Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft het voor consumenten makkelijker gemaakt om online hun gegevens in het kredietregister in te zien, meldt het BKR woensdag in een persbericht.

Het BKR kreeg kritiek van de Autoriteit Persoonsgevens (AP) op de omslachtige manier waarop consumenten hun gegevens konden inzien. Dit kan sinds vorig jaar eenmaal per jaar gratis, maar daarvoor gold een lange wachttijd en moesten consumenten een kopie van hun paspoort opsturen.

Volgens de AP is dit nog steeds te beperkt en voldoet het BKR daarmee niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is opgenomen dat consumenten het recht hebben op inzage in gegevens die bedrijven en instellingen bewaren. Eerder had de AP al kritiek op het feit dat het BKR mensen liet betalen voor een aanvraag.

Alles bij de bron; NU