ID-Plicht - Paspoort

Mensen die een uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen voor de wietpas, hoeven hierbij niet te zeggen waarvoor dit nodig is. De ambtenaar die het verzoek behandelt, hoeft daar ook niet expliciet naar te vragen. Burgemeester Rob van Gijzel schrijft dit aan de gemeenteraad van Eindhoven. 

Van Gijzel laat ook weten dat de politiecontroles zoveel mogelijk in de coffeeshop moet uitvoeren en zo min mogelijk persoonsgegevens moet meenemen. De brief vermeldt verder dat coffeeshophouders niet verplicht zijn de GBA-uittreksels of kopieën van paspoorten te bewaren. Voor controle op lidmaatschap volstaan de ledenlijst en het identiteitsbewijs. 

Alles bij de bron; omroepbrabant 

Het vierde Privacycafé dat de Stichting Bescherming Burgerrechten organiseerde, stond in een historisch kader. Ondanks dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet zelden stuiten op gevoeligheden, was dat voor de sprekers geen reden om tegenwoordige ontwikkelingen niet historisch tegen het licht te houden. De nadruk lag deze avond dan ook niet op de Duitse bezetter, maar op het denken over registreren dat vóór de bezetting heerste en een registratiesysteem mogelijk maakte waarvan de gevolgen niet te overzien waren. 

Ter inleiding werd een fragment uit de documentaireserie Andere Tijden vertoond waarin de invoering van het Persoonsbewijs wordt beschreven. Een terugblik die licht wierp op de wijze waarop destijds, maar ook nu over nieuwe registratietechnologie wordt gedacht. Het voorlichtingsfilmpje over het nieuwe Persoonsbewijs dat in 1940 werd ontworpen en in de daaropvolgende jaren een icoon van de onderdrukking werd, stelde destijds dat hiermee “de goeden tegen de kwaden konden worden beschermd”...

...Peter Romijn, hoofd onderzoek van het NIOD; “De identificatieplicht roept geen associaties op met de bezetting. Er is sprake van een bepaalde vanzelfsprekendheid; het is geaccepteerd dat een groot deel van je bestaan transparant is voor overheid en bedrijven.” Ook in de beginperiode van het Persoonsbewijs was er weinig weerstand onder de bevolking. Immers, ook voor de invoering van het Persoonsbewijs bestond de Nederlandse burger al op papier, al was dat puur bedoeld voor dienstverlening, aldus Romijn. Het Persoonsbewijs was niet alleen een wens van de Nazi’s, maar kwam ook voort uit een technocratische behoefte die al bestond voordat Nederland bezet werd...

...Annemiek Gringold, voorzitter van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam; “Ook in de Rwandese genocide, niet meer dan twintig jaar geleden, stond in identiteitsbewijzen etniciteit geregistreerd. Waarom is er dan nu geen ophef over de manier waarop we tegenwoordig registreren? Daar heb ik geen volledig antwoord op, maar het is deels het ontbreken van kennis. Dit in combinatie met het hedendaagse exhibitionisme; online deelt men alles op privégebied al. De handdoek is in feite al in de ring geworpen..

...Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence en Securitystudies aan de Universiteit Utrecht sloot af met een fraai voorbeeld van hoe opgeslagen persoonsgegevens eenmaal opgeslagen jaren later dankbaar kunnen worden gebruikt door kwaadwillenden. Na de Vergissing van Troelstra riep onze overheid een inlichtingendienst in het leven die informatie moest verzamelen over eventuele revolutionairen in ons land. Deze info ging vooral over politieke voorkeuren, zoals lidmaatschap van de Communistische Partij. Echt hoge prioriteit werd er niet gegeven aan dit werk; Nederlandse politici achtten een revolutie in Nederland destijds verre van waarschijnlijk. Maar er bestond wel een lijst met deze personen erin.

In 1940 werd deze lijst verbrand, maar omdat kopieën ervan bij gemeenten lagen, zijn tijdens de bezetting alsnog allerlei personen op die lijst opgepakt. “Zoals men in 1925 niet wist wat er met die privé-informatie zou kunnen gebeuren in 1940, kunnen we wellicht bij onszelf te rade gaan over alle gegevens die we op dit moment opslaan.”

Een ander belangrijk verschil met het denken over persoonsgegevens tussen 1940 en nu, is volgens De Graaff bovendien dat we niet langer gegevens op basis van bepaalde kenmerken als ‘communist’ of ‘revolutionair’ verzamelen, maar eigenlijk alles verzamelen.

“Goed of slecht zoals destijds de praktijk was, bestaat niet meer. Iedereen is verdacht.” 

Alles bij de bron; platformburgerrechten 

D'66 maakt zich zorgen over het opslaan van vingerafdrukken en andere persoonlijke gegevens op chips bij uitgiftes van een paspoort of ID-kaart door de gemeente. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is ongehoord dat er allerlei informatie wordt opgeslagen op een chip, waarbij niet duidelijk is wat er met die gegevens gebeurt", aldus de fractievoorzitter. 

Over de chip is volgens Lems te weinig bekend om er zeker van te zijn dat die niet te hacken is. ,,Chips kunnen van een afstand bestuurbaar zijn en wie die gegevens dan in handen krijgt is niet duidelijk." D'66 wil burgers al langer attent maken op de opslag van persoonlijke gegevens voor identiteitsbewijzen. Lems: ,,Wij willen ook graag weten wat er gebeurt als iemand weigert om zijn vingerafdrukken te geven, want iedereen moet een identiteitsbewijs kunnen aanvragen."  

Alles bij de bron; almerevandaag 

 

Nu gebleken is dat duizenden Nederlanders geen paspoort meer aanvragen, omdat zij weigeren met lijf en goed te worden bijgezet in computercentrale van het machtsapparaat, is mijn vraag: waaruit bestaat eigenlijk de vrijheid van burgers, die elk jaar moet worden gevierd? Valt er nog te ontkomen aan de muurloze maar evengoed verstikkende digitale staatsgevangenis? Zelfs reizende kinderen moeten voortaan digitaal hun vereeuwigde identiteit bewijzen!

Telefoongegevens die járen bewaard blijven, miljarden emails waarop geen postgeheim van toepassing is, betalingsverkeer waar de staat álles van weet, de OV-chipkaart waarmee de overheid precies weet waar wij zijn én waren. Vingerafdrukken van iedereen, zodat die forensische informatie al in staatshanden is nog voordat er ook maar een vermoeden ontstaat van enig strafbaar feit!

 Twijfelt de overheid soms aan z'n burgers? Waar wij uithangen, gaat de staat geen fluit aan ! Maar u heeft toch niets te verbergen als correcte burger, roepen de politiek. Waarom achtervolgt de overheid ons dan zo? Heeft de overheid soms iets te verbergen? 

Door chips in onze paspoorten te stoppen wil Brussel langs ondemocratische weg een machtsapparaat installeren dat niet meer kan worden verwijderd.

Willen wij dat? Neem het risico en mail mij, voor het te laat is! Liefst vandaag nog, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alles bij de bron; reistelegraaf 

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft twee Amsterdammers die weigeren vingerafdrukken af te staan voor een paspoort en identiteitskaart, terecht geen reisdocumenten verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald.

Aangezien Van der Laan zich moet houden aan nationale en Europese regels, heeft hij volgens de rechtbank juist gehandeld. "De wet maakt alleen een uitzondering op de verplichte afname van vingerafdrukken voor personen met een fysieke verhindering, niet voor personen met gewetensbezwaren."

Alles bij de bron; nu 

Wie een foto voor zijn paspoort laat maken, krijgt tegenwoordig deze instructie van vadertje overheid mee: ‘Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken, met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond. Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan.’

Beter kun je deze tijd niet samenvatten, lijkt me. Geachte burger: wij willen u graag volautomatisch verwerken in onze potentiële criminelenindex – dus bek dicht en haal die grijns van je gezicht. 

Het is dat ik net in mijn agenda heb gezien dat het 2012 is, anders zou ik zweren dat dit rechtstreeks uit 1984 afkomstig was. Dat bedoelt Mark Rutte kennelijk met ‘De overheid is geen geluksmachine’. Nee, me dunkt: de overheid is een depressietank. Over een jaar of tien, als iedereen zijn paspoort heeft vernieuwd, heb je zo een aardige blauwdruk van Nederland anno nu: 17 miljoen mugshots van apathisch starende chagrijnen.

Alles bij de bron; nrcnext 

De Nederlandse identiteitskaart moet toch voor 10 jaar gaan gelden. Dat schrijft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer. Eerder noemde ze de kaart daarvoor te kwetsbaar. De producent van de kaart heeft haar nu echter laten weten dat hij wel mogelijkheden ziet een sterkere kaart te maken.

Spies wijst erop dat er ook nog wel goed naar de veiligheid van het document moet worden gekeken. Verder moet er degelijke gebruikersinformatie bij worden geleverd, want als de kaart eerder kapotgaat, moet de houder zelf een vervangend exemplaar betalen. 

De nieuwe kaart zou 1 oktober 2013 in omloop moeten komen, net als het 10-jarige paspoort. De huidige identiteitskaart geldt voor 5 jaar. Een groot deel van de Kamer pleitte al voor verlenging van de geldigheidsduur van de ID-kaart.

Alles bij de bron; telegraaf 

Reizigers op Schiphol kunnen vanaf morgen zelf hun paspoort scannen. Het gaat vooralsnog om een proef. De bedoeling is het systeem later dit jaar volledig in gebruik te nemen. 

Reizigers die gebruik willen maken van de zelfscans dienen wel te beschikken over een nieuw Europees biometrisch paspoort. In dit type reisdocument zit een chip die werkt op basis van gezichtsherkenning. Via een camera wordt het gelaat van de reiziger vergeleken met de digitale foto die is opgeslagen op de chip van het paspoort.

 

Alles bij de bron; NRC 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha