ID-Plicht - Paspoort

In het Gemini Ziekenhuis wordt maandag 5 september een nieuw patiëntenregistratiesysteem in gebruik genomen, waarbij niet meer gewerkt wordt met het ponsplaatje. Vanaf genoemde datum hoeft de patiënt alleen zijn identiteitsbewijs en het bewijs van de zorgverzekeraar mee te nemen naar een afspraak in het ziekenhuis....

...Bij onze nieuwe wijze van registreren werken wij met registratie-etiketten met daarop vermeld de patiëntgegevens. Omdat veel patiënten gebruik maken van een afsprakenkaart, krijgt de patiënt indien gewenst een persoonlijke afsprakenkaart met registratie-etiket.

Wat wel heel belangrijk is, is dat de patiënt bij elke afspraak zijn identiteitsbewijs en bewijs van de zorgverzekeraar bij zich heeft." 

PN;

Dit is volgens mij niet conform de afspraak, slechts bij de eerste afspraak moet je identiteit gecontroleerd worden. Zie onderstaande tekst gevonden op consumentendezorg.nl

Wanneer en hoe moet ik mij legitimeren als ik zorg nodig heb?

Bij elke eerste behandeling door een zorgverlener of een zorginstelling moet u zich kunnen legitimeren.  

Paspoorten die een niet uitleesbare chip met vingerafdrukken hebben, worden niet vervangen. Sterker nog, gemeenten blijven die falende paspoorten in de komende jaren uitgeven.

Uit onderzoek blijkt dat zo'n 20 procent van alle nieuwe paspoorten die nu worden uitgegeven, een niet of foutief uitleesbare chip hebben. Volgens het ministerie heeft dat geen consequenties omdat de chip nog niet wordt uitgelezen bij grenscontroles.

PN: vernietigen (in de magnetron) vd RFID heeft dus geen gevolgen

Lees alles bij de bron; webwereld

Binnenkort zal de Nederlandse identiteitskaart niet langer als officieel reisdocument worden beschouwd voor reizen naar landen buiten de Europese Unie (EU).

Houders van een identiteitskaart hoeven in het vervolg minder persoonlijke gegevens prijs te geven.
Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor reizigers naar Turkije of Zwitserland, waarvoor voortaan een paspoort nodig zal zijn om mee af te reizen.

Vakantiegangers hebben nog wel voldoende aan de identiteitskaart wanneer ze binnen de EU blijven.

Bron; nu

Vingerafdrukken die nodig zijn voor een paspoort, worden vanaf eind juli niet meer bewaard. Gemeenten en andere uitgiftepunten van reisdocumenten beschikken alleen nog over de vingerafdrukken tot het paspoort is afgegeven. Daarna zijn ze niet meer te raadplegen.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) dinsdag geantwoord op vragen van D66. Paspoortgegevens worden 11 jaar bewaard, maar op aandrang van de Tweede Kamer besloot de minister te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. De opslag kent nu nog te veel onzekerheden, waardoor fouten zouden kunnen ontstaan bij het vaststellen van een identiteit.

De Kamer was tevreden met het besluit, maar D66-Kamerlid Gerard Schouw vreesde dat het te lang ging duren voor de opslag echt stopte. De verwijdering van de ongeveer zes miljoen vingerafdrukken die al opgeslagen waren, duurt langer. Eind augustus moet duidelijk zijn hoe dit in zijn werk moet gaan.

Bron;automgids

Voorlopig worden de biometrische gegevens van paspoorten nog opgeslagen. De aanpassing van de software verloopt in stapjes. Allereerst worden de nieuwe gegevens gewist. Dat kan, schrijft de minister in een brief, enkele maanden duren. Daarna wordt onderzocht hoe de oudere gegevens (6 miljoen vingerafdrukken) het best uit de lokale bestanden kunnen verdwijnen.

Het Kamerlid Gerard Schouw van D66 zet grote vraagtekens bij de trage gang van zaken. 'De minister moet maar eens uitleggen waarom de verwijdering uit de opslag zo ingewikkeld is. Er moet toch iets op te bedenken zijn?' De parlementariër wil zo snel mogelijk af van het opslaan van vingerafdrukken, juist omdat biometrie niet feilloos is.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Bij deze de brief die Vrijbit van Donner kreeg op dit schrijven en het antwoord wat Vrijbit hem vandaag stuurde.

De rechtzaak om als tijdelijke voorziening een ID-bewijs zonder vingerafdrukken te kunnen aanvragen (zaak Koopmans) dient op 1-7-2011 9:00 uur bestuursrechtbank Utrecht.

Ook is er een concept WOB verzoek opgesteld ivm het nieuwe paspoort per 1 oktober daar gaan we morgen mee verder (suggesties en verbeteringen welkom).

Vandaag begint de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met het uitreiken van verblijfsdocumenten met digitale pasfoto’s. Door de pasfoto voortaan ook digitaal op het verblijfsdocument vast te leggen, wordt het gemakkelijker om te controleren of de persoon die het document bij zich draagt ook de persoon in kwestie is. Alle lidstaten in Europa moeten vanwege een Europese verordening de digitale pasfoto op verblijfsdocumenten opnemen.

De digitale pasfoto zal worden opgeslagen op het document en - net als de fysieke pasfoto- worden opgenomen in het dossier van de IND.

Lees alles bij de bron; europanu

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een vervolg op de nieuwsbrieven die u heeft ontvangen op 29 april, 19 mei en 20 mei 2011.

Van de NVVB heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een reeks vragen gekregen met het verzoek die vragen van antwoorden te voorzien.

Het gaat om vragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • Opslag/ verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS);
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Kwaliteit en verificatie van vingerafdrukken.
  • De vragen en antwoorden treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Met dank aan Ron vd NVVB voor het toesturen vd Nieuwsbrief & bijlage

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha