ID-Plicht - Paspoort

In onze paspoorten staan vingerafdrukken van slechte kwaliteit. Op een chip. Stoppen met het opslaan van afdrukken verandert daar helemaal niets aan.

Want diezelfde afdrukken, waarvan er dus veel slecht zijn, staan nog wél gewoon op onze paspoorten. In een chip. En daar komt geen enkele verandering in. Gaat de douane straks ergens ter wereld een afdruk van een Nederlandse vinger nemen, en die vergelijken met de in de chip opgeslagen afdruk, dan is de kans aanzienlijk dat de twee afdrukken niet overeenkomen. Het kan er toe leiden dat mensen worden beschuldigd van identiteitsfraude. 

Lees alles bij de bron: depers

Vrijbit & Privacy First hebben beiden een persbericht uitgegeven waarin ze van Minister Donner eisen om zijn toezegging waar te maken die hij op 27 april deed namelijk een ID-bewijs louter in Nederland geldig dat zonder de afname van vingerafdrukken verkrijgbaar moet zijn.

Daarnaast is het nog oorverdovend stil op het front van de vernietiging van reeds opgeslagen afdrukken ook een toezegging van Donner. Het NVG en NVVB gaven jl vrijdag aan dat voorlopig de afdrukken nog opgeslagen dienen te worden totdat de regering een bericht uitgeeft met de beslissing dat de opslag niet meer hoeft en reeds opgeslagen afdrukken vernietigd dienen te worden.

Lees hier het persbericht van Vrijbit en hier dat van Privacy First (in hetbericht van PF staat een verwijzing naar dit bericht van PrivacyNieuws)

De opslag van vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort mag van de baan zijn, dat betekent niet dat gemeenten de al opgeslagen afdrukken zo maar mogen vernietigen. Dat stelt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie. Hij reageert hiermee op gerezen onduidelijkheid onder gemeenten en de VNG hoe het nu verder moet met de vingerafdrukken die de gemeenten hebben opgeslagen. Binnenlandse Zaken stuurt vandaag of morgen een nieuwsbrief om helderheid te verschaffen.

Gemeenten zijn officieel nog steeds verplicht vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen op te slaan in decentrale databanken , de zogeheten RAAS-systemen.  Van Steen van Binnenlandse Zaken begrijpt dat enige verwarring mogelijk is. ‘We sturen zo snel mogelijk een nieuwsbrief waarin we duidelijkheid verschaffen’. Veel gemeenten zijn zo wie zo tegen elke vorm van opslag, maar ook zij zullen de wet nog even moeten uitvoeren: ‘tot de regels definitief zijn gewijzigd blijft het opnemen van de afdrukken in de RAAS opslag verplicht.

Lees alles bij de bron: binnenlandsbestuur

Vandaag klonk eindelijk het verlossende woord: de opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven! Zowel de ontwikkeling van een nationale database als de huidige opslag bij gemeenten worden stopgezet.

De reeds opgeslagen vingerafdrukken van 4½ miljoen onschuldige burgers zullen nu moeten worden vernietigd. Bovendien zal de wettelijke status van de nationale identiteitskaart zodanig worden aangepast dat in dat document geen vingerafdrukken meer hoeven worden opgenomen.

Hierdoor ontstaat een identiteitsdocument zonder biometrie voor binnenlands gebruik en gaat een langgekoesterde wens van principieel bezwaarden in vervulling. Privacy First had al deze eisen vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gesteld en is verheugd dat deze eisen nu worden ingewilligd.

Lees het volledige persbericht hier

Alle bij de uitgifte van een paspoort afgenomen vingerafdrukken worden vernietigd. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maakte dat vandaag bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Zo snel mogelijk zal de bewindsman de opslagtermijn van de vingerafdrukken terugbrengen tot de termijn die nodig is voor de aanvraag van een paspoort. Als gevolg daarvan verdwijnen alle opgeslagen vingerafdrukken, aldus Donner, omdat die dan te lang bewaard zijn. Waarschijnlijk zijn er nu ongeveer vijf miljoen vingerafdrukken opgeslagen.

Lees alles bij de bron; volkskrant

D66 en de SP willen een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) dat zich bezighoudt met de invoering van het biometrisch paspoort.

De aanleiding voor dit onderzoek is de verklaring van twee deskundigen, die beweren dat het BPR hen tegenwerkt omdat zij teveel kritiek hebben op het biometrisch paspoort. Bij het rondetafelgesprek, op initiatief van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66, waren meer experts aanwezig die kanttekeningen plaatsen bij het biometrische paspoort. Zo zou identiteitsverificatie op basis van vingerafdrukken niet waterdicht zijn.

Volgende week praat Schouw met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken over het biometrische paspoort. Schouw laat weten een integriteitsonderzoek te eisen. Hierin wordt hij gesteund door Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP.

Lees alles bij de bron; nrc

D66, SP en naar het zich laat aanzien meer partijen, willen zo spoedig mogelijk een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). De stichting Privacy First wacht dat onderzoek niet af en stapt naar de rechter. Dat bleek woensdag na afloop van een rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten.

De belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn schokkende verklaringen van twee deskundigen. Zij zeggen dat het BPR hen tot persona non grata verklaarde, omdat zij te veel kritische kanttekeningen plaatsten bij het biometrisch paspoort.

Het gesprek vond plaats op initiatief van Gerard Schouw van D66, die al lont rook bij het lezen van het WRR-rappport Happy Landings. 'Dat lijkt wel een detective. Ik dacht: Laten we al die mensen
 eens uitnodigen.' De diverse deskundigen die aantraden, leken geen van allen erg gerust over het biometrisch paspoort en de risico's daarvan op het gebied van onder meer veiligheid en privacy. Ook de effectiviteit laat volgens hen te wensen over.

Lees alles bij de bron; rnw of bij andere bronnen; spitsnieuws, maastrichtnieuws, nu.nl, telegraaf, volkskrant, trouw

Steeds meer gemeenteraden keren zich tegen het opslaan van vingerafdrukken uit het paspoort. Utrecht en Amersfoort willen een einde aan de opslag, zowel centraal (landelijk) als lokaal. Gemeenten zoals Alkmaar, Nijmegen en Papendrecht zijn uiterst kritisch.

Vandaag zullen ambtenaren, privacyexperts en onderzoekers in de Kamer hun visie geven op het opslaan van biometrische gegevens (vingerafdrukken). Een Kamermeerderheid neigt nu tegen zo'n landelijk databestand te stemmen.

Ook de animo voor lokale opslag is tanende. 'De tegenstand onder gemeenten verspreid zich als een veenbrand', constateert Kamerlid Gerard Schouw van D66. 'Centraal. Decentraal. We weten gewoon niet wat er gebeurt met al die productgegevens. Eigenlijk heel gek.' D66 wil een einde aan de landelijke en decentrale opslag.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha