ID-Plicht - Paspoort

10 oktober jongstleden stuurde de NVVB u een nieuwsbrief over de uitspraak van het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch van 7 oktober 2010. In die uitspraak oordeelde het Hof (in een zaak tegen de gemeente Leudal) dat gemeenten geen vergoeding zouden mogen vragen voor de Nederlandse identiteitskaart.

De gemeente Leudal tekent cassatie aan tegen de uitspraak van het Hof. De VNG stuurde de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 22 november jongstleden.

De brief van de VNG vindt u hier.

Lees alles bij de bron; NVVB 

3 Miljoen burgers gaven hun vingerafdrukken af voor aanvraag van paspoort of ID-bewijs

Sinds 21 september 2009 hebben inmiddels ruim 3 miljoen Nederlanders een nieuw paspoort of ID-kaart aangevraagd. Daarbij werden zij genoodzaakt om zowel een pasfoto aan te leveren, waar een digitale gezichtsscan van wordt gemaakt, als hun vingerafdrukken af te geven.

Dit grote aantal laat zich verklaren door het feit dat de paspoorten en ID-kaarten weliswaar reisdocumenten zijn, maar sinds de invoering van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) sinds 2005 ook fungeren als nationale persoonsbewijzen voor binnenlands gebruik. Wie niet over een geldig ID-bewijs beschikt, loopt sinds 2005 het risico beboet en/of gearresteerd te worden. Sinds 1 oktober 2010 zelfs om als zodanige verdachte te worden aangemerkt dat de politie zich bevoegd acht, op grond van de wet identiteitsstelling verdachten en veroordeelden, vingerafdrukken en gezichtsscan af te nemen. Men wordt bovendien uitgesloten van deelname aan nagenoeg alle sectoren van het gewone maatschappelijke verkeer.

De studie van Max Snijder, Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing, levert een bijdrage aan het onderzoek voor het WRR-project Beleid, Informatie en Technologie (BIT), dat in februari het WRR-Rapport Overheid naar buiten brengt. De studie van Snijder belicht de technische, industriële en Europese aspecten van het biometrische paspoort. Eerder deze maand verscheen het onderzoek Happy Landings van Vincent Böhre over de parlementaire geschiedenis en de juridische kant van het biometrische paspoort. 

Max Snijder is managing partner van the European Biometrics Forum en voorzitter van de International Biometrics Advisory Council (IBAC).

Het rapport staat nu op de site van de WRR

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is bang voor de risico’s van de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. Een van de gevaren is volgens Kohnstamm het hacken van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorgenomen database met vingerafdrukken van alle Nederlanders.

"Iemand die niets te verbergen heeft, moet dan plotseling gaan bewijzen dat hij het niet was die een dure auto heeft gekocht. Dat het weliswaar zijn vingerafdrukken waren, maar dat hij daar part noch deel aan had", aldus de CBP-voorzitter. "Nederlandse burgers worden bovendien als potentiële criminelen gezien", zegt Kohnstamm.

Het CPB acht de vingerafdrukkenopslag in strijd met het Europees verdrag van de rechten van de mens en noemt het een schending van de privacy.

Lees alles bij de bron; nu.nl 

In het AD is het volgende te lezen;

De CBP-voorzitter noemt de centrale database een schending van de privacy. ,,Er is een druk om door te gaan met het opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot onstporingen geleid. Dit is er een van'', zegt Kohnstamm.

Het video-item uit 'de Ombudsman' is hier te vinden

 

Op 29 november 2010 zal de eerste openbare zitting plaatsvinden van de civiele rechtzaak van Stichting Privacy First en haar 21 mede-eisers tegen de Staat der Nederlanden over de nieuwe paspoortwet van 2009.

Datum & Tijd : 29 november 2010 om 10.00 uur
Adres : Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ’s -Gravenhage  
Rol nr. : 2010/1807

Een ieder die bij deze zitting aanwezig kan zijn is van harte uitgenodigd.

Lees hier het volledige persbericht

De regering moet de bouw van de centrale vingerafdrukkendatabase stopzetten, eist de PvdA. Eerst moet duidelijk worden of die database tegen de Rechten van de Mens ingaat. Aanleiding is het kritische rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit adviesorgaan stelt onder meer dat de regering de Tweede Kamer slecht heeft geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de Paspoortwet.

Een van de conclusies van de WRR is dat er mogelijk sprake is van een “collectieve mensenrechtenschending”. Burgers móeten namelijk hun vingerafdrukken afstaan om een paspoort te krijgen, waarbij die afdrukken ook nog eens centraal worden opgeslagen.

Wat de kwestie nog verergert, is het feit dat die vingerafdrukken later kunnen worden gebruikt in opsporing en vervolging.

Lees alles bij de bron; webwereld

Met de vingerafdruk in het paspoort poetst Nederland de eigen fraudebestrijding op, schendt het mensenrechten, is het geheimzinnig naar het parlement toe en test het nieuwe paspoorten onvoldoende.

Die vernietigende conclusies trekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport “Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos”. Dat rapport is een onderdeel van een groter onderzoek naar de werking van de Paspoortwet en dat door onafhankelijk onderzoeker Vincent Böhre is opgesteld.

Lees alles bij de bron; webwereld.nl 

Opgepoetste resultaten en povere informatie voor de Kamer: de totstandkoming van het paspoort met vingerafdrukken is in nevelen gehuld. Het is bovendien de vraag of het biometrisch paspoort wel het beoogde effect heeft.

Dat blijkt uit het rapport Happy landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag publiceert.

Het rapport plaatst ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van paspoortbiometrie. Aanvragers moeten van vier vingers een afdruk geven, waarvan er twee in de chip op het reisdocument komen. Als de aanvrager zijn paspoort komt ophalen, wordt niet gecontroleerd of zijn vingers matchen met de afdrukken in de chip.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur.nl 

Het rapport is hier te lezen; wrr.nl 

Ook solv.nl besteed aandacht aan dit rapport

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha