ID-Plicht - Paspoort

Hoewel er niet veel aandacht meer is in de landelijke media gaat de strijd tegen de paspoortwet nog steeds door. Na een eerste brief aan de burgemeesters van Nederland in 2010 en een tweede na uitspraken van de Raad van State op 25 mei 2016 blijven de burgemeesters volharden in hun weigering om uitzonderingen te maken t.a.v de digitale gezichtsscan en rechtmatigheid verordening.. 

Vrijbit heeft daarom nu voor de derde keer een brief met aanhangende enquete naar alle burgemeesters gestuurd met het dringende verzoek om de jurisprudentie betreffende alle beleid in zake mensenrechten lokaal nu eindelijk eens te gaan volgen. Het gaat hierbij NIET alleen om de paspoortwet maar in het algemeen over de omgang met jurisprudentie omtrent al het beleid in zake mensenrechten lokaal. 

Hier staan de docxbrief en de docxenquete.


 

Iedereen die staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente heeft een ‘burgerservicenummer’ (bsn). Dat geldt voor alle inwoners, en bijvoorbeeld ook voor seizoensarbeiders en buitenlandse studenten.

Met het bsn kunnen organisaties eenvoudig en veilig persoonsgegevens uitwisselen en aan elkaar koppelen. Voorbeelden zijn werkgevers die loongegevens van werknemers doorgeven aan de Belastingdienst of artsen, apothekers en zorgverzekeraars die informatie over patiënten delen. Sinds de invoering in 2007 groeit het aantal gebruikers van het bsn nog altijd. Hier een overzicht van organisaties en instellingen die persoonsgegevens vastleggen en delen met behulp van het bsn.

BSN gebruikers Infografiek WEB

Het burgerservicenummer is inhoudsloos: de cijfercombinatie vertelt niets over een persoon. Maar het nummer is niet helemaal willekeurig. De geldigheid van een burgerservicenummer wordt gecontroleerd met een ‘elfproef’. Daarvoor worden de cijfers in omgekeerde volgorde vermenigvuldigd met de cijfers -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De optelsom van de uitkomsten moet deelbaar zijn door 11.

Rekenvoorbeeld elfproef

Burgerservicenummer (fictief nummer) = 2 4 9 5 6 6 7 5 8

A (9 × 2) + (8 × 4) + (7 × 9) + (6 × 5) + (5 × 6) + (4 × 6) + (3 × 7) + (2 × 5) + (-1 × 8) = 220

B 220 is deelbaar door 11, want 220/11 = 20

Bron; Mailscan [Thnx-2-Ton]


 

Het scannen van ID-bewijzen om de leeftijd te controleren van klanten die alcohol of tabak willen kopen, is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verschillende supermarkten gaan er desondanks mee door en komen daar mee weg. Jurist Kaj Hollemans van KH Legal Advice, vindt dit onbegrijpelijk.

Om de leeftijd van een klant te controleren mogen winkeliers om een identiteitsbewijs vragen. Maar het scannen van een ID-bewijs of gegevens noteren valt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onder het 'verwerken van persoonsgegevens' en dat mogen winkeliers - in tegenstelling tot de overheid, banken of zorgverzekeraars - niet.

Hollemans, gespecialiseerd in wet- en regelgeving rond alcohol, drug en tabak, noemt het gebruik van de scanners illegaal en roept klanten op hun ID-bewijs niet meer te laten scannen in winkels. ,,Een ID-scanner leest de MRZ-strook, deze strook van cijfers en letters bevat allerlei persoonsgegevens. Dat gegevens niet worden opgeslagen is niet relevant, met scannen vindt verwerking plaats en dat mag niet. De verwerking is niet bedoeld om aan de verplichtingen te voldoen aan de Drank- en  Horecawet maar het dient alleen als rekenhulp en is dus onrechtmatig.''

Hollemans krijgt bijval van klanten en organisaties als Privacy First en burgerrechtenbeweging Vrijbit.nl die overigens al eerder een klacht indiende bij Lidl over de ID-scanner. Een woordvoerder van Lidl stelt dat de scanner alleen als hulpmiddel dient zodat kassamedewerkers geen leeftijd hoeven uit te rekenen. ,,Er worden geen gegevens opgeslagen. De ID-checker is bovendien niet verbonden met de kassa of een computer.''

De woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens stelt in het algemeen dat winkeliers niet zomaar ID-kaarten mogen scannen. ,,Op een ID-kaart staan belangrijke persoonsgegevens zoals het Burgerservicenummer. Wanneer dit in verkeerde handen valt, kun je slachtoffer worden van identiteitsfraude en dat is heel ernstig.''

In 2012 schreef het College Bescherming Persoonsgegevens in de publicatie 'Gebruik van 'kopietje paspoort' in de private sector': ,,Het onnodig en bovenmatig kopiëren of scannen van deze documenten is niet zonder risico. Door op grote schaal persoonsgegevens te verzamelen, neemt het risico van identiteitsfraude toe.'' 

Alles bij de bron; AD


 

Als het aan het kabinet ligt kunnen burgers straks via hun bankpas, smartphone-app, identiteitskaart en rijbewijs bij de overheid inloggen. Nu kan dit alleen nog met DigiD door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms.

Straks moet het inloggen via DigiD ook met de identiteitskaart en het rijbewijs kunnen. Daarnaast zullen bedrijven onder hun eigen naam inlogmiddelen gaan aanbieden, zoals de bankpas of een smartphone-app. "Deze nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over wie inlogt, en geven burgers meer keuzevrijheid", zo laat minister Blok van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten...

inloggen in het bsn domein

...Volgens de minister moeten alle inlogmiddelen aan strenge wettelijke eisen voldoen op het gebied van privacy, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dan kunnen zij gebruikt worden voor inloggen bij de overheid en andere organisaties die het burgerservicenummer mogen gebruiken. Blok laat weten dat de overheid hier toezicht op gaat houden. Het plan is dat inloggen met private middelen volgend jaar mogelijk wordt. DigiD streeft er naar dat vanaf 2017 de identiteit van mensen extra gecontroleerd wordt door het uitlezen van een identiteitsbewijs. Inloggen met DigiD via het rijbewijs en de identiteitskaart moet vanaf 2018 mogelijk worden.

Alles bij de bron; Security


De Belgische overheid zal vandaag een wet goedkeuren waardoor anonieme prepaid-telefoonkaarten straks verboden worden. Wie later dit jaar een nieuwe sim-kaart wil zal zich altijd moeten identificeren voordat het nummer wordt geactiveerd.

Volgens de Belgische regering is de maatregel noodzakelijk tegen terrorisme. Verdachten zouden vaak via anonieme prepaid-telefoonkaarten communiceren. Ook bij de oplaadpunten voor prepaid-telefoonkaarten wordt een identificatieplicht ingevoerd. "Houders krijgen zes maanden de tijd om zich bij hun telecomoperator te registreren met hun identiteitskaart, via e-ID, een elektronische handtekening of online betaling", zegt minister van Telecom Alexander De Croo.

Bron; Security

Het vermelden van het Burgerservicenummer (BSN) op het paspoort en andere reisdocumenten brengt geen grotere risico’s met zich mee dan het vermelden van de andere persoonsgegevens op het document, zo laat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de PvdA weten. Aanleiding is een artikel over een man die op vakantie naar Turkije ging en daar zijn paspoort afgaf en een dag liet liggen. Een half jaar later werd de man het slachtoffer van identiteitsfraude.

De minister stelt verder dat het onleesbaar maken van het BSN op een kopie van het paspoort ervoor zorgt dat de beschikbare gegevens minder gevoelig voor fraude worden. Daarnaast kan de burger volgens Van der Steur ook andere gegevens onleesbaar maken wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens van een reisdocument worden gebruikt. "Identiteitsfraude kan voorkomen worden door zorgvuldig te handelen waar een combinatie van gegevens afkomstig van het reisdocument en andere bronnen wordt gebruikt", aldus de minister.

Hij stelt dat het als borg afgeven van een reisdocument in elk geval moet worden voorkomen. De minister geeft aan dat erover dit onderwerp binnenkort een gesprek zal plaatsvinden met de ANWB en brancheorganisaties in de horeca- en recreatiesector. 

Alles bij de bron; Security


Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat hotels, campings, autoverhuurbedrijven en andere bedrijven in de toeristenbranche uitleggen dat ze het paspoort van klanten niet mogen innemen. De minister reageert op de oproep van de ANWB. De organisatie wil een verbod op het innemen van paspoorten van vakantiegangers bij hotels, campings of andere accommodaties en verhuurbedrijven.

Plasterk laat weten dat dit verbod er al is. "Het paspoort is officieel van de staat en mag je alleen gebruiken voor identificatie. Je moet hem dus nooit uit handen geven", zo laat de minister weten. Ondanks het verbod komt het nog regelmatig voor dat vakantiegangers hun paspoort moeten afstaan en er kopieën van worden gemaakt.

De ANWB adviseerde dan ook om het paspoort niet af te geven of te laten kopiëren zonder het BSN-nummer af te dekken. Volgens de ANWB maken sommige accommodaties klakkeloos kopieën van paspoorten zonder dat onderdelen worden afgeschermd. Ook die praktijk moet volgens de organisatie worden aangepakt. "Ik bespreek graag met de ANWB waar het vaakst wordt gevraagd om een paspoort. Dan kunnen we een instructie maken, zodat instellingen weten dat je iemand niet mag vragen om zijn paspoort achter te laten", aldus Plasterk.

Alles bij de bron; Security


In navolging van het Hof Den Haag heeft de Raad van State vandaag geoordeeld dat de gemeentelijke ("decentrale") opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig is wegens strijd met het recht op privacy. De Raad van State kwam tot dit oordeel in een viertal bestuursrechtelijke zaken van individuele burgers gesteund door Burgerrechtenvereniging Vrijbit.

Begin 2014 kwam het Hof Den Haag reeds tot ditzelfde oordeel in een vergelijkbare civielrechtelijke zaak, vervolgens werd deze zaak door de Hoge Raad echter alsnog niet-ontvankelijk verklaard en naar de bestuursrechter verwezen. 

Ondanks de latere niet-ontvankelijkheid bij de Hoge Raad staat het verbod op de opslag van ieders vingerafdrukken in databanken daarmee opnieuw als een juridische paal boven water.

Evenals bij de eerdere uitspraak van het Hof Den Haag betreurt Privacy First het echter dat de Raad van State de opslag niet onrechtmatig heeft willen verklaren op zuiver principiële gronden (wegens gebrek aan maatschappelijke noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit), maar 'slechts' op basis van technische ondeugdelijkheid. Privacy First zal de betreffende burgers dan ook adviseren om door te procederen richting het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Op basis van bestaande Straatsburgse jurisprudentie is de kans immers groot dat Nederland vervolgens alsnog principieel zal worden veroordeeld wegens schending van het recht op privacy (art. 8 EVRM). 

Daarnaast betreuren Privacy First en Burgerrechtenvereniging Vrijbit het dat de Raad van State niet kritisch heeft willen oordelen over de risico's van de op-afstand-uitleesbare RFID-chips (met gevoelige persoonsgegevens) in paspoorten en identiteitskaarten. Hetzelfde geldt voor de verplichte opslag van gezichtsscans in gemeentelijke databanken. Ook deze aspecten zullen in Straatsburg alsnog kunnen worden aangevochten.

Alles bij de bron; PrivacyFirst


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha