ID-Plicht - Paspoort

Burgers die die bij de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart hun biometrische gegevens (vingerafdruk) niet willen afstaan aan de overheid hebben grote problemen. Deze relatief kleine groep kan vaak de meest simpele zaken niet regelen door het ontbreken van een identiteitsbewijs: ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen, et cetera. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om op korte termijn een voorziening voor deze 'ongedocumenteerden' te treffen.

De groep van principiële weigeraars, verenigd in de organisatie Vrijbit, dringt al geruime tijd aan op een tijdelijke voorziening, in afwachting van de uitkomst van tal van nationale en Europese juridische procedures. Brenninkmeijer: 'Zeker nu ook de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan.'

De ombudsman wordt met enige regelmaat benaderd door burgers die zich zorgen maken over de informatieverzamelende activiteiten van de Nederlandse overheid. Brenninkmeijer: 'Als ombudsman vind ik het van belang dat de overheid in gesprek treedt met deze burgers en zich oplossingsgericht, redelijk en open opstelt.'

Bron: AllePersberichten.nl

pdfDe verzonden brief aan minister Plasterk

Filmliefhebbers die donderdagavond bioscoop Pathé aan het Muntplein bezoeken, moeten hun identiteitsbewijs meenemen. Medewerkers van Pathé De Munt controleren de aanwezige bezoekers op hun ID, vanwege dreigende overlast in verband met het einde van de ramadan.

In het verleden was er wel eens overlast van jongeren na de ramadan. Vier jaar geleden stelde de bioscoop daarom een identificatieplicht in als maatregel om de problemen tegen te gaan, zegt een woordvoerder van de bioscoopketen tegenover AT5. Inmiddels zijn er al jaren geen problemen meer in de bioscoopzalen.

De identificatieplicht geldt vanaf 16.00 uur en duurt één dag.

Bron; deTelegraaf

Tussen de 670 en 870 duizend Nederlanders waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude, blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat aantal stijgt. 

Identiteitsfraude bestaat in alle soorten en maten. Het bestellen van producten in webwinkels met andermans bankrekening- of creditcardnummer. Het huren van een huis met een vervalst paspoortkopie, om in dat huis vervolgens een hennepkwekerij te beginnen. Tot en met het compleet vervalsen of stelen van identiteiten aan toe.

Jeannette vermoedt dat de fraude bij haarzelf verband hield met een geschil rondom een aankoop van treinkaartjes op Marktplaats.nl. De man van wie ze NS Dagkaarten kocht, leverde ongeldige kaartjes, zegt ze. Ze deed aangifte bij de politie en liet dat per mail weten aan de verkoper. Kort daarna begonnen de pesterijen. Jeannette had al voor de treinkaartjes betaald, dus de man wist haar rekeningnummer. In combinatie met haar naam kon hij moeiteloos via internet namens haar incassomachtigingen verlenen.


Volledige artkel hier [pdfNRC DiGiAbo]

Het oordeel van een Haagse rechter dat orthodoxe joden ook op sabbat hun identiteitskaart bij zich moeten dragen, leidt tot woede in joodse kring. De Conferentie van Europese Rabbijnen ziet zelfs parallellen met nazi-Duitsland. 

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat een orthodox joodse in 2010 terecht een boete van 60 euro heeft gekregen toen hij zijn identiteitskaart niet kon tonen  omdat joodse wetten voorschrijven dat een mens op sabbat niets op zijn lichaam mag dragen behalve kleding. Volgens de rechter is de identificatieplicht in dit geval belangrijker dan het uitoefenen van geloofsvoorschriften.

Het Openbaar Ministerie ging vorig jaar in beroep toen een kantonrechter de man in het gelijkstelde. De uitspraak van het kanton werd ook in de Tweede Kamer bekritiseerd.

Het griezelige aan de hele gang van zaken is echter dat de rechtsgang voor een heel ander doel is gebruikt en dat de joodse godsdienst daar in principe helemaal niets mee van doen heeft. De casus is eenvoudigweg misbruikt door het OM in een poging om jurisprudentie te creëren waarmee alsnog een draagplicht voor identiteitsbewijzen zou kunnen worden afgedwongen ook al kent de wet zelf die verplichting niet. En zo is nu situatie ontstaan dat er formeel een rechterlijke uitspraak is gedaan, waarop het OM zich met verve zal beroepen als iemand durft te beweren dat de toonplicht niet inhoudt dat iedereen per definitie strafbaar is als hij of zij geen identiteitsbewijs bij zich heeft zodra hij een stap buiten de deur zet. Terwijl er feitelijk alleen beoordeeld is door de rechtbank of er een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid had plaatsgevonden.

Alles bij de bron; Trouw [op Vrijbit ook een uitgebreid stuk over deze uitspraak]

Een aantal senatoren in de VS onderzoeken of elk individu dat in de VS werkt - Amerikaans staatsburger of niet - kan worden verplicht een high-tech identiteitskaart te dragen waarop zijn vingerafdrukken of andere persoonlijke kenmerken staan. Dat melden de Wall Street Journal en de New York magazine. 

Hoewel de omschrijving die de senatoren gebruiken ‘non-forgeable electronic means’ (niet-vervalsbaar elektronisch middel) is, zou het om een biometrische identiteitskaart gaan die de vingerafdrukken registreert of een scan die de aders van het bovenste gedeelte van de hand weergeven.

Eerder deze maand had de Washington Post in een editoriaal voor de invoering van zo’n identiteitskaart gepleit. Tegenstanders van het plan vrezen dat zo’n biometrische kaart niets anders is dan 'de volgende stap in het grote regeringsplan om de controle op alle burgers verder op te voeren.'

Alles bij de bron; express

Fred Teeven van Justitie gaat de Paspoortwet aanpassen om te voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen aan een paspoort kunnen komen; 'Binnen een half jaar, drie kwart jaar moet het grootste deel van het probleem zijn opgelost", aldus de staatssecretaris.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat van de 1566 gezochte criminelen er maar 217 gesignaleerd staan. Zo'n signalering kan voorkomen dat mensen een paspoort krijgen en naar het buitenland vluchten. Ook veel onherroepelijk veroordeelden die zich onttrekken aan hun straf kunnen probleemloos een paspoort krijgen of verlengen, zo blijkt uit het onderzoek.

De staatssecretaris vindt dat gemeenten de signaleringslijst beter moeten controleren. Dat is nogal wat werk omdat gemeenten alle namen met de hand in de computer moeten zetten. Dat moet makkelijker, vinden Teeven en Plasterk. 'De koppelingen moeten beter', aldus Teeven.

Alles bij de bron; volkskrant

Privacy First wil dat de overheid opschiet met de invoering van een identiteitskaart zonder vingerafdrukken en dat er per direct een uitzondering wordt gemaakt voor biometrisch gewetensbezwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke identiteitskaart met een verkorte geldigheidsduur. Morgen wordt de herziening van de Paspoortwet besproken, die ervoor zorgt dat vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen.

Volgens de privacywaakhond werd tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in juli duidelijk dat de Nederlandse Staat geen enkel juridisch of feitelijk belang heeft bij de afname van vingerafdrukken voor Nederlandse identiteitskaarten met een geldigheidsduur van één jaar. "Juridisch valt een dergelijk document immers niet onder de Europese Paspoortverordening. 

In september kwam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het voorstel om de Paspoortwet aan te passen en niet meer om de vingerafdruk te vragen bij het aanvragen van een identiteitskaart. Tijdens de zitting liet de landsadvocaat weten dat de gemeentelijke software nog niet zou zijn toegerust. Privacy First wil nu weten of de software inmiddels is aangepast en vindt dat er een tijdelijke oplossing voor biometrisch gewetensbezwaarden moet komen.

Alles bij de bron; security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha