Op maandag 20 januari is het eindelijk weer mogelijk voor Nederlandse burgers om een ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaart aan te vragen.
Daarmee is een eerste stap gezet om een deel van de principiële 'vingerafdrukweigeraars' tegemoet te komen. Voor hen die een paspoort nodig hebben is dit geen oplossing omdat daarvoor de afgifte van vingerafdrukken verplicht blijft.
 
...Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.
 
De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten...
 
Dit weekend wordt, op alle gemeentehuizen en overige instellingen waar paspoorten en ID-kaarten kunnen worden aangevraagd, de software aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe Paspoortwetgeving. Mocht daarbij iets misgaan en mensen maandag op Burgerzaken geconfronteerd zouden worden met de technische onmogelijkheid om ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaarten aan te vragen dan kan men zich beroepen op de wettelijke plicht om de aanvraag in behandeling te nemen. De overheid zal in dat geval terug kunnen grijpen op de noodoplossing om betrokkenen dan ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document wat  volgens de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) vanouds altijd al vingerafdrukvrij kon worden verstrekt)