Toen ik gisteren in een bibliotheek waar ik geen lid van ben Internet wilde gebruiken, moest ik daarvoor een "dagaccount" laten aanmaken, en daarvoor moest ik mij legitimeren. Desgevraagd werd mij uitgelegd dat het voor was gekomen dat er in die bibliotheek draigmails waren verstuurd vanaf een webmail adres (voordat de huidige regeling daar was ingevoerd). De politie had toen gevraagd wie die verstuurd had. Om de politie nu wel desgevraagd die informatie te kunnen leveren was de regeling ingevoerd dat allen gebruikers die zich tevoren hadden gelegitimeerd daar het internet op mochten.

Ze zeiden ook dat je je tegenwoordig (om dezelfde reden) ook in internetcafés en dergelijke moet legitimeren. Weet u of dat waar is? Ik maak alleen gebruik van zulke café's in het buitenland en daar heb ik nog nooit meegemaakt dat ze mijn ID wilden zien.

Wat ik vermoed is dat de als altijd overijverige politie zelf een regel heeft bedacht - maar die heeft volgens mij geen wettelijke basis. En volgens art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat hier rechtstreeks van toepassing is op grond van art. 94 van de Grondwet) is bij privacyinbreuk een wettelijk basis vereist (het betrof een door de overheid bekostigde bibliotheek). of de bibliotheek heeft zelf de regel bedacht, om de politie in het vervolg terwille te kunnen zijn als er weer een dreigmail wordt verstuurd.

Ik wind me hier om twee redenen over op:

Het is de zoveelste maatregel die gewone goedwillende burgers hindert - maar geen enkel effect zal hebben op wie werkelijk kwaad in de zin heeft. Wie anoniem wil dreigen kan dat nog steeds op heel veel manieren doen.

Als mijn vermoeden juist is, dan verzint de politie hier haar eigen regels. Dat gaat principieel tegen het "legaliteitsprincipe" in. En ik constateer telkens weer, dat die politie wel vaker haar eigen regels verzint. Volgens mij is de politie een van de ernstigste gevaren voor onze privacy. En politiek geeft ook signalen dat die eigenlijk overal bij zou moeten kunnen. Maar iedereen die een klein beetje verstand heeft van organistieleer weet dat macht altijd gecontroleerd moet worden.

Mail 2 ;

Beste Yatta,
Voor zover ik het nu overzie is het probleem van deze bibliotheek dat ze alleen geregistreerde gebruikers het Internet op laten, zelfs iemand zoals ik die maar voor één dag een account zou krijgen.
Want het is wel zo dat de (Nederlnadse implementatie van de) dataretentierichtlijn verplicht om allerlei gegevens van geregistreerde(!) gebruikers te bewaren, o.a. naam/adres/woonplaats (bijlage bij art. 13.2a telecommunicatiewet). En dan is het niet helemaal vergezocht om adres etc. te controleren.

Wat ik gewoon niet weet is of je in Nederland nog veel mogelijkheden hebt om zonder gebruikersaccount te internetten. Ik kom nogal eens in (wetenschappelijke) bibliotheken. In sommige bibliotheken moet je aanloggen (bijv. KB in Den Haag), maar niet op het Vredespaleis. In Leiden moet je ook aanloggen, maar voor catalogusraadpleging snel tussendoor zijn er een aantal publieke PC's. Waarop je nog kunt webmailen. In Utrecht zijn de bekendste webmail systemen afgeschermd.

En dan is er ook nog Wifi. Zelf gebruk ik dat weinig sinds mijn netbook vorig jaar uit mijn rugzak ge"rol"d is (in Lissabon). Maar volgens mij heb je via WIFI ook nog ampele mogelijkheden om dreigbrieven te sturen.

Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen - het gaat erom dat ze de voordeur helemaal dichtpanseren terwijl de achterdeur gewoon open staat.

Met grote dank aan R. voor het delen van deze ervaring