De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Het kabinet stelt vast dat gemeenten stembureauleden zorgvuldiger moeten selecteren en beter moeten instrueren. Daarnaast komt het kabinet tegemoet aan oudere kiezers die niet meer maatschappelijk actief zijn en daardoor vaak geen geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meer hebben.

Om deze groep kiezers te helpen, kunnen bij de verkiezingen op 9 juni 2010 en bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 ook identiteitsdocumenten worden gebruikt die maximaal vijf jaar zijn verlopen. In het kader van het aankomend wetsvoorstel verkiezingsproces zal worden gezocht naar een structurele oplossing van dit knelpunt.

Na de mislukte bomaanslag van 25 december 2009 op een vliegtuig van Northwest Airlines is ondermeer de beveiliging van Schiphol onder de loep genomen. De Kamer bespreekt de resultaten met minister Hirsch Ballin. Die meldt dat de explosieven niet op Schiphol aan boord van het vliegtuig zijn gebracht.

Teeven denkt dat er behalve de reeds geplaatste bodyscanners ook x-rayscanners moeten komen. Ook Van Toorenburg (CDA) ziet veel in "technische snufjes om de gevaren af te wenden". Azough op haar beurt wijst op de gevaren van scanners, bijvoorbeeld voor de privacy en de gezondheid van passagiers. Voeren de Nederland omringende landen eigenlijk ook bodyscanners in, vragen Azough en Van Toorenburg zich af.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweedekamer.nl

De procedure op Schiphol bij het instappen van passagiers naar de Verenigde Staten is aangepast na de mislukte aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Onderzoek wees uit dat de 23-jarige Nigeriaanse verdachte loog over de bagage die hij had laten inchecken.

De Nigeriaan had bij het gesprek met een beveiligingsbeambte gezegd dat hij twee stuks ruimbagage had. In werkelijkheid was dit niet zo. Sinds dit duidelijk is, wordt altijd gecontroleerd of beweringen over de bagage kloppen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.spitsnieuws.nl

Demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) moet openbaar maken hoe vaak de veiligheidsdiensten mensen afluisteren. Deze ‘tapstatistieken’ bleven tot dusver geheim, maar de eis van SP-Kamerlid Gerkens dat deze gegevens openbaar moeten worden is vandaag gesteund door een Kamermeerderheid

Lees het volledige artikel bij de bron; www.sp.nl

De bron is opmerkelijk maar de waarschuwing niet minder legitiem;

De AIVD en het kabinet waarschuwen voor de gevaren van het stallen van data in het buitenland. De geheime dienst vreest spionage van buitenlandse evenknieën.

De AIVD heeft samen met een aantal bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen in kaart gebracht welke informatie voor buitenlandse inlichtingen-diensten interessant is.

Tot risicovol rekent de AIVD bijvoorbeeld clouddiensten, managed computers en andere vormen van outsourcing over de grens. Daardoor kunnen buitenlandse inlichtingendiensten er eenvoudiger bij, waarbij bedrijven niet eens door hebben dat dit gebeurt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Het rapport dat naar de TK is gestuurd staat hier .

...In het belang van dit onderzoek heeft de officier van justitie, op grond van artikel 126n Wetboek van Strafvordering (Sv), aan de webbeheerder van de Culemborgse Courant een vordering gericht tot verstrekking van zogenoemde verkeersgegevens...

Al eerder linkten we naar het oorspronkelijke item op webwereld.nl maar nu bericht het Nederlands Juridisch Dagblad over de reactie van EHB op vragen van Marianne Thieme.

Via Ton ontving ik deze aanrader;

Op 1 maart 2010 is de Handhavingskrant nr 1 verschenen.

Deze krant behandelt:

Privacy by Design, Handhaving en Opsporing, extra dimensie voor veiligheid in de wijk, bestuurlijke strafschikking, bestuurlijke boete, CSI in de polder, whistleblower en tipgever etc.

De krant downloaden kan via deze link

De site van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid biedt nog veel meer interessant nieuws

Op 1 januari 2010 werd de OV-chipkaart door de lezers van Webwereld uitgeroepen tot 'ict-flop van het afgelopen jaar'. Daarnaast won op 15 maart 2010 dit 'slechtste product van het jaar' de 'Flater Award' van de Consumentenbond.

De OV-chipkaart heeft deze twijfelachtige eer te danken aan gedoe met in- en uitchecken, onterecht afgeschreven bedragen, onduidelijkheid bij het overstappen en soms een hogere ritprijs, 40.000 studenten die geen kaart kregen waar ze recht op hebben, pasfoto’s die zoekraken, terreur van omroepberichten op stations en in de treinen, grootschalige politie-inzet voor bewaking van tolpoorten, studenten met nood-OVkaart bedreigd door conducteurs, intimidatie van weigeraars chipuitleessysteem abonnementkaarten, 7 jaar vastleggen reisgegevens van mensen met vrij-reizen-kaart enz...

Lees verder bij Vrijbit

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha