervoersbewijs. In de vervoersvoorwaarden van de NS is dat zo vertaald dat een vervoersbewijs pas geldig is als er is ingecheckt.'

Zo werkt het niet, houdt Brussee vol. Je kunt niet zomaar in je eigen voorwaarden om de wet heen. 

Alles bij de bron; volkskrant 

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB sleept het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) voor de rechter vanwege een meningsverschil over de ov-chipkaart. Het dispuut gaat over het bewaren van transactiegegevens van ov-chipkaarten voor studenten, zoals de kaartnummers en gegevens over in- en uitchecken. Het CBP stelde na een klacht van studenten dat het hier om privacygevoelige informatie gaat. 

Vervoerders zoals het GVB zouden deze transactiegegevens kunnen koppelen aan de persoonsgegevens, aldus het CBP. Het GVB is het hier niet mee eens en zegt dat het bedrijf geen toegang heeft tot de databases met persoonsgegevens van studenten. Die zijn in beheer bij DUO (de uitvoeringsinstelling voor studiebeurzen) en Trans Link Systems, die de ov-chipkaart exploiteert.

Alles bij de bron; automgids 

Het CBP handhaaft de last onder dwangsom tegen het GVB. Dit betekent dat het GVB de bewaartermijnen voor reisgegevens van studenten moet aanpassen. Het GVB heeft toegezegd aan deze eis te zullen voldoen. 

Het GVB heeft in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom gesteld dat de reisgegevens van studenten geen persoonsgegevens zijn en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarom niet van toepassing is. Bovendien achtte het GVB het vertrouwensbeginsel geschonden, omdat het CBP in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ zou hanteren dan in een eerder onderzoek in 2007.

Het CBP weerlegt deze argumenten. Volgens de wet is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon een persoonsgegeven. Het CBP geeft aan dat identificatie van de persoon op verschillende manieren kan plaatsvinden. Bij de constatering dat het hier om persoonsgegevens gaat speelt een rol dat de reisgegevens gedetailleerde informatie geven over het reisgedrag van studenten. Ook weerlegt het CBP het argument dat het in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ toepast.  

Alles bij de bron; cbp 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha