ID-Plicht - Paspoort

Notitie t.b.v. rondetafelgesprek biometrische gegevens in paspoorten Tweede Kamer, vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 20 april 2011

 Ten behoeve van een grondige heroriëntatie op de huidige (‘nieuwe’) Paspoortwet dient de Tweede Kamer zich zo objectief en volledig mogelijk te laten informeren en alle relevante aspecten in haar oordeelsvorming te betrekken. Daartoe kan vanuit het perspectief van de burger de volgende driedeling tussen verleden, heden en toekomst gemaakt worden:

...III) Toekomst:

Idealiter zou de nieuwe Paspoortwet langs de volgende lijnen moeten worden herzien:..

3) Nederland dient het huidige model van gedwongen ‘centrale opslag’ bij gemeenten te verlaten en te kiezen voor het Duitse model van vrijwillige ‘decentrale opslag’ in de chip van het document.

- Definition creep: opslag in de chip heette in Nederland voorheen ‘decentrale opslag’.  Gemeentelijke opslag heette ‘centrale opslag’.

- Function creep: opslag in de chip leent zich slechts voor verificatie i.p.v. identificatie.

- Opslag in de chip biedt historisch gezien betere garanties tegen grootschalig misbruik.

- Centrale opslag bij gemeenten heeft (ook door eventuele koppeling) vrijwel dezelfde risico’s als centrale opslag in een nationale database (ORRA).

- Voor binnenlands gebruik dient een alternatief identiteitsdocument zonder biometrie te worden ontwikkeld.

Lees het volledige document hier


 

Op dit moment controleert interpol jaarlijks een half miljard identiteiten van internationale passagiers. Interpol vindt het hoog tijd voor een elektronische ID-kaart om migranten makkelijk te identificeren en volgen. Vingerafdrukken en DNA moet automatisch geverifieerd worden via een centrale database.

Daar zitten migranten ook op te wachten, denkt secretaris generaal Ronald K. Noble van Interpol. "De overgrote meerderheid van de migranten zijn gezagsgetrouwe burgers die graag hun identiteit gecontroleerd zien worden in meer dan één land door gebruik te maken van hetzelfde identiteitsdocument" 

Een dergelijke kaart moet volgens Noble voorzien zijn van een mechanisme waarmee de biometrische identiteit van migranten, zoals vingerafdrukken en DNA, systematisch wordt vergeleken met de gegevens in een wereldwijde databases met biometrische gegevens. 

Lees alles bij de bron; webwereld

 

Volgens Secretariaat-generaal Ronald Noble zijn migratiestromen en grenscontroles uitdagingen voor landen en bevindt Interpol zich in een ideale situatie om hierbij te helpen.

De identiteitskaart zou aan internationale standaarden voldoen en ervoor zorgen dat migranten in meerdere landen met hetzelfde identiteitsdocument zijn te verifiëren.

Lees alles bij de bron; security

De D66-fractie in Breda wil dat gemeente ophoudt met het opslaan van vingerafdrukken van burgers die een paspoort of ID-kaart aanvragen. Ook de reeds opgeslagen moeten worden vernietigd.

“Nederland gaat echter verder dan de Europese regels”, meent fractievoorzitter Paul de Beer. “Zo worden hier vier in plaats van twee vingerafdrukken afgenomen en worden die opgeslagen in een decentrale database in de gemeenten. Dat gaat te ver.”

De Beer wijst naar een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad. “Die schreef over de opslag een kritisch rapport, waarin dit een ‘collectieve mensenrechtenschending’ wordt genoemd.

Lees alles bij de bron; bredavandaag (thnx-2-Robin)

Op 1 januari 2005 trad de ID-plichtwet in werking. Met het invoeren van de wet zouden GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN WORDEN GEZET. Na 3 jaar zou de uitwerking van de wet geëvalueerd worden. En mocht het dan niet aan zijn doel beantwoorden dan kon de wetgeving alsnog ongedaan worden gemaakt, zo bezwoer de toenmalige verantwoordelijk minister van Justitie, Donner, het parlement.

Nu 6 1/2 jaar later staat de evaluatie eindelijk op de agenda van de Tweede Kamercommissie.

Lees alles bij de bron; vrijbit

Op vrijdag 25 februari jl. werd het verzoek om een voorlopig voorziening in de bestuursrechtelijke Paspoortzaak van dhr. Willems afgewezen door de rechtbank Maastricht.

De vraag of de verplichte opslag van vingerafdrukken in een (de)centrale (gemeentelijke) databank wel of niet rechtmatig is, laat de rechter in het midden. Opvallend is verder met name de volgende rechtsoverweging:

"Wat betreft de vraag of de Europese Paspoort verordening voor de mogelijkheid om vingerafdrukken in het paspoort op te nemen in strijd is met (andere) bepalingen van bovennationaal recht is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de diepgaande toets die hiervoor is vereist, de voorzieningenprocedure zich niet leent tot beantwoording van die vraag."

Deze overweging impliceert dat de nationale rechter (niet zijnde een voorzieningenrechter) Europese verordeningen zou kunnen toetsen aan "(ander) bovennationaal recht". Voorwaar een 'interessante' uitspraak... (Reactie van PrivacyFirst)

...In de zaak van Louise (mei 2010 met destijds advocate Ineke van den Brûle) werd er wél voorzichtig aan internationaal recht getoetst, zij het ook daar niet diepgaand. De uitspraken lijken wel op elkaar.

Opmerkelijk verschil: de Voorzieningenrechter Maastricht zegt NIET dat er geen onomkeerbare stappen zijn gezet als je eenmaal je vingerafdrukken hebt gegeven. (Reactie van AA/Advocaten)

Ondernemer verliest vingerafdrukzaak

De ondernemer Wim W. krijgt geen paspoort waar zijn vingerafdrukken niet instaan. Dat heeft de bestuursrechter in Maastricht vrijdag besloten. W. vindt dat vingerafdrukken misbruik en fraude mogelijk maken. Dit probleem speelt vooral in landen waar politieagenten en douanebeambten hun loon aanvullen met corrupte neveninkomsten...

....Willems beroept zich op het Marper-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat de opslag van vingerafdrukken in een database een inbreuk op het recht van privacy is. Ook stelt het arrest dat het opslaan van vingerafdrukken in een centrale database voor opsporingsdoeleinden niet proportioneel is.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur

En via de mail;

De rechter heeft de behandeling van zaak Deutekom (die gepland stond voor woensdag 9 maart)
verwezen naar een meervoudige kamer.De behandeling van het beroep is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha