Nederland mag vingerafdrukken vragen bij de aanvraag van een paspoort en mag bovendien deze zogeheten biometrische gegevens opslaan. Er zijn namelijk geen Europese regels hierover. Dit is een bevoegdheid van de lidstaten zelf, oordeelde het Europees Hof van Justitie vandaag.

Het 'EU-hof' oordeelde dat de Europese regelgeving op dit gebied, de verordening met nummer 2252/2004, de databanken met vingerafdrukken niet alleen toelaat , maar dat opsporingsdiensten en geheime diensten deze gegevens ook mogen gebruiken voor bijvoorbeeld opsporing.

Het EU-hof was door de Raad van State gevraagd juridische uitleg te geven over de EU-regels met betrekking tot de opslag van vingerafdrukken. De kwestie draait om de weigering van vier Nederlanders om bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken te geven. Volgens hen is de invoer en bewaring van biometrische gegevens 'een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en een beperking van het recht op de bescherming van privéleven'. De personen vrezen dat de opgeslagen gegevens (in de toekomst) worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

 

De Raad van State wilde onder meer weten of landen moeten waarborgen onder EU-recht dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het EU-hof erkent dat dit risico kan optreden, maar zegt dat Europa hier niet over gaat. Wel moeten de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd, die staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Alles bij de bronnen; AutomGids, Tweakers