ID-Plicht - Paspoort

Een aantal senatoren in de VS onderzoeken of elk individu dat in de VS werkt - Amerikaans staatsburger of niet - kan worden verplicht een high-tech identiteitskaart te dragen waarop zijn vingerafdrukken of andere persoonlijke kenmerken staan. Dat melden de Wall Street Journal en de New York magazine. 

Hoewel de omschrijving die de senatoren gebruiken ‘non-forgeable electronic means’ (niet-vervalsbaar elektronisch middel) is, zou het om een biometrische identiteitskaart gaan die de vingerafdrukken registreert of een scan die de aders van het bovenste gedeelte van de hand weergeven.

Eerder deze maand had de Washington Post in een editoriaal voor de invoering van zo’n identiteitskaart gepleit. Tegenstanders van het plan vrezen dat zo’n biometrische kaart niets anders is dan 'de volgende stap in het grote regeringsplan om de controle op alle burgers verder op te voeren.'

Alles bij de bron; express

Fred Teeven van Justitie gaat de Paspoortwet aanpassen om te voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen aan een paspoort kunnen komen; 'Binnen een half jaar, drie kwart jaar moet het grootste deel van het probleem zijn opgelost", aldus de staatssecretaris.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat van de 1566 gezochte criminelen er maar 217 gesignaleerd staan. Zo'n signalering kan voorkomen dat mensen een paspoort krijgen en naar het buitenland vluchten. Ook veel onherroepelijk veroordeelden die zich onttrekken aan hun straf kunnen probleemloos een paspoort krijgen of verlengen, zo blijkt uit het onderzoek.

De staatssecretaris vindt dat gemeenten de signaleringslijst beter moeten controleren. Dat is nogal wat werk omdat gemeenten alle namen met de hand in de computer moeten zetten. Dat moet makkelijker, vinden Teeven en Plasterk. 'De koppelingen moeten beter', aldus Teeven.

Alles bij de bron; volkskrant

Privacy First wil dat de overheid opschiet met de invoering van een identiteitskaart zonder vingerafdrukken en dat er per direct een uitzondering wordt gemaakt voor biometrisch gewetensbezwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke identiteitskaart met een verkorte geldigheidsduur. Morgen wordt de herziening van de Paspoortwet besproken, die ervoor zorgt dat vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen.

Volgens de privacywaakhond werd tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in juli duidelijk dat de Nederlandse Staat geen enkel juridisch of feitelijk belang heeft bij de afname van vingerafdrukken voor Nederlandse identiteitskaarten met een geldigheidsduur van één jaar. "Juridisch valt een dergelijk document immers niet onder de Europese Paspoortverordening. 

In september kwam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het voorstel om de Paspoortwet aan te passen en niet meer om de vingerafdruk te vragen bij het aanvragen van een identiteitskaart. Tijdens de zitting liet de landsadvocaat weten dat de gemeentelijke software nog niet zou zijn toegerust. Privacy First wil nu weten of de software inmiddels is aangepast en vindt dat er een tijdelijke oplossing voor biometrisch gewetensbezwaarden moet komen.

Alles bij de bron; security

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. 

Het Tweede Kamerlid Oosenbrug vindt dat te lang, zeker omdat de principiële weigeraars zonder vingerafdruk geen paspoort krijgen. Zij vraagt de minister om coulance en de weigeraars een nooddocument (zonder vingerafdruk) te verstrekken, zolang het nog niet mogelijk is een id-kaart aan te schaffen waar geen vingerafdruk voor nodig is. 

De Raad van State besloot vorige week dat het geen uitspraak kon doen in vier procedures die door burgers waren aangespannen tegen die verplichte afgifte van de vingerafdrukken. Ze besloot de zaken aan te houden en een vragenbrief te sturen naar het Europese Hof. In die brief wordt onder meer gevraagd of het afnemen van vingerafdrukken wel strookt met de bepalingen in de Europese Rechten van de Mens en de burgerrechten. 

Ook wil de Raad van State weten of er genoeg garanties zijn dat die vingerafdrukken later niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor opname in het paspoort. De vrees bestaat bij veel organisaties en burgers dat de overheid met onder meer de vingerafdrukken een grote database aanlegt met informatie over alle burgers die vervolgens kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld opsporingsactiviteiten.

Alles bij de bron; webwereld

Vraag 2
Ziet u net als de ontdekker van de kwetsbaarheden ernstige bedreigingen voor de maatschappelijke veiligheid?

Vraag 3 
Gaat u maatregelen nemen om identiteitsfraude te voorkomen? Zo ja, welke en kunt u deze nader toelichten?

Vraag 4
Wat gaat u doen om de kwetsbaarheden in de nieuwe paspoorten te verhelpen? Welke maatregelen gaat u treffen in het kader van nationale veiligheid en terrorismebestrijding?

Vraag 5
Wat gaat u op lange termijn doen om te voorkomen dat er opnieuw paspoorten met beveiligingsproblemen ontworpen worden?

Antwoorden vragen 2 t/m 5:
Het betreffende artikel heeft betrekking op twee aspecten, te weten het op afstand kunnen activeren van de Rfid-chip die in de reisdocumenten is opgenomen en het kunnen kopiëren van de gegevens die in de chip zijn opgeslagen. Reeds in september 2005, dus voor de invoering in 2006 van de chip in de reisdocumenten, is in antwoord op vragen van het TK-lid De Wit aan de Kamer gemeld dat het door de Europese Unie voorgeschreven mechanisme dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de gegevens in de chip (Basic Access Control) zwakheden kent.....

....Ik teken hierbij aan dat de vingerafdrukken die sinds 2009 in de chip van de reisdocumenten worden opgeslagen extra beveiligd zijn. 

Alles bij de bron; rijksoverheid

 

De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort te verstrekken aan een inwoner die weigerde haar vingerafdrukken te geven. De Raad van State oordeelde dinsdag in een voorlopige uitspraak dat niet is aangetoond dat de privacy van de vrouw wordt geschaad. 

Volgens de Raad van State is voor het definitief oplossen van het vraagstuk een diepgaand onderzoek nodig. Een dergelijk onderzoek is bij de aangespannen spoedprocedure niet mogelijk. In een zogeheten bodemprocedure doet de raad later een einduitspraak in de zaak.

Alles bij de bron; elsevier

In 2008 slaagde Van Beek er al in de RFID-chip van het paspoort dat in Nederland en in tientallen andere landen wordt gebruikt te kraken. Hij stelde toen dat nog geen sprake was van acuut gevaar omdat niet iedereen de kennis had om de zwakheden te misbruiken. Nu er gratis software beschikbaar is die de beveiliging kan omzeilen, kan dat veranderen.

Op de chip staat een kopie van de informatie die ook in het paspoort zelf te lezen is, zoals naam, geboortedatum, sofinummer en een pasfoto. Zo kan worden gecontroleerd of niet is gerommeld met het papieren paspoort. Met iemands identiteit is het volgens de hacker gemakkelijk een bankrekening te plunderen. Daarom zouden burgers moeten worden voorgelicht hoe ze hun gegevens beter kunnen beschermen. Zeker nu skimmen steeds moeilijker wordt, zouden cyberbendes op dit gebied op de loer liggen.

Alles bij de bron; nu

Laura Beck schreef ter afsluiting van de master Besturen van Veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek naar de invloed op het besluitvormingsproces rondom het biometrisch paspoort. De scriptie geeft inzicht in het totale speelveld van besluitvorming rondom het onderwerp biometrisch paspoort. Dit inzicht is erg waardevol en leerzaam voor het vakgebied burgerzaken. 

Voorwoord

...Vanuit de interesse in het spanningsveld tussen veiligheid en privacy ben ik uiteindelijk bij de black box van het biometrische paspoort terecht gekomen. Een onderwerp waar dit spanningsveld duidelijk in terug komt.

Het besluitvormingsproces rondom de invoering van vingerafdrukken en het stopzetten van de opslag ervan in databanken was schimmig. Ik werd nieuwsgierig naar wat zich had afgespeeld. Omdat het een zogenaamde black box betrof was het van belang om mij goed in te lezen in de achtergrond van reisdocumenten en biometrie.

Hiervoor wil ik Vincent Bohre en Max Snijder bedanken. Zij hebben uitgebreid de tijd genomen om mij met het onderwerp kennis te laten maken en te laten zien waar het allemaal om draaide.

Alles bij de bron; nvvb  de scriptie is hier te downloaden [pdf]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha