ID-Plicht - Paspoort

In de week van maandag 10 oktober worden de eerste kraakvrije reisdocumenten van het nieuwe Model 2011 door de gemeenten uitgegeven. De vernieuwingsoperatie wordt in het weekeinde van 8 en 9 oktober doorgevoerd. Optisch en praktisch zal het publiek weinig verschil merken.

Het wezenlijk verschil met het oude document is dat met de pas sneller en beter kan worden ingespeeld op beveiligingsbedreigingen. Zodra falsificaties aan het licht komen, kunnen maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Hackers hebben bijvoorbeeld meermalen geprobeerd de gegevens in de ingebouwde chip te manipuleren. In die beveiligingschip zijn gegevens van de gebruiker opgenomen, zoals naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheid, burgerservicenummer, gelaatsfoto en vingerafdrukken.

 Het aantal falsificaties van paspoorten is de laatste jaren sterk afgenomen. Het aantal echtheidskenmerken is zo gecompliceerd, dat een vervalsing snel door de mand valt. Zo bestaat het huidige en nieuwe paspoort uit een schaduwwatermerk, een kinegram, voelbaar reliëf op de plastic identiteitspagina, een geperforeerde foto die alleen tegen het licht of onder een blauwe lamp te zien is, plus de flinterdunne RFID-chip met biometrische gegevens en vingerafdrukken. Fraudeurs nemen geregeld hun toevlucht tot echte paspoorten en passen daarbij hun uiterlijk aan: de lookalike paspoorten. 

Alles bij de bron; destem 

Clemens Meerts begint vrijdag een nieuw proefproces tegen de leges voor de identiteitskaart op basis van de nieuwe wet van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Meerts denkt dat op deze wet dezelfde rechtsregel van kracht is waarop de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, de vorige wet liet sneuvelen.

De Hoge Raad bepaalde dat gemeenten voor de verstrekking van de ID-kaart geen leges mochten heffen omdat de identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden is om kaart aan te vragen. Meerts spande ook het eerste proces aan. De Tweede Kamer stemde donderdag in met de wijziging. De Eerste Kamer moet nog een oordeel uitspreken. 

Meerts spande ook het eerste proces aan. Volgens hem ligt ook de terugwerkende kracht van de nieuwe wet juridisch moeilijk.

Alles bij de bron; binnlbestuur 

Vanmorgen ontving ik antwoord op deze verstuurde mail;

Mijnheer, Mevrouw,

is het nog verplicht om een vingerafdruk af te staan bij de aanvraag van een NIK ?
In de media heb ik gelezen dat de wet aangepast gaat worden/is maar wat op dit moment de status is weet ik niet geheel zeker.

Met vriendelijke groet, ...
 

Goedemorgen,

Er worden nog steeds vingerafdrukken opgenomen. Zij komen alleen in de chip in het reisdocument en worden verder niet meer elders opgeslagen.


Met vriendelijke groeten, ...
medewerkster publiekszaken  

Nog maar even wachten dus :) 

Gemeenten verstrekken vanaf donderdag alleen nog maar identiteitskaarten aan mensen die er echt een nodig hebben, andere aanmeldingen komen op een wachtlijst.

Op identiteitskaarten is een stormloop ontstaan omdat de kaart plotseling gratis is geworden door een uitspraak van de Hoge Raad vorige week. De maatregel moet een tekort van de kaarten voorkomen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alles bij de bron; nu 

De Hoge Raad heeft op 9 september geoordeeld dat er geen leges mogen worden geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is per direct van kracht en betekent dat er aan de balie geen leges meer mogen worden gevraagd.

Over de gevolgen van het arrest overlegt de VNG op zeer korte termijn met de minister van BZK. De VNG zal in dat overleg de financiële schade en de toekomstige financiering aan de orde stellen. Het verstrekken van de NIK is een aan de gemeente opdragen taak waarvan bekostiging door de gemeente niet opportuun is.

Nieuwe aanvragen

Voor nieuwe aanvragen geldt vanaf 9 september 2011 dat de gevolgen van het arrest op de korte termijn neerkomen op het feit dat de gemeente geen leges in rekening brengt voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor jongere personen geldt tot nader order dat de legesheffing in tact blijft.

Voor afhandeling van de reeds verstrekte NIK-en tot 9 september 2011 gelden de onderstaande punten:

Aanvrager vraagt zijn geld terug binnen zes weken nadat de NIK is verstrekt. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond: restitutie van de leges.
Aanvrager heeft bij de aanvraag van de NIK bezwaar ingediend. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond: restitutie van de leges.
Aanvrager vraagt zijn geld terug, heeft destijds geen bezwaar gemaakt en de NIK is langer dan zes weken geleden verstrekt: bezwaar is niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

Vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de VNG. Deze is hier te downloaden.

Gemeenten mogen geen leges heffen voor de identiteitskaart. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. 

Volgens de raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Volgens vaste rechtspraak mag een gemeente alleen leges heffen voor diensten die, aldus de Hoge Raad, in overheersende mate een belang van een individuele burger dient.

Alles bij de bron; gemeente (thnx-2-Dick)

De Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges voor de identiteitskaart. De advocaat-generaal adviseerde in mei de Hoge Raad leges voor de identiteitskaart in tact te laten. Het advies ondersteunt het standpunt van de NVVB en de VNG naar aanleiding van een eerdere rechtszaak.

De kwestie kwam aan het rollen toen een inwoner van Leudal in 2004 een procedure aanspande tegen de gemeente. De inwoner maakte bezwaar tegen de leges die de gemeente in rekening bracht voor het aanvragen van een identiteitskaart.

..... In hoger beroep heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch overwogen dat in ieder geval met de invoering van de algemene identificatieplicht bij de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van 24 juni 2004, Stb. 2004/300 het publieke belang bij het bezit van een identiteitskaart zozeer is gaan overheersen dat het individuele belang bij het bezit daarvan van ondergeschikte betekenis is.

In cassatie is slechts de legesheffing met betrekking tot de identiteitskaart in geschil. Advocaat-Generaal Van Ballegooijen zet aan de hand van de Gemeentewet, de parlementaire geschiedenis daarbij en de jurisprudentie van de Hoge Raad uiteen wat dient te worden begrepen onder een dienst. Vervolgens licht de A-G aan de hand van de - parlementaire geschiedenis bij de - Paspoortwet, de Wet op de identificatieplicht en de Wet op de uitgebreide identificatieplicht uiteen dat een identiteitskaart in de eerste plaats bedoeld is een reisdocument te zijn. Van ondergeschikt belang acht hij dat burgers door middel van een identiteitskaart kunnen voldoen aan de per 1 januari 2005, dus niet in het jaar van afgifte van de onderhavige identiteitskaart, geldende toonplicht.

Alles bij de bron; nvvb 

De historie erachter staat hier nogmaals 

Ongeveer 5 procent van de foto’s die digitaal in het paspoort zijn opgeslagen bevat fouten. 1 tot 2 procent is van zodanig slechte kwaliteit, dat een gezichtsherkenningsysteem deze ten onrechte onvoldoende op de paspoorteigenaar vindt lijken. Dat zegt Luuk Spreeuwers. Hij is biometrie-onderzoeker aan de Universiteit Twente en onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestaties van verschillende gezichtsherkenningssystemen. Dat gebeurde in voorbereiding op een aanbesteding voor de bouw van 36 e-gates op luchthaven Schiphol. 

Spreeuwers trof onder meer ingescande 'scheurtjes, stof en haartjes' op de foto's in het paspoort aan. 15 procent van de foto's heeft één of meer verticale lijnen die geen data bevatten. Deze fouten zijn ontstaan bij het digitaliseren vd geleverde fysieke foto. Vanwege de door hem geconstateerde lage kwaliteit van de paspoortfoto's pleit Spreeuwers er voor het huidige foto-opnamesysteem ingrijpend te wijzigen. 

Beide typen fouten zijn te voorkomen door op het stadhuis een digitale foto te maken van paspoortaanvragers, op het moment dat ze hun paspoort komen aanvragen. Een extra voordeel daarvan is dat identiteitsfraude tijdens de aanvraag lastiger wordt.  

Alles bij de bron; computable 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha