ID-Plicht - Paspoort

Recent zijn in de media allerlei berichten verschenen naar aanleiding van de sinds september 2009 geldende verplichting om bij het aanvragen van een paspoort vingerafdrukken af te staan.

Daarbij gaat het om de wijze van afnemen en de (veilige) opslag van de gegevens, en het gebruik van de gegevens door derden. De overheid is verplicht persoonsgegevens goed te beveiligen; hoe veilig doet de gemeente Huizen dit?

Als vingerafdrukken in een verkeerde paspoort terechtkomen, kan dat voor de paspoorthouder tot veel problemen leiden in landen waar de afdrukken worden gecontroleerd. En dan rijst natuurlijk meteen de vraag: wie is er verantwoordelijk voor de fouten als burgers schade lijden?

Lees in de bijlage de vragen die GroenLinks hierover heeft gesteld en de antwoorden van het college van b & w.

Bron van dit artikel: www.huizen.groenlinks.nl

Roos Schippers is prostituee. Vrijwillig, en al 26 jaar lang, zegt ze met zachte stem.

Ze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, als zzp’er. Deze woensdagavond vertelt zij in een veel te warme zaal in het Utrechtse café Florin waarom de nieuwe prostitutiewet haar niet zint.

Die wet, die ter goedkeuring bij de Kamer ligt, stelt registratie voor alle sekswerkers verplicht. Een identificatiepasje – bijnaam: peespas – moet de legale sekswerkers scheiden van de illegale om zo meer grip te krijgen op mensenhandel.

Schippers zegt dat veel van haar collega’s vrezen dat de peespas een levenslang stigma oplevert. Want je belandt met naam en toenaam in een landelijk registratiesysteem.

Lees het volledige artikel hier

Video over de veiligheid van ons paspoort. Interview met een gemeenteambtenaar (ziet geen echt gevaar), journalist Brenno de Winter (van oa www.beveiligingsupdate.nl).

Jeroen van Beek (IT Beveiligingsexpert) demonstreert hoe kinderlijk eenvoudig het uitlezen, opslaan en kopieren van de data op een paspoort mogelijk is en hoe goedkoop dat kan.

De video is hier te bewonderen

De VNG/NVVB heeft een advies gegeven aan burgemeesters en ambtenaren van de burgelijke stand hoe te reageren op burgers die een protestbrief presenteerden bij de aanvraag van een nieuw ID-bewijs. De protestbrief stelde de burgemeester aansprakelijk voor de veilige opslag van de biometrische gegevens die opgenomen werden voor de aanmaak van het gevraagde ID-bewijs.

De vereniging Vrijbit heeft hierop een reactie gestuurd;

Lees ook over dit initiatief in Zaanstad

voor de derde keer op rij naar het stemlokaal geweest enkel en alleen om mijn bezwaar tegen de ID-plicht tijdens het stemmen duidelijk te maken en op te laten nemen in het Proces-Verbaal.

Ik hoop van ganser harte dat ook in deze zaak zal gelden dat 3 keer scheepsrecht is en dat de ID-plicht bij de volgende verkiezingen niet meer verplicht is als je in het jou toegewezen stemlokaal je stem uit brengt.

Gezien de historisch lage opkomst is denk ik wel bewezen dat je 'gemakzuchtige' kiezers toch niet naar een stemlokaal kunt lokken dat op de route ligt, de basis voor deze idioterie en dat die daarmee is weg geslagen !

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de productie van de Nederlandse reisdocumenten. De aanbesteding was nodig omdat het huidige contract op 1 oktober 2011 verloopt en niet meer verlengd kan worden.

Drie bedrijven hebben een inschrijving gedaan op de aanbesteding. De opdracht is gegund aan Sagem Identification dat aan alle gestelde eisen voldoet en de laagste prijs heeft geboden.

Het nieuwe contract heeft een duur van zeven jaar met de eenmalige mogelijkheid van een verlenging met drie jaar.

Bron; www.minbizkr.nl

De poortjes zijn alleen te gebruiken door burgers met een paspoort dat voorzien is van een rfid-chip, waarop onder meer een foto staat. Die worden sinds 28 augustus 2006 uitgegeven.

De poortjes lezen de gegevens van de chip af en maken tegelijkertijd een foto, die wordt vergeleken met die op de chip. Ook staatsburgers van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein kunnen de poortjes gebruiken als ze geschikte paspoorten hebben.

De EU-landen voerden de paspoorten met rfid-chips in onder druk van de VS, met het oog op terrorismebestrijding. Sinds eind september vorig jaar staan behalve een gelaatsscan ook twee vingerafdrukken op de paspoortchips.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Opm: En wat gebeurt er met de opname na vergelijking met de paspoortfoto ??
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha