De Nederlandse regering hecht veel te weinig waarde aan privacy van haar burgers. 'De politiek straalt uit dat burgers zich om hun privacy vooral geen zorgen hoeven te maken, zolang ze niets te verbergen hebben.' Dat zegt Peter Hustinx, voorzitter van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Hustinx hekelt de manier waarop in de Nederlandse politiek wordt gepraat en gedacht over privacy. Als voorbeeld noemt hij de manier waarop de verantwoordelijke bewindslieden omgingen met privacykwesties rondom de invoering van de ov-chipkaart en de discussie over het elektronisch patiëntendossier (EPD). 

De voorman van de EDPS noemt eurocommissarissen Viviane Redding en Neelie Kroes als voorbeelden van hoe het ook kan. 'Zij stellen met regelmaat dat vertrouwen van burgers cruciaal is en wijzen vaak op het belang van goede privacywetgeving.

Lees alles bij de bron; volkskrant