ID-Plicht - Paspoort

Het proces van de invoering van biometrische kenmerken (digitale vingerafdrukken en gezichtsopname) in de reisdocumenten in de periode van 1998 tot heden, is verlopen binnen de kaders die de politiek daarvoor had vastgesteld. Dat concludeert prof. mr. R. Bekker in zijn rapport over de invoering van biometrische kenmerken in reisdocumenten.

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een overleg met de Tweede Kamer in april 2011, waarin kritiek werd geuit op het verloop van de invoering van biometrie in reisdocumenten. De Tweede Kamer is geen informatie onthouden die de Kamer tot andere besluitvorming had kunnen brengen. Wel had er meer ruimte moeten zijn voor ambtelijk tegenspel, zodat meer rekening had kunnen gehouden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bekker constateert dat de huidige status quo niet overeenkomt met de (te hoog) gespannen verwachtingen van tien jaar geleden. Mislukt is het project niet maar het rendeert volgens Bekker ook niet optimaal. In deze situatie vindt hij het verstandig om te zoeken naar de marges voor een iets andere aanpak, die rekening houdt met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bekker beveelt aan om de bouw van een centraal vingerafdrukkenregister, althans het moment daarvoor, te heroverwegen. 

Alles bij de bron; rijksoverheid 

Tijdens de zitting van de beroepszaken van dhr. Jongenelen en mevr. Roest vs de burgemeester van Amsterdam, ontspon zich het volgende vraag en antwoordspel tussen de rechter, de landsadvocate Mr. Bitter en gemachtigde ambtenaar dhr. A. van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rechter: ’Er is een brief van de minister gekomen natuurlijk op 19 mei 2011 om de opslag te beperken tot de datum van uitreiking van het reisdocument. En nou heb ik daaruit opgemaakt dat de computerapparatuur daar nog op moet worden aangepast.’

Mr Bitter: ‘Dat is gebeurd. Dat is in alle gemeentes nu in werking’.

Rechter: ’Ook met betrekking tot de oude opgeslagen gegevens?’

Mr Bitter: ‘Nee, dat is het tweede deel... Over het algemeen is het nu zo dat als er een aanvraag wordt gedaan dat er dan vanaf de registratie van de uitgifte van het document de gegevens niet meer raadpleegbaar zijn op vingerafdrukken. Maar dat moet nog, daar onder zeg maar, definitief worden verwijderd. En dat proces, die tweede fase, dat is nu gaande’.

Rechter: ’In deze zaken gaat het over nieuwe aanvragen. Dat is inmiddels geregeld?!

Mr Hemelaar: (namens eisers) ‘Ja de gegevens zijn niet meer raadpleegbaar, maar ze zijn nog niet verwijderd. Da’s een ander verhaal. Ze moeten nog wel worden verwijderd.

Rechter ( tegen Mr. Bitter): ’Ik begreep van u dat de nieuwe gegevens ook echt zijn verwijderd’.

Mr Bitter: ‘Nee, ze zijn niet meer raadpleegbaar. Maar ze zitten nog ERGENS in het systeem’.
Mr Hemelaar: ’Juist’. 

Ter opfrissing:

De minister zegde de Tweede Kamer in april 2011 toe dat ’voor NU gestopt zou worden met de opslag van vingerafdrukken’. 

In juni 2011 werd de bewaartermijn voor reisdocumentengegevens teruggebracht van 11 jaar naar de termijn van uitgifte van de documenten. Van nieuwe aangiften zouden de vingerafdrukken na uitgifte automatisch uit de reisdocumentatiedatabases worden verwijderd. De al eerder opgeslagen vingerafdrukken (van 5 miljoen burgers) zouden zo spoedig mogelijk ook verwijderd worden. 

Na deze fase van verwijdering zouden ook de diepere sporen van de vingerafdrukopslag worden verwijderd (logbestanden, schaduwbestanden). Het onderzoek hoe dit te realiseren zou voor eind 2011 worden afgerond.

Alles bij de bron; vrijbit 

Op 8-11-2011 werd bij de EU commissaris van Justite (Reding) door de voorzitter van Vrijbit een klacht ingediend over de manier waarop de Nederlandse Staat doorgaat met het opslaan van mismatchende vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten en blijft ontkennen dat de vingerafdrukken ook onder de huidige toepassing van de paspoortwet ter beschikking staan justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. Op 6-12-2012 ontvingen we bericht dat het verzoek tot het doen van onderzoek in behandeling is genomen.

Of de Commissie besluit om een officieel 'infrigement proceeding' op te starten zullen we op een later tijdstip over geïnformeerd worden. Hoe danook is de klacht officieel geregistreerd en zal deze ongetwijfeld meegenomen worden in het verslag wat de EU Commissie uiterlijk op 26 juni aan de Raad en het EU Parlement dient voor te leggen. 

Alles bij de bron; vrijbit 

Donderdag 27 oktober dient dan toch eindelijk de beroepszaak van Dhr. Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam wegens de weigering hem een ID-kaart zonder vingerafdrukken te verstrekken.  

Zitting rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht
Lokatie: Parnassusweg 220, 1080 BN, Amsterdam Tijd: 12.15 uur

procedurenr:11/894GEMWT 125

Publiek is meer dan welkom !

Alles bij de bron; vrijbit 

In de week van maandag 10 oktober worden de eerste kraakvrije reisdocumenten van het nieuwe Model 2011 door de gemeenten uitgegeven. De vernieuwingsoperatie wordt in het weekeinde van 8 en 9 oktober doorgevoerd. Optisch en praktisch zal het publiek weinig verschil merken.

Het wezenlijk verschil met het oude document is dat met de pas sneller en beter kan worden ingespeeld op beveiligingsbedreigingen. Zodra falsificaties aan het licht komen, kunnen maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Hackers hebben bijvoorbeeld meermalen geprobeerd de gegevens in de ingebouwde chip te manipuleren. In die beveiligingschip zijn gegevens van de gebruiker opgenomen, zoals naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheid, burgerservicenummer, gelaatsfoto en vingerafdrukken.

 Het aantal falsificaties van paspoorten is de laatste jaren sterk afgenomen. Het aantal echtheidskenmerken is zo gecompliceerd, dat een vervalsing snel door de mand valt. Zo bestaat het huidige en nieuwe paspoort uit een schaduwwatermerk, een kinegram, voelbaar reliëf op de plastic identiteitspagina, een geperforeerde foto die alleen tegen het licht of onder een blauwe lamp te zien is, plus de flinterdunne RFID-chip met biometrische gegevens en vingerafdrukken. Fraudeurs nemen geregeld hun toevlucht tot echte paspoorten en passen daarbij hun uiterlijk aan: de lookalike paspoorten. 

Alles bij de bron; destem 

Clemens Meerts begint vrijdag een nieuw proefproces tegen de leges voor de identiteitskaart op basis van de nieuwe wet van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Meerts denkt dat op deze wet dezelfde rechtsregel van kracht is waarop de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, de vorige wet liet sneuvelen.

De Hoge Raad bepaalde dat gemeenten voor de verstrekking van de ID-kaart geen leges mochten heffen omdat de identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden is om kaart aan te vragen. Meerts spande ook het eerste proces aan. De Tweede Kamer stemde donderdag in met de wijziging. De Eerste Kamer moet nog een oordeel uitspreken. 

Meerts spande ook het eerste proces aan. Volgens hem ligt ook de terugwerkende kracht van de nieuwe wet juridisch moeilijk.

Alles bij de bron; binnlbestuur 

Vanmorgen ontving ik antwoord op deze verstuurde mail;

Mijnheer, Mevrouw,

is het nog verplicht om een vingerafdruk af te staan bij de aanvraag van een NIK ?
In de media heb ik gelezen dat de wet aangepast gaat worden/is maar wat op dit moment de status is weet ik niet geheel zeker.

Met vriendelijke groet, ...
 

Goedemorgen,

Er worden nog steeds vingerafdrukken opgenomen. Zij komen alleen in de chip in het reisdocument en worden verder niet meer elders opgeslagen.


Met vriendelijke groeten, ...
medewerkster publiekszaken  

Nog maar even wachten dus :) 

Gemeenten verstrekken vanaf donderdag alleen nog maar identiteitskaarten aan mensen die er echt een nodig hebben, andere aanmeldingen komen op een wachtlijst.

Op identiteitskaarten is een stormloop ontstaan omdat de kaart plotseling gratis is geworden door een uitspraak van de Hoge Raad vorige week. De maatregel moet een tekort van de kaarten voorkomen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alles bij de bron; nu 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha