62 inwoners van Assendelft die bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van een moskee in Saendelft maken zich ernstig zorgen om hun veiligheid nadat de gemeente hun namen en adressen openbaar zou hebben gemaakt.

Een inloopavond in 2015 over de moskee liep al uit de hand: mensen die daar kwamen om bezwaar te maken kregen met bedreigingen te maken. 

De PVV-Zaanstreek heeft schriftelijke vragen bij de gemeente ingediend over de bezwaarprocedure. Zij willen weten waarom de gemeente de namen van de bezwaarmakers, inclusief hun adressen, openbaar hebben gemaakt. 

Alles bij de bron; NHNieuws


 

Een werkneemster is als assistente/verkoopster in dienst. Op 31 mei 2018 meldt de werkneemster zich ziek. De werkgever heeft de werkneemster vervolgens gedurende zeven dagen (van 1 tot en met 7 juni 2018) laten volgen door een niet-gecertificeerd onderzoeksbureau.

Op 7 juni 2018 heeft de werkgever de werkneemster per WhatsApp uitgenodigd om, in het kader van de re-integratie, de volgende dag koffie te komen drinken. De werkneemster stuurt meteen een app terug met daarin de mededeling dat zij op advies van haar huisarts rust moet nemen en ontspanning zoeken.

Ze geeft aan met een arboarts te willen spreken. Ze laat ook weten niet op de uitnodiging in te kunnen gaan.

Uit het rapport van de observator van het bureau komt naar voren dat de werkneemster op 7 juni 2018 werkzaamheden heeft verricht op een externe locatie. Wanneer de werkneemster op 9 juni 2018, na een oproep daartoe, opnieuw weigert zich te melden bij de werkgever, omdat zij eerst een arboarts wil spreken, wordt zij dezelfde dag op staande voet ontslagen.

De werkneemster verzoekt de kantonrechter de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer een billijke vergoeding.

De kantonrechter oordeelt op 19 september 2018 dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de werkgever de nevenwerkzaamheden niet aannemelijk heeft gemaakt. Zij had eventueel kunnen volstaan met het opschorten van loon. De billijke vergoeding wordt toegewezen.

Alles bij de bron; OR-Net


 

D66 en SP hebben minister Bruins voor Medische Zorg Kamervragen gesteld over de berichtgeving dat gegevens van honderdduizenden Nederlandse patiënten bij Google zijn opgeslagen, zonder dat die hier weet van hebben of dit hebben goedgekeurd.

Het gaat om gepseudonimiseerde behandelgegevens die door Medical Research Data Management (MRDM) bij Google worden gehost. MRDM is een bedrijf uit Deventer dat namens zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, medische data verwerkt. Volgens het bedrijf voldoet het aan alle wettelijke eisen en heeft de keuze om gegevens bij Google op te slaan in overleg met de koepelorganisaties van de ziekenhuizen plaatsgevonden.

D66-Kamerleden Verhoeven en Raemakers willen nu van de minister weten of de medische gegevens veilig zijn opgeslagen. Ook moet Bruins duidelijk maken waarom patiënten niet op de hoogte zijn gesteld en of hun privacy is gewaarborgd. 

SP-Kamerlid Hijink wil van de minister weten of het pseudonimiseren van patiëntgegevens voldoende is om de privacy van patiënten te beschermen. "Ook aangezien veel gegevens weer ontsleuteld kunnen worden en het voor Google technisch gezien een fluitje van een cent schijnt te zijn om de anonieme data naar een persoon te herleiden? Gaan ziekenhuizen en artsen aangaande deze kwestie voldoende secuur met de gevoelige informatie om?", aldus het Kamerlid.

Hijink vraagt de minister ook om een garantie dat de patiëntgegevens niet op basis van de Cloud Act door Amerikaanse inlichtingendiensten worden ingezien. De Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) wetgeving breidt de mogelijkheden van Amerikaanse diensten uit om data te verkrijgen. Zo geeft het Amerikaanse opsporingsdiensten de bevoegdheid om alle data over een persoon te benaderen, ongeacht waar deze persoon zich bevindt of waar die data is opgeslagen.

Alles bij de bron; Security


Voorheen grepen spoorboa’s overal op de stations in bij incidenten, maar nu mogen ze de winkels als boa niet meer in...

...De regels zijn overigens niet veranderd, maar worden met ingang van dit jaar strikter gehandhaafd. Voorheen werd de inzet van boa’s in de hele stationsomgeving gedoogd. De boa’s mogen nu wel iemand aanhouden, maar met dezelfde bevoegdheden als een burger. Handboeien mogen dan niet worden gebruikt.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

De nieuwe Europese privacywetgeving dwong ook de krant om in de spiegel te kijken. De krant, en moederbedrijf de Persgroep, verzamelde (en verzamelt) op tal van manieren uw gegevens en verdient daar geld mee. Hoe zit dat? En wat gaat daarin veranderen?

De krant leeft van wat u maandelijks of in de kiosk betaalt maar ook van de data die u achterlaat na een bezoek aan de site of app. De krant verzamelt uw gegevens voor advertentiedoeleinden: om u een abonnement te verkopen of een gerichte reclame van derden te kunnen tonen. Marco van de Weg, ‘dataleader’ van de Persgroep Nederland benadrukt dat de uitgever nooit persoonsgegevens doorverkoopt of doorgeeft aan de adverteerders.

De Europese privacywet, in 2016 aangenomen en nu van kracht, stelde mediabedrijven voor een enorme opgave. Wie de wet afpelt, kan een dwingende opdracht ontwaren: verschaf helderheid. Overal waar een bedrijf gegevens ‘verwerkt’ (opslaat, analyseert, inzet voor marketing, doorverkoopt) moet worden uitgelegd dat dit gebeurt en waarom.

Wie op de link ‘privacy’ klikt, komt terecht bij het ‘privacy statement’ van de Persgroep. De kritische klant doet er goed aan de tekst te lezen. In die verklaring staat onder andere dat de Persgroep van u een ‘samengesteld profiel’ maakt. Zo’n profiel wordt ‘op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën’ - die koopt de Persgroep van externe partijen. Een van de doeleinden is ‘doelgericht adverteren’.

Adverteerders konden jarenlang via websites van de Persgroep gegevens ongemerkt wegsluizen. De AVG heeft uitgevers doen beseffen dat hier een eind aan moet komen, zegt Van de Weg. De achterdeurtjes moeten dicht en dat is inmiddels officieel beleid. Een ‘cookiescanner’ gaat nu geregeld controleren of adverteerders zich daaraan houden.

Uiteindelijk heeft de klant de macht. Via het online formulier op consumentenrecht.persgroep.net/nl kunt u inzicht krijgen en de Persgroep vragen uw gegevens te wijzigen of te wissen. En vindt u geen (of naar uw mening onvoldoende) gehoor, dan kunt u eenvoudig een klacht indienen met een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Het burgerservicenummer verdwijnt over twee jaar van de voorkant van het Nederlandse paspoort en wordt een qr-code op de achterkant van de houderspagina. 

Door het bsn te verplaatsen naar de achterkant van de houderspagina van het paspoort, kunnen machines dat niet automatisch meer uitlezen, schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens en als die het goedkeurt, is het mogelijk om binnen twee jaar een nieuw paspoort uit te brengen.

Het bsn staat nu altijd op de voorkant van een paspoort, waardoor het bijvoorbeeld altijd wordt gekopieerd als een bedrijf of instantie een kopie maakt van het identiteitsbewijs. Vaak is het opslaan van het bsn niet nodig, waardoor het onwenselijk is dat dit gebeurt. Voor instanties die toch een bsn nodig hebben, komt er een qr-code op de achterkant waarin het bsn verwerkt zit.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Sms’jes en appjes van bijvoorbeeld ministers en staatssecretarissen vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tot die conclusie is de Raad van State gekomen in een zaak die was aangespannen door de vereniging Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). De uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor toepassing van de wet...

...De rechtbank in Utrecht oordeelde in november 2017 al dat dit soort berichten vallen onder wat in de Wob wordt aangemerkt als ‘document’. De wet omschrijft die als “een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”. De techniek waarmee berichten worden opgeslagen mag niet bepalen of iets een document is of niet, aldus de rechter.

De Raad van State volgt dat oordeel. Zowel werkgerelateerde communicatie op werk- als op privételefoons moet worden vrijgegeven. “Het maakt daarbij niet uit op welk apparaat (zakelijk of privé) deze berichten staan omdat anders de wet kan worden ontlopen door de keuze van het apparaat waarop deze staan.”

Het betekent echter niet dat een minister zomaar de privételefoon van een ambtenaar mag vorderen om de berichten in te zien. Bestuursorganen, zoals ministeries, gemeenten en provincies, zouden daarom een regeling kunnen opstellen dat ambtenaren hun werkcommunicatie alleen op hun werktelefoon opslaan.

Alles bij de bron; NRC [inloggen noodzakelijk]


 

De kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties loopt uiteen. Slechts 60% van de onderzochte registers bevat een complete omschrijving van de verplichte elementen van een datalekmelding (de feiten, de gevolgen en de genomen maatregelen). Dit blijkt uit een verkennend onderzoek onder 26 uiteenlopende overheidsorganisaties dat de Autoriteit Persoonsgegevens recent heeft uitgevoerd.

De meeste datalekken ontstaan doordat post of mail niet bij de juiste persoon terechtkomt. Ook onbedoelde of onrechtmatige inzage van persoonsgegevens blijkt een veelvoorkomende bron van datalekken.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha