Ondanks de voorwaarde van de Eerste Kamer om de bewaarplicht naar zes maanden terug te brengen, moeten Nederlandse internetproviders de gegevens van hun abonnees toch een jaar bewaren. Daarmee heeft de Tweede Kamer gefaald in haar taak als bewaker van onze grondrechten, zegt Axel Arnbak van digtale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. De door de Tweede Kamer voorgestelde bewaartermijn van twaalf maanden leek in de Eerste Kamer te stranden. Die ging alleen akkoord met de Wet bewaarplicht telecomgegevens, op voorwaarde dat de voorgestelde termijn naar zes maanden werd teruggebracht. Minister Hirsch Ballin gaf uiteindelijk “met gezwinde spoed” zijn toezegging.

"Zo smeedde de Minister met zijn toezegging een krappe meerderheid, en was een van de meest privacy-inbreukmakende voorstellen van de afgelopen jaren tot wet verheven", zegt Arnbak. Nu het "reparatiewetje" van Minister Hirsch Ballin voorligt in de Tweede Kamer, blijkt een gapend gat tussen de Tweede- en de Eerste Kamerfracties van de VVD en het CDA. Het CDA, dezelfde partij die bij monde van haar minister juist beloofde om de bewaartermijn te verkorten, pleit weer voor een duur van “ten minste 12 maanden”, en neemt daarmee openlijk afstand van partijgenoot en CDA-senator Franken. Ook de VVD-fractie gebruikt het debat over het reparatiewetje om opnieuw te pleiten de gehele bewaartermijn te verruimen naar 18 maanden. ChristenUnie leverde geen inbreng.

 

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Een klein beetje gefrustreerd schrijf ik dit stuk. Waarom? Omdat het onderwerp van dit stuk sinds dit weekend geen minister meer is en dus niet meer aangesproken kan worden.

Waar gaat het dan over? Over de volgende uitspraak van voorheen Minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst uit haar brief naar aanleiding van het ontvangen van de Big Brother Award 2009:

“Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ben ik onder meer verantwoordelijk voor de Grondwet, maar ook – samen met mijn collega van Justitie – voor de veiligheid in ons land. Uitgerekend deze week voerden wij in de Tweede Kamer een discussie over de balans tussen veiligheid en privacy. In dat debat kregen minister Hirsch Ballin en ik waardering, zowel van de regeringspartijen als van de oppositie, over de manier waarop wij met die balans tussen veiligheid en privacy omgaan. En ik denk dat een representatieve steekproef onder alle Nederlanders een zelfde beeld zou opleveren.”

En dat blijkt (afhankelijk van je leeftijd) een vuile leugen of een foutieve representatie van de waarheid te zijn.

Maar dat weten we pas sinds gisteren. Toen verscheen namelijk het verslag (pdf) van het genoemde debat .
Nergens staat ook maar iets dat lijkt op waardering op het punt van balans tussen veiligheid en privacy. Niet van de coalitiepartijen, niet van de oppositiepartijen?

Lees verder bij de bron; www.sargasso.nl

Vijf studenten willen niet dat iedere reisbeweging met hun studentenkaart in een database terechtkomt, zonder dat duidelijk is wat er mee gebeurt. Zij eisen actie van toezichthouder CBP.

De studenten, die allemaal rechten studeren, hebben een OV-studentenkaart waarmee ze op bepaalde tijden vrij in het openbaar vervoer mogen reizen. Dat ze bij die reizen verplicht zijn om zich bij het systeem aan en af te melden of anders een boete riskeren, is volgens hen overbodig. Gegevensverwerker Trans Link Systems bewaart die gegevens vervolgens zeven jaar.

Handhavingsverzoek

Om het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tot actie te dwingen, heeft de groep een handhavingsverzoek ingediend. Waar een klacht met een reactie is af te doen, moet op deze brief (pdf) een officieel besluit volgen. Valt de beslissing tegen dan kunnen de studenten kosteloos in bezwaar. Mocht dat niet baten dan is een gang naar de rechter mogelijk, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

“We zijn van mening dat de regels voor de OV-chipkaart in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

De AIVD luistert helemaal niet zoveel Nederlanders af, maar aftapcijfers houdt Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken geheim. Op 27 januari dienden kamerleden Gerkens, Teeven en Azough een motie in om de kwantitatieve tapstatistieken van de MIVD en de AIVD openbaar te maken. Ter Horst, die onlangs de Big Brother Award won, laat nu weten dat het aantal taps dat door de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt geplaatst slechts een fractie bedraagt van het totale aantal taps dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie wordt geplaatst. Wat betreft het toezicht op de taps wordt dit door de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gedaan.

Ter Horst erkent dat zij de taak heeft om informatie te verstrekken die relevant voor de verantwoording van beleid is, tenzij dit in strijd met het belang van de staat is

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Een Utrechtse student is maandag naar de rechter gestapt omdat hij een paspoort wil, maar niet wil dat zijn vingerafdrukken worden opgenomen in een databank.

Sinds 21 september vorig jaar worden van iedereen die een paspoort aanvraagt enkele vingerafdrukken opgeslagen in een databank. De student, Aaron Boudewijn, weigerde zijn vingerafdruk af te geven en kreeg daarom geen paspoort. Hij heeft beroep aangetekend bij de Utrechtse rechtbank.

Omstreden

De databank van vingerafdrukken is omstreden. Europese regels schrijven voor dat er in het paspoort vingerafdrukken en een gezichtsscan worden opgenomen. Maar het aanleggen van een databank is een louter Nederlandse beslissing. Tegenstanders denken dat die databank kan worden gekraakt, en ze vrezen fouten als justitie hem gaat gebruiken.

Interview met Aaron Boudewijn dinsdag in de Volkskrant.

Bron; www.volkskrant.nl

De Culemborgse Courant weigert ip-adressen vrij te geven van lezers die ten tijde van de rellen in Culemborg reageerden op de site van de krant. De vordering van Justitie "gaat veel te ver".

De politie vorderde na de rellen tussen Molukkers en Marokkanen in de Culemborgse wijk Terweijde begin januari alle verkeersgegevens van de site CulemborgseCourant.nl. Hieronder bevinden zich ook de ip-adressen van gebruikers die tijdens de rellen op de site reageerden. De krant maakt bekend deze gegevens niet te overhandigen. Dit besluit is genomen in samenwerking met de provider Webpower en uitgever Koninkljke BDU. De vordering van Justitie is gericht aan de provider....

....De aanvraag is volgens Kreyns lang niet specifiek genoeg: "Justitie wil van iedereen die in die dagen de site heeft gelezen het ip-adres hebben. In mijn ogen gaat dat veel te ver." Volgens Kreyns gaat de vordering van Justitie ook in tegen de verduidelijking van de wet zoal besproken werd na bezwaren van het CDA in de Eerste Kamer. De partij was bang voor een soort juridisch sleepnet waarin Justitie zo breed mogelijk probeert in te zetten in de hoop dat er iets in blijft hangen.

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Toen ik gisteren in een bibliotheek waar ik geen lid van ben Internet wilde gebruiken, moest ik daarvoor een "dagaccount" laten aanmaken, en daarvoor moest ik mij legitimeren. Desgevraagd werd mij uitgelegd dat het voor was gekomen dat er in die bibliotheek draigmails waren verstuurd vanaf een webmail adres (voordat de huidige regeling daar was ingevoerd). De politie had toen gevraagd wie die verstuurd had. Om de politie nu wel desgevraagd die informatie te kunnen leveren was de regeling ingevoerd dat allen gebruikers die zich tevoren hadden gelegitimeerd daar het internet op mochten.

Ze zeiden ook dat je je tegenwoordig (om dezelfde reden) ook in internetcafés en dergelijke moet legitimeren. Weet u of dat waar is? Ik maak alleen gebruik van zulke café's in het buitenland en daar heb ik nog nooit meegemaakt dat ze mijn ID wilden zien.

Wat ik vermoed is dat de als altijd overijverige politie zelf een regel heeft bedacht - maar die heeft volgens mij geen wettelijke basis. En volgens art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat hier rechtstreeks van toepassing is op grond van art. 94 van de Grondwet) is bij privacyinbreuk een wettelijk basis vereist (het betrof een door de overheid bekostigde bibliotheek). of de bibliotheek heeft zelf de regel bedacht, om de politie in het vervolg terwille te kunnen zijn als er weer een dreigmail wordt verstuurd.

Ik wind me hier om twee redenen over op:

Het is de zoveelste maatregel die gewone goedwillende burgers hindert - maar geen enkel effect zal hebben op wie werkelijk kwaad in de zin heeft. Wie anoniem wil dreigen kan dat nog steeds op heel veel manieren doen.

Als mijn vermoeden juist is, dan verzint de politie hier haar eigen regels. Dat gaat principieel tegen het "legaliteitsprincipe" in. En ik constateer telkens weer, dat die politie wel vaker haar eigen regels verzint. Volgens mij is de politie een van de ernstigste gevaren voor onze privacy. En politiek geeft ook signalen dat die eigenlijk overal bij zou moeten kunnen. Maar iedereen die een klein beetje verstand heeft van organistieleer weet dat macht altijd gecontroleerd moet worden.

Mail 2 ;

Beste Yatta,
Voor zover ik het nu overzie is het probleem van deze bibliotheek dat ze alleen geregistreerde gebruikers het Internet op laten, zelfs iemand zoals ik die maar voor één dag een account zou krijgen.
Want het is wel zo dat de (Nederlnadse implementatie van de) dataretentierichtlijn verplicht om allerlei gegevens van geregistreerde(!) gebruikers te bewaren, o.a. naam/adres/woonplaats (bijlage bij art. 13.2a telecommunicatiewet). En dan is het niet helemaal vergezocht om adres etc. te controleren.

Wat ik gewoon niet weet is of je in Nederland nog veel mogelijkheden hebt om zonder gebruikersaccount te internetten. Ik kom nogal eens in (wetenschappelijke) bibliotheken. In sommige bibliotheken moet je aanloggen (bijv. KB in Den Haag), maar niet op het Vredespaleis. In Leiden moet je ook aanloggen, maar voor catalogusraadpleging snel tussendoor zijn er een aantal publieke PC's. Waarop je nog kunt webmailen. In Utrecht zijn de bekendste webmail systemen afgeschermd.

En dan is er ook nog Wifi. Zelf gebruk ik dat weinig sinds mijn netbook vorig jaar uit mijn rugzak ge"rol"d is (in Lissabon). Maar volgens mij heb je via WIFI ook nog ampele mogelijkheden om dreigbrieven te sturen.

Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen - het gaat erom dat ze de voordeur helemaal dichtpanseren terwijl de achterdeur gewoon open staat.

Met grote dank aan R. voor het delen van deze ervaring

Schiphol plaats deze week nieuwe scan-apparatuur op vluchten naar de VS. Acht vragen en antwoorden over de securityscanner.

Rotterdam. Schiphol begint deze week met het plaatsen van nieuwe securityscanners op vluchten naar de VS. De aanleiding voor de nieuwe veiligheidsmaatregelen is de mislukte aanslag met chemicaliën op Eerste Kerstdag, tijdens een vlucht tussen Amsterdam en Detroit. De Nigeriaanse dader wist met explosief poeder in zijn ondergoed door de reguliere controle op Schiphol te komen.

 

Lees het volledige artikel op: www.nrc.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha