De politie en vervoersbedrijven delen steeds meer boetes uit voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. Vorig jaar werden 20.741 bonnen uitgeschreven aan mensen die weigerden hun identiteitsbewijs te tonen of deze niet bij zich hadden, in 2012 waren er dat 18.806. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Sinds 2005 is elke Nederlander ouder dan 14 jaar verplicht een identiteitsbewijs te tonen als de politie of andere toezichthouders daar om vragen. 

Negen op de tien boetes worden uitgeschreven door de politie. Daarnaast wordt 5,8 procent door conducteurs of controleurs van een vervoersbedrijf uitgedeeld. De rest is afkomstig van bijvoorbeeld toezichthouders van de gemeente of Staatsbosbeheer. Relatief de meeste boetes worden uitgeschreven in grote steden en voornamelijk 18- tot 30-jarigen krijgen boetes vanwege het niet tonen van een identiteitsbewijs. Deze groep kreeg in 2014 4,5 keer zo vaak een boete als een dertigplusser. Het boetebedrag voor minderjarigen bedraagt 45 euro, voor volwassenen is dat 90 euro.

Alles bij de bron;  NUAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha