ID-Plicht - Paspoort

De nieuwe Nederlandse paspoortwet heeft de gemoederen deze week flink bezig gehouden. Privacy First, de stichting die ageert tegen deze wet, mag voorlopig geen rechtszaak beginnen tegen de overheid. De bezwaarmakers wilden de staat voor de rechter dagen omdat de nieuwe paspoortwet bepaalt dat vingerafdrukken moeten worden opgeslagen. De rechter bepaalde dat Privacy First en 21 medeklagers niet-ontvankelijk zijn. Dat betekent trouwens niet dat hun bezwaren niet deugen, maar dat de zaak aangespannen was bij een verkeerde rechter. De zaak kan opnieuw worden ingediend bij een andere, juiste rechtbank.

De Nederlandse paspoortwet, waarmee de Kamer in 2009 akkoord ging, is in Europa een ongehoord fenomeen. Alle Nederlanders boven de 14 jaar komen met hun vingerafdrukken, foto, sofi- of BSN-nummer in één databestand. Een bestand dat vrij toegankelijk is voor de inlichtingendienst en onder voorwaarden kan worden ingezien door justitie en politie. Wie weigert hierin te worden opgenomen wordt feitelijk het burgerschap ontnomen. Een weigeraar mag bijvoorbeeld niet meer stemmen.

Lees alles bij de bron; frieschdagblad

De plannen voor centrale opslag van biometrische gegevens uit het paspoort hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. 

De stichting Privacy First klaagde de Staat aan vanwege de centrale opslag maar werd niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag kondigde eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) aan een onderzoek te beginnen naar de rechtmatigheid van de Nederlandse database. 

Het Rathenau Instituut zet grote vraagtekens bij de beveiliging van grootschalige databases. Bovendien worden de belangen van burgers vaak over het hoofd gezien. Afgelopen dinsdag 25 januari publiceerde het instituut het boek Check in / Check out, waarin ook de paspoortkwestie aan bod komt. Ook het rapport Databases (november 2010) gaat in op ontwerpprincipes van databases.

Het Rathenau Instituut deed in 2007 al onderzoek naar de mogelijke opslag van biometrische gegevens uit het paspoort en hergebruik daarvan voor opsporing. Verschillende aspecten komen aan bod in deze publicatie.

Lees alles bij de bron; rathenau

Een nieuw jaar is begonnen en ik kan nog steeds niet beschikken over een geldig paspoort.

Toch lijkt er nu enig schot te komen in de rare situatie dat ik wegens allerlei nationale verplichtingen over een geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet kunnen beschikken terwijl de Nederlandse overheid mij dit tegelijkertijd weigert te verstrekken.De eisen uit de Paspoortwet (afstaan biometrische gegevens & de centrale opslag ervan) acht ik onrechtmatig, strijdig met o.a. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en vecht ik aan via een bestuursrechterlijke procedure.


Op 15 februari zal de bestuursrechtbank
in Den Haag mijn zaak behandelen. De zitting staat gepland om 10.30 uur.  

Locatie: rechtbank Prins Clauslaan 60 Den Haag ( 5 min loopafstand van CS)

 De zitting is openbaar en kan ook bijgewoond worden door mensen die niet over geldige identiteitspapieren beschikken.

Persbericht


De geplande centrale opslag van alle vingerafdrukken en gezichtsscans van Nederlanders staat op losse schroeven nu ook regeringspartij VVD “zeer kritisch” is over de opzet. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) zal tot februari 2011 geen onomkeerbare stappen nemen. Dit bleek tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 2 december 2010 in de Tweede Kamer.

Op 29 november startte eveneens in Den Haag het proces van Stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Paspoortwet. Wie de bestaande jurisprudentie en WRR-rapporten goed leest, komt maar tot één conclusie: elke opslag van biometrische gegevens (ook de huidige decentrale bij Nederlandse gemeenten) is in strijd met het EVRM. Daarom moeten gemeenten en de Raad van Europa snel ingrijpen.

De opslag is niet alleen buiten proportie, er zijn ook alternatieven die de burgerrechten beter respecteren. Dat blijkt wel uit het feit dat een groot aantal Europese landen (waaronder Duitsland) bewust afziet van databankopslag en kiest voor chip-opslag om dezelfde doelen te behalen.

De conclusie is helder: onze Nederlandse opslag van biometrische gegevens voldoet niet aan de voorwaarden, is onnodig en mág helemaal niet volgens het EVRM.

Lees de volledige opinie van Robin Caron hier

10 oktober jongstleden stuurde de NVVB u een nieuwsbrief over de uitspraak van het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch van 7 oktober 2010. In die uitspraak oordeelde het Hof (in een zaak tegen de gemeente Leudal) dat gemeenten geen vergoeding zouden mogen vragen voor de Nederlandse identiteitskaart.

De gemeente Leudal tekent cassatie aan tegen de uitspraak van het Hof. De VNG stuurde de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 22 november jongstleden.

De brief van de VNG vindt u hier.

Lees alles bij de bron; NVVB 

3 Miljoen burgers gaven hun vingerafdrukken af voor aanvraag van paspoort of ID-bewijs

Sinds 21 september 2009 hebben inmiddels ruim 3 miljoen Nederlanders een nieuw paspoort of ID-kaart aangevraagd. Daarbij werden zij genoodzaakt om zowel een pasfoto aan te leveren, waar een digitale gezichtsscan van wordt gemaakt, als hun vingerafdrukken af te geven.

Dit grote aantal laat zich verklaren door het feit dat de paspoorten en ID-kaarten weliswaar reisdocumenten zijn, maar sinds de invoering van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) sinds 2005 ook fungeren als nationale persoonsbewijzen voor binnenlands gebruik. Wie niet over een geldig ID-bewijs beschikt, loopt sinds 2005 het risico beboet en/of gearresteerd te worden. Sinds 1 oktober 2010 zelfs om als zodanige verdachte te worden aangemerkt dat de politie zich bevoegd acht, op grond van de wet identiteitsstelling verdachten en veroordeelden, vingerafdrukken en gezichtsscan af te nemen. Men wordt bovendien uitgesloten van deelname aan nagenoeg alle sectoren van het gewone maatschappelijke verkeer.

De studie van Max Snijder, Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing, levert een bijdrage aan het onderzoek voor het WRR-project Beleid, Informatie en Technologie (BIT), dat in februari het WRR-Rapport Overheid naar buiten brengt. De studie van Snijder belicht de technische, industriële en Europese aspecten van het biometrische paspoort. Eerder deze maand verscheen het onderzoek Happy Landings van Vincent Böhre over de parlementaire geschiedenis en de juridische kant van het biometrische paspoort. 

Max Snijder is managing partner van the European Biometrics Forum en voorzitter van de International Biometrics Advisory Council (IBAC).

Het rapport staat nu op de site van de WRR

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is bang voor de risico’s van de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. Een van de gevaren is volgens Kohnstamm het hacken van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorgenomen database met vingerafdrukken van alle Nederlanders.

"Iemand die niets te verbergen heeft, moet dan plotseling gaan bewijzen dat hij het niet was die een dure auto heeft gekocht. Dat het weliswaar zijn vingerafdrukken waren, maar dat hij daar part noch deel aan had", aldus de CBP-voorzitter. "Nederlandse burgers worden bovendien als potentiële criminelen gezien", zegt Kohnstamm.

Het CPB acht de vingerafdrukkenopslag in strijd met het Europees verdrag van de rechten van de mens en noemt het een schending van de privacy.

Lees alles bij de bron; nu.nl 

In het AD is het volgende te lezen;

De CBP-voorzitter noemt de centrale database een schending van de privacy. ,,Er is een druk om door te gaan met het opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot onstporingen geleid. Dit is er een van'', zegt Kohnstamm.

Het video-item uit 'de Ombudsman' is hier te vinden

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha