Nederland geeft het verzet op tegen de Europese eis dat vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken in het paspoort moet worden opgenomen. Minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij zijn verzet tegen de Europese regelgeving over het opnemen van biometrische gegevens in het paspoort opgeeft.

Een ronde langs de andere lidstaten leverde geen enkele steun op en ook Eurocommissaris Malmström ziet het probleem niet. Plasterk had eerder het vermoeden geuit dat er onder de EU-lidstaten vast wel landen waren die het eens waren met Nederland dat de regel buitenproportioneel is, moeilijk te beveiligen tegen criminelen en ook nog eens foutgevoelig. Maar er bleek juist totaal geen begrip voor dat Nederlands standpunt. Ten slotte schreef Plasterk maar een brief aan Europees Commissielid Malmström met alle bezwaren.

Malmström veegt in haar antwoordbrief alle Nederlandse bezwaren van tafel. Volgens haar heeft het Europees Hof juist in een Duitse zaak bevestigd dat de regelgeving op zich genoeg grondslag had, is het tot nu toe niet bewezen dat de chips op de paspoorten daadwerkelijk door criminelen kan worden gekraakt en hebben fouten in het opnemen van vingerafdrukken niet geleid tot grote problemen.

Alles bij de bron; WebWereld

Via de mail kwam deze terechte correctie van Vrijbit;

De kop dekt niet de lading, aangezien niet 'nederland' maar de minister van BZk te kennen geeft dat hij zich neerlegt bij de EU verordening die bepaalt dat de 'paspoort- data' moeten worden opgeslagen in een RFID chip in het reisdocument.

Nu suggereert de titel dat het als onontkoombaar accepteren van deze opslagwijze een algemene Nederlandse houding zou zijn, wat bepaald niet het geval is als je in ogenschouw neemt dat deze opslag momenteel alleen al in de 9 lopende juridische beroepsprocedures tegen de paspoortwet wordt aangevochten en het verzet hand over hand toeneemt tegen een dergelijk opslag van de digitale gezichtsscan ( nu mensen beginnen te beseffen dat dat gebeurd en waar dat voor gebruikt kan worden in combi met gezichtsherkennende camerasystemen).

Da's jammer want dergelijke berichtgeving werkt negatief uit voor de voortgaande strijd tegen de Paspoortwet zodat mensen die zich willen aansluiten bij het verzet tegen het gebruik van de op afstand uitleesbare RFID chip in paspoorten en ID-kaarten daar bij voorbaat vanaf gaan zien als ze het idee aan de hand wordt gedaan dat het toch een onhaalbare zaak zou zijn.


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha