ID-Plicht - Paspoort


Bezoekers van zwembaden in de regio Haaglanden boven de 14 jaar moeten zich voortaan legitimeren. Dat staat in het nieuwe zwembadprotocol dat de gemeenten in de regio, de Vereniging Sport en Gemeenten en de politie donderdag hebben ondertekend.

Met deze nieuwe regel hopen de zwembaden de overlast van jongeren terug te dringen. De zegsvrouw denkt dat de zwembaden in andere regio's snel volgen. De bedoeling is op termijn de toegangsverboden voor zwembaden te combineren met andere registraties, zoals bij winkels en bioscopen.

Lees alles bij de bron; telegraaf.nl 

Technologiebedrijf IAI industrial systems B.V. in Veldhoven, gaat één BookMaster One systeem voor het personaliseren van paspoorten leveren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Ierland. Het systeem zal in 2011 worden geïnstalleerd in Dublin, Ierland.
 
BookMaster One systemen verzorgen in één doorgang door de machine de gehele personalisatie van het paspoort, inclusief de verificatie van de uitgevoerde bewerkingen. De systemen zijn dus in staat van de ingevoerde blanco paspoorten volledig gepersonaliseerde paspoorten te maken die klaar zijn voor uitgifte.

Als leverancier voor de markt van veiligheidsdrukkers biedt IAI industrial systems ook systemen voor het beveiligen en/of personaliseren van ID-kaarten, rijbewijzen, bankbiljetten, diploma’s en andere waardedocumenten. IAI systemen zijn in vele landen in gebruik zoals o.a. in: Nederland, België, Zwitserland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Rusland, Oekraïne, Canada, Portugal, Estland, Costa Rica, Polen, Marokko, Zuid-Afrika, Bulgarije, Algerije en India.

Bron; persbericht van moederbedrijf docdata na vermelding op fd.nl


Beleggersondernemingen worden verplicht om in hun rapportages aan te geven in opdracht van wie zij handelen op de beurs. De Jager wil daarom de zogenoemde 'cliënt-ID' invoeren, schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat de AFM uiteindelijk wel kan achterhalen wie achter bepaalde transacties op de beurs zit, maar dat kost veel tijd. Bij een cliënt-ID gaat het stukken sneller.

De Jager wil de verplichte identificatie, bij voorkeur samen met andere EU-landen, desnoods alleen invoeren.

Lees alles bij de bron; nu.nl 

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft - kort samengevat - geoordeeld dat een gemeente geen leges mag heffen voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart. Belangrijk punt van aandacht is dat het Hof aangeeft dat de uitspraak uitsluitend ziet op de aanvraag van Nederlandse identiteitskaarten.

De uitspraak is nog niet definitief. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, krijgt de uitspraak gevolgen. Dit betekent dat iedereen die een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt, leges moet betalen. Om reeds betaalde leges achteraf terug te krijgen, moet iemand bezwaar maken en vragen of de gemeente het bezwaar aanhoudt (wacht met het nemen van een beslissing) tot de Hoge Raad over deze zaak heeft beslist. Bezwaar maken kan tot 6 weken na betaling.

Leges die iemand heeft betaald langer dan 6 weken voor deze uitspraak kunnen niet worden teruggevraagd. 

Lees het hele artikel bij de bron; minbzkr.nl 

Een tweede artikel met o.a. een voorbeeldbrief voor het bezwaar van nvvb.nl

De NVVB adviseert, net als de VNG, gebruik te maken van bijgaand voorbeeld voor het laten indienen van bezwaar. In dit formulier is een formulering opgenomen dat de gemeente uiterlijk zes weken na de uitspraak van de Hoge Raad een besluit neemt op het bezwaarschrift.  

Een voorbeeld voor het indien van een bezwaarschrift kunt u hier terugvinden.

De uitspraak van het Gerechtshof kunt u hier terug vinden. 

De Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van paspoortgegevens. Het zou fraude en verkeerd gebruik in de hand kunnen werken.

De vorige Kamer ging nog akkoord met een wetswijziging die een centrale databank mogelijk maakte. 'Het is volstrekt onduidelijk waarom Nederland hiermee voorop moet lopen', betoogde VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Net als andere Kamerleden voerde ze een rapport van de inlichtingendienst AIVD aan dat waarschuwt voor de gevaren van de centrale opslag.

Lees alles bij de bron; volkskrant.nl

Geluidsopname van het debat is hier te beluisteren

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft beslist dat gemeenten een identiteitskaart voortaan gratis moeten verstrekken. Ze mogen daarvoor geen leges meer rekenen.
Tegenwoordig gebruiken burgers een identiteitskaart in de meeste gevallen om zich te identificeren en veel minder vaak voor privé-doeleinden. Zo is iemand verplicht zich te identificeren als hij gaat werken of een uitkering aanvraagt. Ook als je een bankrekening wilt openen of wilt gaan stemmen is een identiteitskaart verplicht.
In al deze situaties is het voorkomen van fraude de reden voor identificatie. Het enige privébelang voor het aanschaffen van een identiteitskaart is om binnen de Europese Unie te mogen reizen.

Daarom is het gerechthof van mening dat het overheidsbelang (algemeen belang) bij een identiteitskaart voorop staat. In dat geval mogen leges niet meer worden gerekend, zo besliste het hof.

Naar verwachting zal de Hoge Raad zich nog uitlaten over de kwestie.

Lees alles bij de bron; telegraaf.nl

Op EuropaNu.nl de reactie van mevrouw Bijleveld; onbegrijpelijke uitspraak identiteitskaart

Volgens een eerste schatting kost dit de rijksoverheid dit 80 miljoen aan leges, zei de staatssecretaris donderdag in de Tweede Kamer.

Het reisdocument wordt per 1 oktober 2011 ingevoerd en krijgt een 'dynamisch veiligheidskarakter', zodat hackers en fraudeurs geen kansen meer krijgen de betrouwbaarheid te ondergraven. Dat blijkt uit de aanbestedingsbrief die staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gezonden over het nieuwe, 'niet te kraken' paspoort van de nieuwe generatie. Het huidige paspoort uit 2006, uitgerust met een chip en met biometrische gegevens, wordt binnen enkele jaren na invoering alweer gemoderniseerd.

Bij de brief hoort deze bijlage over de reikijdte van deze aanbesteding (wat omvat het allemaal)

Lees alles bij de bron; www.nd.nl 

Hoi,

Zaterdag nieuws over paspoorten in Volkskrant.
Waarvan acte en mededeling dat we weer vragen gaan stellen over de volgende versie paspoorten.

Wie zin heeft graag meedenken over betere en meer vragen

We dachten al aan:

- komen de volgende in aluminium kaft,
- komen er beter beveiligde chips in
- komen er contact chips in of blijft het op afstand uitleesbaarsysteem gehandhaafd
- komen er actieve chips in, waarbij info naast uit te lezen ook te beschrijven /te veranderen is 
- waarom is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over het nieuwe contract met Sagem

Ideeen graag als comment onder dit artikel zetten.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha