ID-Plicht - Paspoort

In 2014 deelde de politie minstens 20.000 boetes uit aan mensen die zich niet konden of wilden identificeren, zo meldt de NOS. Maar dat hadden er aanzienlijk minder kunnen zijn, want in Nederland hebben we geen draagplicht wel een toonplicht.

Vincent Böhre van Privacy First zegt daarover: ,,Die keuze is bewust gemaakt, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog veel weerstand is tegen het verplicht bij je dragen van een persoonsbewijs.Tijdens de oorlog was iedereen verplicht zich te kunnen identificeren.”

Het lijkt erop dat veel mensen zich niet bewust zijn van de toonplicht en dat er onnodig veel boetes zijn uitgeschreven. Want tegelijkertijd vroeg Böhre zich ook af hoeveel mensen protest aantekenden: ,,Het gebeurt vaak dat mensen in de buurt wonen en geen identiteitskaart bij zich hebben. Je kunt dan gewoon zeggen: loop maar even mee, dan laat ik ‘m thuis zien. Zo werkt de toonplicht namelijk.”

Alles bij de bron;  Nieuws


De politie en vervoersbedrijven delen steeds meer boetes uit voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. Vorig jaar werden 20.741 bonnen uitgeschreven aan mensen die weigerden hun identiteitsbewijs te tonen of deze niet bij zich hadden, in 2012 waren er dat 18.806. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Sinds 2005 is elke Nederlander ouder dan 14 jaar verplicht een identiteitsbewijs te tonen als de politie of andere toezichthouders daar om vragen. 

Negen op de tien boetes worden uitgeschreven door de politie. Daarnaast wordt 5,8 procent door conducteurs of controleurs van een vervoersbedrijf uitgedeeld. De rest is afkomstig van bijvoorbeeld toezichthouders van de gemeente of Staatsbosbeheer. Relatief de meeste boetes worden uitgeschreven in grote steden en voornamelijk 18- tot 30-jarigen krijgen boetes vanwege het niet tonen van een identiteitsbewijs. Deze groep kreeg in 2014 4,5 keer zo vaak een boete als een dertigplusser. Het boetebedrag voor minderjarigen bedraagt 45 euro, voor volwassenen is dat 90 euro.

Alles bij de bron;  NU


Ruim 2 jaar nadat de zaken werden stilgelegd, staan de zeven nog lopend beroepszaken tegen de Paspoortwet op 26 november en 3 december op zitting gepland.

Planning 26 november:

10.00 uur zaaknummer 201205423/3/A3 mevr.M. Roest-(paspoort)  20120523/3/A3 [achtergrondinfo

10.45 zaaknummer 201205593/1/A3 Dhr.P.Jongenelen (ID-kaart) [achtergrondinfo]  

11.30 zaaknummer 201210953/A3 mevr. J.M.T.Wijnberg [achtergrondinfo]

12.15 zaaknummer 201207583/1/A3 H. Eversteijn [achtergrondinfo

Planning 3 december:

10.00 zaaknummer 201105172/2/A3 mevr L.v. Luijck (paspoort geweigerd) [achtergrondinfo]

10.45 zaaknummer 201110242/3/A3 dhr .Kooistra ( ID-kaart geweigerd ) [achtergrondinfo]

11.30 zaaknummer 201110934/3/A3 W.Willems (paspoort geweigerd) [achtergrondinfo

In alle gevallen maken eisers bezwaar tegen het feit dat hen, na het invoeren van de Paspoortwet in 2009, geen paspoort of ID-kaart werd verstrekt omdat zij weigerden om voor de aanvraag hun biometrische gegevens AF te geven aan de Staat der Nederlanden. Het gaat daarbij om zowel de registratie van zowel de digitale gezichtsopname als van die van de vingerafdrukken.

Allen baseren zich op hun fundamentele recht op bescherming van hun privéleven en lichamelijke integriteit...

...Tot slot: Men mag er van uitgaan dat de eisers hun verzet bij een negatieve uitspraak niet zullen opgeven. Hetgeen betekent dat zodra men als hoogste bestuursrechter(eindelijk) tot een finale uitspraak komt voor de betrokkenen eindelijk de weg openligt om zich tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te kunnen wenden. Uiteindelijk zal dat hoogste Hof inzake de mensenrechten een bindend oordeel gevraagd kunnen worden. 

Locatie: Raad van State Kneuterdijk 22 Den Haag

 

Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

Alles bij de bron; Vrijbit

Op elke Thalys-trein op het traject Amsterdam-Antwerpen-Parijs rijdt sinds de mislukte aanslag een Belgisch-Nederlandse politieploeg mee, zo is gisteren bekend geraakt. De nieuwe maatregel gaat volgens de politievakbonden wel ten koste van de veiligheid in andere treinen en stations. 

Verder laat de Belgische minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) onderzoeken of de stations van hogesnelheidstreinen bewaakt kunnen worden zoals luchthavens. Dat zou betekenen dat alle reizigers grondig hun bagage moeten laten scannen. De identiteit van elke passagier moet dan ook gecontroleerd worden. 

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]

Op een ochtend word je wakker en is je bankrekening geplunderd en blijk je eigenaar van een wietplantage. Dat kan als je slachtoffer bent van identiteitsfraude, de snelst groeiende vorm van criminaliteit.

Iedere dag wordt er in Nederland van zo’n 500 mensen hun identiteit misbruikt. Vaak zonder dat we het weten, geven we met een kopie van ons paspoort, de belangrijkste persoonlijke gegevens af. In 'Brandpunt' de dramatische persoonlijk en financiële gevolgen van paspoortfraude.

'Brandpunt', dinsdag 15 september om 20.25 uur bij de NCRV op NPO 2

Alles bij de bron; TV-Visie

Er zijn in tien jaar tijd maar liefst 277.726 ID-boetes uitgeschreven. Van alle boetes zijn er uiteindelijk 135.188 betaald hetgeen de overheid rond de 6 miljoen euro heeft opgeleverd. 

In het najaar van 2007 publiceerde Buro Jansen & Janssen een informatiekrant over de toepassing van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID) die 1 januari 2005 werd ingevoerd. In de publicatie kwamen uiteenlopende verhalen aan bod van burgers waaruit duidelijk werd dat de WUID op grove wijze door de politie wordt ingezet....

...Die uitvoering was en is nu juist in tegenspraak met waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld was, namelijk de identiteit van iemand vaststellen die een overtreding heeft gemaakt en niet om extra boetes uit te delen vanwege het niet dragen/tonen van de ID-kaart. We zijn inmiddels tien jaar verder en Jansen & Janssen heeft opnieuw cijfers opgevraagd en kan de balans worden opgemaakt over het gebruik van de legitimatieplicht door de overheid....

...Na tien jaar lijkt het uitschrijven van ID-boetes gestabiliseerd rond de 20.000. Dit aantal werd al bereikt in 2008 en zet zich tot en met 2014 voort. Of de grote hoeveelheid identiteitscontroles (rond de 60 procent van het totaal, 169.808 in tien jaar tijd) ook een constant beeld laten zien van het discriminatoir optreden van de politie is niet duidelijk. Wel is de kans aanwezig dat machtsmisbruik van politiefunctionarissen gepaard gaat met discriminatoir optreden.

...Eigenlijk is er in de laatste jaren niets veranderd, al roepen recente vragen over de kwaliteit van het politiewerk, over etnisch profileren en andere elementen van het discriminatoir optreden van de politie twijfels op over omvang en aard van identiteitscontroles via de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht.

...In hoeverre de WUID eigenlijk discriminatoir optreden van diezelfde overheid faciliteert, is en wordt niet onderzocht. Bij alles moet worden aangetekend dat cijfers van de overheid in het algemeen niet heel nauwkeurig zijn, dus moet er rekening worden gehouden met allerlei marges. Tevens worden de cijfers niet automatisch door de overheid openbaar gemaakt en moeten burgers daarom vragen.

Alles bij de bron; Sargasso

 

Duitsers beschadigen massaal hun op afstand uitleesbare chip (RFID) van hun ID kaart door hem even in de magnetron te leggen volgens. Deze week is een 29 jarige Duitser daarvoor zelfs gearresteerd op de luchthaven van Frankfurt, nadat de politie had geconstateerd dat hij zijn ID een dergelijke behandeling gegeven had. De man wordt beschuldigd van het illegaal aanpassen van officiële documenten en het knoeien met overheidseigendommen.

Een soortgelijke aanklacht is in NL ook mogelijk, omdat de Nederlandse overheid er van uitgaat dat het paspoort eigendom is van de Staat der Nederlanden en alleen in bruikleen gegeven wordt gedurende een zekere tijd. Wanneer de chip in je paspoort stuk gaat heb je een probleem. Volgens artikel 54 Paspoortwet kan je paspoort worden ingenomen als “het zodanig is beschadigd dat daarin opgenomen beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt.” Je reis naar het buitenland kan ook in NL zomaar op het vliegveld eindigen.

Volgens the Washington Post, heeft een onderzoek uit 2014 uitgewezen dat bijna 40 percent van de Duitsers de toegenomen digitalizering en de rol van de spionagediensten ziet als een bedreiging.

Alles bij de bron; deLangeMars  [Thnx-2-Dick]

Zwemliefhebbers stonden maandag vreemd te kijken toen de kassamedewerkers van zwembad de Krommerijn hen om een identiteitsbewijs vroegen. Als ze die niet konden tonen, werd hen de toegang geweigerd. ,,Ik neem mijn ID niet altijd mee naar het zwembad. Het identiteitsbewijs van mijn dochter is ook al twee keer ontvreemd in het zwembad," vertelt de weggestuurde bezoeker Peter Fokkema.

De gemeente Utrecht, die verantwoordelijk is voor de twee zwembaden, geeft toe dat er 'steekproefsgewijs' om legitimatie gevraagd wordt. ,,We willen een veilige sfeer zodat iedereen met plezier kan zwemmen. We doen het steekproefsgewijs om geen schijn van discriminatie op te werpen," zegt woordvoerder Mara Hoogveld, die verwijst naar de huisregels waarin de identificatieplicht vermeld staat. Utrecht vindt niet dat het hier gaat om een zwaar middel. Iedereen is immers verplicht een ID bij zich te hebben om die op verzoek van de politie te tonen, stelt de gemeente.

Privacy First zet grote vraagtekens bij de gang van zaken. ,,Het is buiten proportie. Als zelfs de politie alleen bij een gerede verdenking van een strafbaar feit om je ID mag vragen, waarom mag iemand in het zwembad dat dan wel? Dat gaat nog verder dan wat de politie mag, dat is helemaal een foute ontwikkeling," foetert directeur Vincent Böhre.

Toch is de gemeente juridisch gedekt door de wet op de identificatieplicht. Die stelt dat particulieren ook om je ID mogen vragen. Je mag weigeren, maar dan moet je wel accepteren dat je een pand niet binnen mag, in dit geval het zwembad. 

Alles bij de bron; AD [via PrivacyFirst]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha