ID-Plicht - Paspoort

De Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van paspoortgegevens. Het zou fraude en verkeerd gebruik in de hand kunnen werken.

De vorige Kamer ging nog akkoord met een wetswijziging die een centrale databank mogelijk maakte. 'Het is volstrekt onduidelijk waarom Nederland hiermee voorop moet lopen', betoogde VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Net als andere Kamerleden voerde ze een rapport van de inlichtingendienst AIVD aan dat waarschuwt voor de gevaren van de centrale opslag.

Lees alles bij de bron; volkskrant.nl

Geluidsopname van het debat is hier te beluisteren

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft beslist dat gemeenten een identiteitskaart voortaan gratis moeten verstrekken. Ze mogen daarvoor geen leges meer rekenen.
Tegenwoordig gebruiken burgers een identiteitskaart in de meeste gevallen om zich te identificeren en veel minder vaak voor privé-doeleinden. Zo is iemand verplicht zich te identificeren als hij gaat werken of een uitkering aanvraagt. Ook als je een bankrekening wilt openen of wilt gaan stemmen is een identiteitskaart verplicht.
In al deze situaties is het voorkomen van fraude de reden voor identificatie. Het enige privébelang voor het aanschaffen van een identiteitskaart is om binnen de Europese Unie te mogen reizen.

Daarom is het gerechthof van mening dat het overheidsbelang (algemeen belang) bij een identiteitskaart voorop staat. In dat geval mogen leges niet meer worden gerekend, zo besliste het hof.

Naar verwachting zal de Hoge Raad zich nog uitlaten over de kwestie.

Lees alles bij de bron; telegraaf.nl

Op EuropaNu.nl de reactie van mevrouw Bijleveld; onbegrijpelijke uitspraak identiteitskaart

Volgens een eerste schatting kost dit de rijksoverheid dit 80 miljoen aan leges, zei de staatssecretaris donderdag in de Tweede Kamer.

Het reisdocument wordt per 1 oktober 2011 ingevoerd en krijgt een 'dynamisch veiligheidskarakter', zodat hackers en fraudeurs geen kansen meer krijgen de betrouwbaarheid te ondergraven. Dat blijkt uit de aanbestedingsbrief die staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gezonden over het nieuwe, 'niet te kraken' paspoort van de nieuwe generatie. Het huidige paspoort uit 2006, uitgerust met een chip en met biometrische gegevens, wordt binnen enkele jaren na invoering alweer gemoderniseerd.

Bij de brief hoort deze bijlage over de reikijdte van deze aanbesteding (wat omvat het allemaal)

Lees alles bij de bron; www.nd.nl 

Hoi,

Zaterdag nieuws over paspoorten in Volkskrant.
Waarvan acte en mededeling dat we weer vragen gaan stellen over de volgende versie paspoorten.

Wie zin heeft graag meedenken over betere en meer vragen

We dachten al aan:

- komen de volgende in aluminium kaft,
- komen er beter beveiligde chips in
- komen er contact chips in of blijft het op afstand uitleesbaarsysteem gehandhaafd
- komen er actieve chips in, waarbij info naast uit te lezen ook te beschrijven /te veranderen is 
- waarom is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over het nieuwe contract met Sagem

Ideeen graag als comment onder dit artikel zetten.

Het Franse concern Safran ontwikkelt voor Nederland een nieuw paspoort. De eerste nieuwe paspoorten moeten op 1 oktober volgend jaar op de markt komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de komst ervan, maar wil niet zeggen waarom er een nieuw paspoort komt en wat erin gaat veranderen. Het huidige paspoort is sinds 2006 in gebruik.


Kamerleden reageren verbaasd. ‘Ik weet van niets’, zegt fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 en ook Pierre Heijnen van de PvdA weet van niets. Zou hij dat moeten weten? ‘Natuurlijk moeten wij dat weten. Elke bewindspersoon doet er verstandig aan zijn informatieplicht actief in te vullen. Het paspoort is altijd een brisant onderwerp.’

Het paspoort is jarenlang gedrukt en ontwikkeld door SDU/Enschedé in Haarlem, dat twee jaar geleden werd overgenomen door Sagem, dochter van het Franse Safran. Dat is een wapenproducent die ook beveiligingssystemen maakt. In mei dit jaar kreeg Sagem via een Europese aanbesteding een contract om de komende zeven jaar de paspoorten te blijven drukken.

Lees alles bij de bron; www.volkskrant.nl 

Trots leest Paul Cuijpers (28) de brief van de gemeente voor: ’Naar uw oordeel is de regelgeving omtrent de opslag van vingerafdrukken strijdig met het koninkrijk Gods waarvan u burger bent, net zoals u burger bent van het koninkrijk der Nederlanden.’ „Dat staat mooi zwart op wit, hè?”, lacht Cuijpers, die nu officieel een bezwaarprocedure voert tegen de eis om zijn vingerafdrukken af te geven voor een nieuw paspoort. 

Het is een beetje tegen wil en dank dat de Limburgse Utrechter activist is geworden. „Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen mee te werken aan deze ontwikkeling. Ze willen al onze vingerafdrukken, en later ook onze irisscans, opslaan in een centraal opsporingsbestand.” 

„De werkelijke reden, volgens verschillende deskundigen, is dat ze mensen die ons niet uitkomen beter buiten de deur kunnen houden. Dat proces is al veel eerder begonnen, maar dat had ik niet door omdat ik nog lag te relaxen in Limburg. Na de aanslagen van 2001 begonnen ze eerst de vingerafdrukken van asielzoekers te verzamelen, vervolgens van iedereen die een visum aanvroeg en nu ook van de rest van de bevolking. Het gaat steeds verder.”

Lees alles bij de bron; www.trouw.nl 

Op 27 juli 2010 heeft de 26 jarige Louise v.L beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om haar geen geldig paspoort te verstrekken wegens haar weigering om vingerafdrukken te laten opslaan in een digitaal overheidsregister.

De weigering om haar aanvraag in behandeling te nemen betekent in feite dat de overheid weigert om haar een geldig ID-bewijs te verstrekken. Door haar dit te onthouden worden haar, sinds 21 januari 2010, fundamentele burgerrechten en elementaire levensbehoeften ontnomen.

Lees alles bij de bron; www.louisevspaspoortwet.nl

Voor meer informatie zie:  www.vrijbit.nl, www.privacyfirst.nl

Luchthaven Schiphol beschikt sinds eind mei over twee poortjes die paspoorten elektronisch controleren. Vanwege de ingewikkelde internationale context, zowel diplomatiek als technisch, zijn er twijfels of het systeem wel waterdicht is te krijgen. De standaard voor de elektronische pas schrijft namelijk geen eenduidig niveau van beveiliging voor.

Elektronica doet de controle beter dan de mens, zo verwacht het ministerie van Justitie. Vervalsers van fysieke paspoorten zijn daarin namelijk zo bedreven dat douaniers meestal niet voldoende tijd hebben om de valse exemplaren eruit te vissen. Die elektronica heeft echter ook een keerzijde: als de vervalser eenmaal de digitale codes kent die het pasoort verifiëren, dan ligt, anders dan bij het vervalsen van elk fysieke exemplaar afzonderlijk, de hele paspoortwereld open.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.deingenieur.nl (PDF)

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha