ID-Plicht - Paspoort

Op 29 november 2010 zal de eerste openbare zitting plaatsvinden van de civiele rechtzaak van Stichting Privacy First en haar 21 mede-eisers tegen de Staat der Nederlanden over de nieuwe paspoortwet van 2009.

Datum & Tijd : 29 november 2010 om 10.00 uur
Adres : Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ’s -Gravenhage  
Rol nr. : 2010/1807

Een ieder die bij deze zitting aanwezig kan zijn is van harte uitgenodigd.

Lees hier het volledige persbericht

De regering moet de bouw van de centrale vingerafdrukkendatabase stopzetten, eist de PvdA. Eerst moet duidelijk worden of die database tegen de Rechten van de Mens ingaat. Aanleiding is het kritische rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit adviesorgaan stelt onder meer dat de regering de Tweede Kamer slecht heeft geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de Paspoortwet.

Een van de conclusies van de WRR is dat er mogelijk sprake is van een “collectieve mensenrechtenschending”. Burgers móeten namelijk hun vingerafdrukken afstaan om een paspoort te krijgen, waarbij die afdrukken ook nog eens centraal worden opgeslagen.

Wat de kwestie nog verergert, is het feit dat die vingerafdrukken later kunnen worden gebruikt in opsporing en vervolging.

Lees alles bij de bron; webwereld

Met de vingerafdruk in het paspoort poetst Nederland de eigen fraudebestrijding op, schendt het mensenrechten, is het geheimzinnig naar het parlement toe en test het nieuwe paspoorten onvoldoende.

Die vernietigende conclusies trekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport “Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos”. Dat rapport is een onderdeel van een groter onderzoek naar de werking van de Paspoortwet en dat door onafhankelijk onderzoeker Vincent Böhre is opgesteld.

Lees alles bij de bron; webwereld.nl 

Opgepoetste resultaten en povere informatie voor de Kamer: de totstandkoming van het paspoort met vingerafdrukken is in nevelen gehuld. Het is bovendien de vraag of het biometrisch paspoort wel het beoogde effect heeft.

Dat blijkt uit het rapport Happy landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag publiceert.

Het rapport plaatst ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van paspoortbiometrie. Aanvragers moeten van vier vingers een afdruk geven, waarvan er twee in de chip op het reisdocument komen. Als de aanvrager zijn paspoort komt ophalen, wordt niet gecontroleerd of zijn vingers matchen met de afdrukken in de chip.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur.nl 

Het rapport is hier te lezen; wrr.nl 

Ook solv.nl besteed aandacht aan dit rapport


Bezoekers van zwembaden in de regio Haaglanden boven de 14 jaar moeten zich voortaan legitimeren. Dat staat in het nieuwe zwembadprotocol dat de gemeenten in de regio, de Vereniging Sport en Gemeenten en de politie donderdag hebben ondertekend.

Met deze nieuwe regel hopen de zwembaden de overlast van jongeren terug te dringen. De zegsvrouw denkt dat de zwembaden in andere regio's snel volgen. De bedoeling is op termijn de toegangsverboden voor zwembaden te combineren met andere registraties, zoals bij winkels en bioscopen.

Lees alles bij de bron; telegraaf.nl 

Technologiebedrijf IAI industrial systems B.V. in Veldhoven, gaat één BookMaster One systeem voor het personaliseren van paspoorten leveren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Ierland. Het systeem zal in 2011 worden geïnstalleerd in Dublin, Ierland.
 
BookMaster One systemen verzorgen in één doorgang door de machine de gehele personalisatie van het paspoort, inclusief de verificatie van de uitgevoerde bewerkingen. De systemen zijn dus in staat van de ingevoerde blanco paspoorten volledig gepersonaliseerde paspoorten te maken die klaar zijn voor uitgifte.

Als leverancier voor de markt van veiligheidsdrukkers biedt IAI industrial systems ook systemen voor het beveiligen en/of personaliseren van ID-kaarten, rijbewijzen, bankbiljetten, diploma’s en andere waardedocumenten. IAI systemen zijn in vele landen in gebruik zoals o.a. in: Nederland, België, Zwitserland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Rusland, Oekraïne, Canada, Portugal, Estland, Costa Rica, Polen, Marokko, Zuid-Afrika, Bulgarije, Algerije en India.

Bron; persbericht van moederbedrijf docdata na vermelding op fd.nl


Beleggersondernemingen worden verplicht om in hun rapportages aan te geven in opdracht van wie zij handelen op de beurs. De Jager wil daarom de zogenoemde 'cliënt-ID' invoeren, schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat de AFM uiteindelijk wel kan achterhalen wie achter bepaalde transacties op de beurs zit, maar dat kost veel tijd. Bij een cliënt-ID gaat het stukken sneller.

De Jager wil de verplichte identificatie, bij voorkeur samen met andere EU-landen, desnoods alleen invoeren.

Lees alles bij de bron; nu.nl 

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft - kort samengevat - geoordeeld dat een gemeente geen leges mag heffen voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart. Belangrijk punt van aandacht is dat het Hof aangeeft dat de uitspraak uitsluitend ziet op de aanvraag van Nederlandse identiteitskaarten.

De uitspraak is nog niet definitief. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, krijgt de uitspraak gevolgen. Dit betekent dat iedereen die een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt, leges moet betalen. Om reeds betaalde leges achteraf terug te krijgen, moet iemand bezwaar maken en vragen of de gemeente het bezwaar aanhoudt (wacht met het nemen van een beslissing) tot de Hoge Raad over deze zaak heeft beslist. Bezwaar maken kan tot 6 weken na betaling.

Leges die iemand heeft betaald langer dan 6 weken voor deze uitspraak kunnen niet worden teruggevraagd. 

Lees het hele artikel bij de bron; minbzkr.nl 

Een tweede artikel met o.a. een voorbeeldbrief voor het bezwaar van nvvb.nl

De NVVB adviseert, net als de VNG, gebruik te maken van bijgaand voorbeeld voor het laten indienen van bezwaar. In dit formulier is een formulering opgenomen dat de gemeente uiterlijk zes weken na de uitspraak van de Hoge Raad een besluit neemt op het bezwaarschrift.  

Een voorbeeld voor het indien van een bezwaarschrift kunt u hier terugvinden.

De uitspraak van het Gerechtshof kunt u hier terug vinden. 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha