Dhr. Jansen ging in beroep tegen de beslissing van de burgemeester om hem het verstrekken van een ID-kaart te weigeren zolang hij daarvoor geen vingerafdrukken afgeeft. En tegen het feit dat de gemeente ook zijn vingerafdrukken eiste om een bewijs te krijgen van het feit dat zijn aanvraag niet in behandeling was genomen op 14 mei 2012.

Na de omslachtige dubbele bezwaarprocedure die de overheid heeft gecreëerd om bezwaar te kunnen maken tegen de beslissing, werd de weigering formeel definitief en kon betrokkene hierover de rechtbank inschakelen via de beroepsprocedure.

Althans op papier, want inmiddels is gebleken dat de rechtbank na eerder de zaak 2x te hebben uitgesteld, de zitting die op 12 december zou plaatsvinden eenvoudigweg heeft geannuleerd.. zelfs zonder eiser daarvan in kennis te stellen !

Voor toelichting op de 'zaak Jansen' zie www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-janssen.html

Alles bij de bron; Vrijbit