ID-Plicht - Paspoort

Luchthaven Schiphol beschikt sinds eind mei over twee poortjes die paspoorten elektronisch controleren. Vanwege de ingewikkelde internationale context, zowel diplomatiek als technisch, zijn er twijfels of het systeem wel waterdicht is te krijgen. De standaard voor de elektronische pas schrijft namelijk geen eenduidig niveau van beveiliging voor.

Elektronica doet de controle beter dan de mens, zo verwacht het ministerie van Justitie. Vervalsers van fysieke paspoorten zijn daarin namelijk zo bedreven dat douaniers meestal niet voldoende tijd hebben om de valse exemplaren eruit te vissen. Die elektronica heeft echter ook een keerzijde: als de vervalser eenmaal de digitale codes kent die het pasoort verifiëren, dan ligt, anders dan bij het vervalsen van elk fysieke exemplaar afzonderlijk, de hele paspoortwereld open.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.deingenieur.nl (PDF)

DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers worden vanaf 2011 automatisch uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten. Nederland deelt deze informatie al met enkele Europese landen. Vanaf eind 2011 moeten vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekeninformatie gedeeld worden met alle EU-lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen.

De informatie is automatisch opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties.


Lees het volledige artikel bij de bron; WebWereld

BRUSSEL (ANP) - Vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekenregistraties kunnen vanaf augustus volgend jaar automatisch worden uitgewisseld tussen alle 27-EU lidstaten. Dit staat in een document van de Europese Commissie over dit onderwerp. Nederland en een beperkt aantal andere landen wisselen deze gegevens al uit.

bron: Brabants Dagblad

De huidige Paspoortwet werd op 9 juni 2009 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Invoering werd op 28 juni 2009 van kracht voor diplomatieke en dienstpaspoorten en vanaf 21 september dat jaar voor iedere burger die een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt. Aaron Boudewijn, de student die landelijke bekendheid verwierf als eerste weigeraar van vingerafdrukken die beroep aantekende bij de bestuursrechter om de paspoortwet buiten werking te laten stellen, was gevraagd in een special over Privacy te schrijven voor het vakblad van het PvIB.

Vereniging Vrijbit werkte nauw met hem samen en probeert bij deze zijn toezegging postuum gestand te doen. Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geinteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Het artikel van Miek Wijnberg is hieronder in PDF vorm te lezen.

pdf PvIB_special_Paspoortwet_brengt_burgers_in_gevaar.pdf

Recent zijn in de media allerlei berichten verschenen naar aanleiding van de sinds september 2009 geldende verplichting om bij het aanvragen van een paspoort vingerafdrukken af te staan.

Daarbij gaat het om de wijze van afnemen en de (veilige) opslag van de gegevens, en het gebruik van de gegevens door derden. De overheid is verplicht persoonsgegevens goed te beveiligen; hoe veilig doet de gemeente Huizen dit?

Als vingerafdrukken in een verkeerde paspoort terechtkomen, kan dat voor de paspoorthouder tot veel problemen leiden in landen waar de afdrukken worden gecontroleerd. En dan rijst natuurlijk meteen de vraag: wie is er verantwoordelijk voor de fouten als burgers schade lijden?

Lees in de bijlage de vragen die GroenLinks hierover heeft gesteld en de antwoorden van het college van b & w.

Bron van dit artikel: www.huizen.groenlinks.nl

Roos Schippers is prostituee. Vrijwillig, en al 26 jaar lang, zegt ze met zachte stem.

Ze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, als zzp’er. Deze woensdagavond vertelt zij in een veel te warme zaal in het Utrechtse café Florin waarom de nieuwe prostitutiewet haar niet zint.

Die wet, die ter goedkeuring bij de Kamer ligt, stelt registratie voor alle sekswerkers verplicht. Een identificatiepasje – bijnaam: peespas – moet de legale sekswerkers scheiden van de illegale om zo meer grip te krijgen op mensenhandel.

Schippers zegt dat veel van haar collega’s vrezen dat de peespas een levenslang stigma oplevert. Want je belandt met naam en toenaam in een landelijk registratiesysteem.

Lees het volledige artikel hier

Video over de veiligheid van ons paspoort. Interview met een gemeenteambtenaar (ziet geen echt gevaar), journalist Brenno de Winter (van oa www.beveiligingsupdate.nl).

Jeroen van Beek (IT Beveiligingsexpert) demonstreert hoe kinderlijk eenvoudig het uitlezen, opslaan en kopieren van de data op een paspoort mogelijk is en hoe goedkoop dat kan.

De video is hier te bewonderen

De VNG/NVVB heeft een advies gegeven aan burgemeesters en ambtenaren van de burgelijke stand hoe te reageren op burgers die een protestbrief presenteerden bij de aanvraag van een nieuw ID-bewijs. De protestbrief stelde de burgemeester aansprakelijk voor de veilige opslag van de biometrische gegevens die opgenomen werden voor de aanmaak van het gevraagde ID-bewijs.

De vereniging Vrijbit heeft hierop een reactie gestuurd;

Lees ook over dit initiatief in Zaanstad

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha