Het proces van de invoering van biometrische kenmerken (digitale vingerafdrukken en gezichtsopname) in de reisdocumenten in de periode van 1998 tot heden, is verlopen binnen de kaders die de politiek daarvoor had vastgesteld. Dat concludeert prof. mr. R. Bekker in zijn rapport over de invoering van biometrische kenmerken in reisdocumenten.

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een overleg met de Tweede Kamer in april 2011, waarin kritiek werd geuit op het verloop van de invoering van biometrie in reisdocumenten. De Tweede Kamer is geen informatie onthouden die de Kamer tot andere besluitvorming had kunnen brengen. Wel had er meer ruimte moeten zijn voor ambtelijk tegenspel, zodat meer rekening had kunnen gehouden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bekker constateert dat de huidige status quo niet overeenkomt met de (te hoog) gespannen verwachtingen van tien jaar geleden. Mislukt is het project niet maar het rendeert volgens Bekker ook niet optimaal. In deze situatie vindt hij het verstandig om te zoeken naar de marges voor een iets andere aanpak, die rekening houdt met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bekker beveelt aan om de bouw van een centraal vingerafdrukkenregister, althans het moment daarvoor, te heroverwegen. 

Alles bij de bron; rijksoverheid 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha