ID-Plicht - Paspoort

Supermarkten weren een nieuw effectief leeftijdscontrolesysteem uit vrees dat hun omzet fors daalt. Dat stellen verschillende franchisers volgens het Radio 1-programma Argos.

Iedereen die alcoholische dranken wil afrekenen, wordt bij dit systeem met een videoverbinding in beeld gebracht bij een medewerker op afstand in een controlecentrum. Als niet meteen overduidelijk is dat de klant meerderjarig is, wordt gevraagd of hij een identificatiebewijs op een terminal wil plaatsen. Zo moet worden voorkomen dat jongeren drank kopen.

Een voordeel aan het systeem zou zijn dat caissières niet meer door klanten kunnen worden geïntimideerd om alcohol mee te geven, zij gaan daar immers niet meer over. Uit onderzoek van de Universiteit Twente bleek volgens het programma eerder dat het systeem vrijwel waterdicht is. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid bleek eerder nog dat bijna de helft van de pogingen van minderjarigen om drank te kopen slaagt, terwijl aan hen niet mag worden verkocht.

Alles bij de bron; NU

PN; Systeem nu nog voor alcohol, straks voor tabak dan voor energydrankjes en daarna voor chips ed ????

Nederland geeft het verzet op tegen de Europese eis dat vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken in het paspoort moet worden opgenomen. Minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij zijn verzet tegen de Europese regelgeving over het opnemen van biometrische gegevens in het paspoort opgeeft.

Een ronde langs de andere lidstaten leverde geen enkele steun op en ook Eurocommissaris Malmström ziet het probleem niet. Plasterk had eerder het vermoeden geuit dat er onder de EU-lidstaten vast wel landen waren die het eens waren met Nederland dat de regel buitenproportioneel is, moeilijk te beveiligen tegen criminelen en ook nog eens foutgevoelig. Maar er bleek juist totaal geen begrip voor dat Nederlands standpunt. Ten slotte schreef Plasterk maar een brief aan Europees Commissielid Malmström met alle bezwaren.

Malmström veegt in haar antwoordbrief alle Nederlandse bezwaren van tafel. Volgens haar heeft het Europees Hof juist in een Duitse zaak bevestigd dat de regelgeving op zich genoeg grondslag had, is het tot nu toe niet bewezen dat de chips op de paspoorten daadwerkelijk door criminelen kan worden gekraakt en hebben fouten in het opnemen van vingerafdrukken niet geleid tot grote problemen.

Alles bij de bron; WebWereld

Nederland geeft het verzet op tegen de Europese eis dat vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken in het paspoort moet worden opgenomen. Minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij zijn verzet tegen de Europese regelgeving over het opnemen van biometrische gegevens in het paspoort opgeeft.

Een ronde langs de andere lidstaten leverde geen enkele steun op en ook Eurocommissaris Malmström ziet het probleem niet. Plasterk had eerder het vermoeden geuit dat er onder de EU-lidstaten vast wel landen waren die het eens waren met Nederland dat de regel buitenproportioneel is, moeilijk te beveiligen tegen criminelen en ook nog eens foutgevoelig. Maar er bleek juist totaal geen begrip voor dat Nederlands standpunt. Ten slotte schreef Plasterk maar een brief aan Europees Commissielid Malmström met alle bezwaren.

Malmström veegt in haar antwoordbrief alle Nederlandse bezwaren van tafel. Volgens haar heeft het Europees Hof juist in een Duitse zaak bevestigd dat de regelgeving op zich genoeg grondslag had, is het tot nu toe niet bewezen dat de chips op de paspoorten daadwerkelijk door criminelen kan worden gekraakt en hebben fouten in het opnemen van vingerafdrukken niet geleid tot grote problemen.

Alles bij de bron; WebWereld

Via de mail kwam deze terechte correctie van Vrijbit;

De kop dekt niet de lading, aangezien niet 'nederland' maar de minister van BZk te kennen geeft dat hij zich neerlegt bij de EU verordening die bepaalt dat de 'paspoort- data' moeten worden opgeslagen in een RFID chip in het reisdocument.

Nu suggereert de titel dat het als onontkoombaar accepteren van deze opslagwijze een algemene Nederlandse houding zou zijn, wat bepaald niet het geval is als je in ogenschouw neemt dat deze opslag momenteel alleen al in de 9 lopende juridische beroepsprocedures tegen de paspoortwet wordt aangevochten en het verzet hand over hand toeneemt tegen een dergelijk opslag van de digitale gezichtsscan ( nu mensen beginnen te beseffen dat dat gebeurd en waar dat voor gebruikt kan worden in combi met gezichtsherkennende camerasystemen).

Da's jammer want dergelijke berichtgeving werkt negatief uit voor de voortgaande strijd tegen de Paspoortwet zodat mensen die zich willen aansluiten bij het verzet tegen het gebruik van de op afstand uitleesbare RFID chip in paspoorten en ID-kaarten daar bij voorbaat vanaf gaan zien als ze het idee aan de hand wordt gedaan dat het toch een onhaalbare zaak zou zijn.

Maandagochtend, Den Haag. Ik kom aan bij de media-ingang van de Nuclear Security Summit (NSS). Een paar weken van tevoren had ik me al geregistreerd. Dat betekent: naam, adres, etcetera. Maar ook een brief van je hoofdredacteur, een scan van je perskaart, paspoort en een pasfoto. Allemaal -superhandig- alleen in png of jpg aan te leveren (ook die brief van je hoofdredacteur).

Maar goed, maandagochtend dus. Ik haal m’n perskaart op, en loop richting de security check. Daar moet ik vanaf een blauwe lijn richting een bewaker met camera lopen, die mijn gezicht registreert en matcht met de foto waaronder ik geregistreerd sta. Dan weten ze precies wie er in de veilige zone rondloopt, zeg maar...

Ik had natuurlijk niet de illusie dat mijn privacy iets zou betekenen tijdens de NSS. Maar dat je zo opzichtig geregistreerd wordt zodra je de poortjes doorloopt, was toch wel even slikken. De organisatie weet zo ongeveer ten allen tijde waar je bent.

Ook al omdat je als journalist na afspraken en persconferenties snel je stukjes moet tikken en naar je redactie moet mailen. Daarvoor heb je internet nodig, en uiteraard is er gratis wifi aanwezig. Een openbaar netwerk. Niet bepaald veilig. Ik had wel een VPN willen gebruiken, maar ze weten toch al dat ik hier zit.

De NSS was wellicht een gouden kans voor de veiligheidsdiensten om al die laptops en telefoons van die duizenden journalisten die op dat Wifi-netwerk zaten te infecteren. Misschien is het overdreven, maar je begeeft je wel in het hol van de leeuw, en je bent volledig afhankelijk van veiligheidsdiensten waarvan in het recente verleden is aangetoond dat ze geen moer geven om je privacy.

Alles bij de bron; Sargasso

In 2005 werd de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) ingevoerd. Sindsdien moeten alle Nederlanders vanaf 14 jaar over een eigen paspoort of identiteitskaart kunnen beschikken. 

Ouders en voogden van kinderen die niet van plan zijn om met hen naar het buitenland te reizen, verkeren doorgaans in de veronderstelling dat men geen paspoort of ID-kaart hoeft aan te vragen voor een kind onder de 14.

Maar tot hun schrik ontdekten enkelen toen ze met een ziek kind bij een ziekenhuis aanklopten voor medische verzorging, men te horen te kreeg dat het verplicht is voor alle leeftijden om een geldig eigen document te tonen. En dat wie daar niet aan voldoet (of niet tenminste binnen 14 dagen alsnog zo’n document komt overleggen) zelf de medische kosten zal moeten betalen. Ook al is het kind wel netjes binnen 4 maanden na de geboorte aangemeld voor de verplichte basisverzekering ziektekosten!

...De minister heeft voor kinderen tussen de 12 en 14 jaar een uitzondering gemaakt die luidt: ‘In beginsel moeten zij ook een identiteitsbewijs kunnen tonen, maar mag de zorgverlener een pragmatische oplossing zoeken als dat echt niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door een schoolpasje te accepteren als identiteitsbewijs’.

De regering heeft eerst bij wet geregeld dat sinds het van kracht worden van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht burgers vanaf 14 jaar verplicht zijn om over een geldig ID-bewijs te beschikken. Vervolgens werd aan deze (min of meer) democratisch tot stand gekomen wetgeving getornd, door via andere wetswijzigingen, zijnde de Ziektekostenverzekerings- en de Paspoortwet, af te dwingen dat iedereen vanaf de geboorte met een eigen geldig ID-bewijs geïdentificeerd moet kunnen worden.

De redenering van het ministerie van VWS, toen Vrijbit de rechtsgrond in twijfel trok, luidde niet 'oeps misschien is er inderdaad een discrepantie ontstaan tussen de Wet op de ID-plicht en de ID-plicht in de ziektekostenverzekeringswetgeving en door de Paspoortwetswijziging qua kinderbijschrijvingen’. 

Alles bij de bron; Vrijbit

Bedrijven blijven medewerkers en klanten vragen om een kopie van hun identiteitsbewijs terwijl dat volgens de wet in veel gevallen niet meer mag. Dat meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vandaag. Om de wettelijke regels te verduidelijken kwam het CPB in 2012 met richtlijnen voor het gebruik van kopietjes van rijbewijs of paspoort.

Toch ontving het CBP  de afgelopen tijd ruim 1000 meldingen die te maken hebben met het kopiëren van identiteitsdocumenten in sectoren uiteenlopend van de evenementen- tot de hotelbranche. De Belastingdienst bleek bedrijven zelfs te adviseren kopietjes te vragen. Na tussenkomst van het CBP heeft de fiscus het beleid aangepast. 

Alles bij de bron; Trouw [Thnx-2-Niek]

 

Identiteitsfraude neemt zulke grote vormen aan dat de politie mensen adviseert voortaan met twee identiteitsbewijzen op zak te lopen.  "Met name mensen die aangifte hebben gedaan van fraude en nog geen vervangend ID-bewijs hebben, raden wij aan een tweede kaart mee te nemen”, aldus een woordvoerster van de Nationale Politie

Maar ook mensen die geen slachtoffer van identiteitsfraude zijn doen er volgens de politie verstandig aan om een paspoort en een rijbewijs mee te nemen. "Het is een vrijblijvend advies, maar mensen die zeker willen weten dat ze bijvoorbeeld door een controle op Schiphol komen, doen er verstandig aan", aldus de woordvoerster.

televaag

Alles bij de bronnen; Telegraaf & Security

Op maandag 20 januari is het eindelijk weer mogelijk voor Nederlandse burgers om een ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaart aan te vragen.
Daarmee is een eerste stap gezet om een deel van de principiële 'vingerafdrukweigeraars' tegemoet te komen. Voor hen die een paspoort nodig hebben is dit geen oplossing omdat daarvoor de afgifte van vingerafdrukken verplicht blijft.
 
...Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.
 
De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten...
 
Dit weekend wordt, op alle gemeentehuizen en overige instellingen waar paspoorten en ID-kaarten kunnen worden aangevraagd, de software aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe Paspoortwetgeving. Mocht daarbij iets misgaan en mensen maandag op Burgerzaken geconfronteerd zouden worden met de technische onmogelijkheid om ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaarten aan te vragen dan kan men zich beroepen op de wettelijke plicht om de aanvraag in behandeling te nemen. De overheid zal in dat geval terug kunnen grijpen op de noodoplossing om betrokkenen dan ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document wat  volgens de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) vanouds altijd al vingerafdrukvrij kon worden verstrekt)
 
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha