ID-Plicht - Paspoort

Door een foutje van de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, hebben 10.000 Amsterdammers ten onrechte €41,90 betaald voor leges van een ID-kaart. Toch weigert de gemeente de gedupeerden tegemoet te komen.

Asscher vergat in zijn tijd als wethouder Financiën in Amsterdam de gemeentewet aan te passen aan de zogenoemde landelijke Reparatiewet. 
In 2005 werd besloten dat gemeentes geen leges meer mochten vragen voor een ID-bewijs. Dat was omdat de kaart een verplichting is en het niet eerlijk werd gevonden om voor een verplichting geld te vragen. In 2011 besloot het Kabinet dat dit toch wel heel veel geld kostte en stelde de Reparatiewet in.

De toenmalige Amsterdamse wethouder Asscher vergat dit echter goed te regelen en het Gerechtshof in Den Haag oordeelde deze week dat de hoofdstad in 2011 onterecht geld, €41,90, voor een ID-kaart vroeg. "Omdat de gemeenteraad heeft nagelaten de legesverordening aan te passen aan de Reparatiewet, is er geen grondslag voor de onderhavige legesnota", zo stelt het Gerechtshof.

De man die de zaak had aangespannen, krijgt zijn geld dan ook terug. Een woordvoerder van de huidige wethouder Financiën in Amsterdam Pieter Hilhorst laat weten dat de termijn is verstreken dat mensen hun geld terug kunnen eisen. Hij zegt dat er 9 personen op tijd bezwaar hebben ingediend, maar erkent dat de rest waarschijnlijk niet op de hoogte was van de fout. 

Extra schrijnend is dat de afgelopen tijd veel, vooral oudere, Amsterdammers uit financieel oogpunt de ID-kaart niet hebben aangeschaft. Dat heeft tot boetes geleid voor mensen die zich niet konden legitimeren. Ook zijn veel ouderen hierdoor gratis openbaar vervoer misgelopen.
Dit kwam aan het licht bij de Hulpdienst van de SP-fractie in de stad. Die partij was voortrekker van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, maar die ouderen dienen daarvoor wel over een ID-bewijs te beschikken. Ruim 14.000 Amsterdammers hebben het gratis reizen nog niet aangevraagd.

"Het is al erg genoeg dat er geld wordt gevraagd voor die ID-plicht", zegt Ivens. "Het is helemaal triest dat arme Amsterdammers er hierdoor geen eentje hebben en dat ze daarvoor ook nog boetes hebben gehad en gratis vervoer zijn misgelopen."

Bron; Metro

Dankzij een Wob-verzoek van Privacy First worden de officiële cijfers over lookalike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten uit 2012 vandaag voor het eerst openbaar. 

Hét overheidsargument voor de invoering van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten is al jaren hetzelfde: bestrijding van look-alike fraude. Look-alike fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een authentiek reisdocument gebruikt van een ander met wie hij of zij uiterlijke gelijkenis vertoont.

Over de omvang van dit type fraude zijn in het verleden nauwelijks vragen gesteld, de meest recente Kamervraag in dit verband dateert uit oktober 2010:

- Vraag: “Is het waar dat de cijfers van ‘lookalike’ fraude met identiteitsdocumenten bekend zijn, maar dat u die cijfers niet aan de Tweede Kamer wilt geven? Bent u bereid deze cijfers naar de Tweede Kamer te sturen?” 

- Antwoord staatssecretaris Bijleveld (BZK): “Nee, dit is niet waar. Omdat dergelijke cijfers mij niet bekend zijn, kan ik u die vanzelfsprekend niet toesturen.”

Hierdoor ontstond het beeld van een “dark number” met bijna mythische proporties. Echter zonder een spoor van bewijs. Dus dient Privacy First sinds 2012 ieder jaar een Wob-verzoek in bij het Nederlandse overheidsonderdeel waar de cijfers over look-alike fraude al jaren keurig worden bijgehouden: het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) op Schiphol.

Uit deze vijf jaaroverzichten blijken de volgende cijfers over look-alike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten op Nederlands grondgebied:

2008: 46 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2008, p. 45)
2009: 33 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2009, pp. 42-43)
2010: 21 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2010, pp. 52-53)
2011: 19 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2011, pp. 52-53)
2012: 21 gevallen (pdfbron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2012, p. 55)

Nederland telt 17 miljoen inwoners. Meer dan 11 miljoen daarvan hebben inmiddels hun vingerafdrukken moeten afstaan ter bestrijding van een handjevol gevallen van look-alike fraude. Deze situatie is naar alle maatstaven volstrekt disproportioneel en vormt daarmee een collectieve schending van het recht op privacy van iedere Nederlander. 

Het pdfvolledige persbericht van Privacy First is hier te lezen

Volgens minister Plasterk is het mogelijk om per januari 2014 een identiteitskaart zonder vingerafdrukken te hebben, "als we vlot doorgaan". Dat liet de bewindsvoerder weten tijdens het debat in de Tweede Kamer vandaag over de wijziging van de paspoortwet, zo meldt Privacy Barometer.

De minister stelde dat er geen technische belemmeringen zijn, dus "over een paar maanden" kan de identiteitskaart zonder vingerafdrukken beschikbaar zijn. Wel moet de Eerste Kamer dan ook snel akkoord gaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dinsdag 24 september door de Tweede Kamer aangenomen.

Alles bij de bron; Security

Zedendelinquenten die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik moeten een aantekening in het paspoort krijgen. Dat stelt de kinderhulporganisatie Terre des Hommes in het adviesrapport 'Aanpakken, Oppakken, Doorpakken' naar aanleiding van kindersekstoerisme in het buitenland.

Eerder pleitte Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, al voor het intrekken van het paspoort van veroordeelde pedoseksuelen met een hoge kans op herhaling. Een aantekening in het paspoort is volgens Terre des Hommes de meest logische, effectieve, kostenefficiënte, praktische en proportionele maatregel die de Nederlandse overheid kan opleggen.

Alles bij de bron; NU

Er komt op 'redelijk korte' termijn een oplossing voor mensen die een vingerafdruk op hun identiteitsbewijs weigeren. Na de behandeling van een wetsvoorstel daartoe kan de nationale identiteitskaart worden verstrekt zonder daarop een digitale versie van de vingerafdruk van de aanvrager te zetten. Minister Plasterk heeft dat gemeld in reactie op een oproep van de Nationale Ombudsman. 

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijft daardoor voor de weigeraars onmogelijk. "Wij kunnen andere landen nu eenmaal niet dwingen om mensen toe te laten die zich niet naar hun maatstaven kunnen identificeren", aldus Plasterk.

Alles bij de bron; BinnlBestuur

Burgers die die bij de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart hun biometrische gegevens (vingerafdruk) niet willen afstaan aan de overheid hebben grote problemen. Deze relatief kleine groep kan vaak de meest simpele zaken niet regelen door het ontbreken van een identiteitsbewijs: ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen, et cetera. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om op korte termijn een voorziening voor deze 'ongedocumenteerden' te treffen.

De groep van principiële weigeraars, verenigd in de organisatie Vrijbit, dringt al geruime tijd aan op een tijdelijke voorziening, in afwachting van de uitkomst van tal van nationale en Europese juridische procedures. Brenninkmeijer: 'Zeker nu ook de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan.'

De ombudsman wordt met enige regelmaat benaderd door burgers die zich zorgen maken over de informatieverzamelende activiteiten van de Nederlandse overheid. Brenninkmeijer: 'Als ombudsman vind ik het van belang dat de overheid in gesprek treedt met deze burgers en zich oplossingsgericht, redelijk en open opstelt.'

Bron: AllePersberichten.nl

pdfDe verzonden brief aan minister Plasterk

Filmliefhebbers die donderdagavond bioscoop Pathé aan het Muntplein bezoeken, moeten hun identiteitsbewijs meenemen. Medewerkers van Pathé De Munt controleren de aanwezige bezoekers op hun ID, vanwege dreigende overlast in verband met het einde van de ramadan.

In het verleden was er wel eens overlast van jongeren na de ramadan. Vier jaar geleden stelde de bioscoop daarom een identificatieplicht in als maatregel om de problemen tegen te gaan, zegt een woordvoerder van de bioscoopketen tegenover AT5. Inmiddels zijn er al jaren geen problemen meer in de bioscoopzalen.

De identificatieplicht geldt vanaf 16.00 uur en duurt één dag.

Bron; deTelegraaf

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha