Heeft het ministerie gemeenten geadviseerd om brieven met bezwaren tegen opslag van vingerafdrukken niet in ontvangst te nemen? Op deze vraag van Heijnen (PvdA) antwoordt staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ontkennend.

Als mensen een paspoort willen hebben, moeten zij vingerafdrukken afstaan. Wat doet de staatssecretaris met bezwaarbrieven van de actiegroep Privacy First, die betwijfelt of gemeenten vingerafdrukken wel veilig opslaan? Bijleveld antwoordt dat gemeenten klachten van burgers altijd serieus moeten nemen. Brieven van Privacy First kunnen echter niet in ontvangst worden genomen omdat deze actiegroep van gemeenten activiteiten verlangt die in strijd zijn met de Paspoortwet.

Bron; www.tweedekamer.nl

Vanaf 3 juni kan er alleen nog maar met de ov-chipkaart worden gereisd in de stadsregio Amsterdam. Er zijn 'lessen geleerd' uit de introductie in Rotterdam.

Na enig uitstel gaat het streekvervoer in Amsterdam als tweede regio in Nederland volledig over op de ov-chipkaart.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

De ingebruikname van de OV-chipkaart door studenten heeft het aantal klachten over het openbaar vervoer naar recordhoogte gestuwd....

...Studenten klaagden onder meer over dat ze de kaart niet hadden ontvangen, hun aanvraag was verdwenen of dat er een verkeerde foto of naam op hun kaart stond.

Volgens het OV-loket is de rechtspositie van reizigers tijdens noodweer slecht. Vervoerders kunnen zich beroepen op overmacht, maar de reizigers hebben pech.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

Enkele weken geleden diende staatssecretaris voor Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) een wetsvoorstel in dat controleambtenaren in de toekomst het recht geeft om ‘achter de deur’ te piepen bij iedereen die van de staat een uitkering krijgt. Om na te gaan of de opgegeven situatie klopt met de realiteit, klinkt het. Markant detail: wie de controleurs de toegang tot zijn huis weigert, kan zijn bijstand volledig verliezen.

Onaanvaardbaar, vinden privacybewegingen.“Er zijn in Nederland de laatste jaren maatregelen ingevoerd die niet alleen de klassieke rechtsstaat in het gedrang brengen. Ook de persoonlijke vrijheid, gegarandeerd door burgerrechten, staat hier onder druk.”...

...Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiling:
‘Ik heb niet zo’n vertrouwen in de overheid op de lange termijn. En historisch gezien is dat ook verstandig’...

Lees het volledige artikel bij de bron; www.apache.be

de advocaat van de Utrechtse student Aaron Boudewijn heeft deze week de beroepsgronden ingediend ivm zijn bestuursrechtszaak over weigering paspoort.

Hier zijn deze te lezen

Het komt erop neer dat de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen niet domweg de Paspoortwet moet toepassen.
Hij dient ook rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het beroepschrift stelt dat de opslag van biometrische gegevens onnodig is en daarom in strijd is met privacy-artikel 8 van dit hogere verdrag.

Met dank aan Robin voor het attenderen

In het blad van FNV Bondgenoten staat een rubriek voor & tegen. In de uitgave van maart 2010 gaat deze rubriek over de wenselijkheid van sociale recherche om oa uitkeringsfraude te voorkomen. Voor de invallen is Hans Spekman 2e kamerlid voor de PvdA, tegen is Menno Hilverts van de clientenraad UWV & Landelijke Clientenraad.

Ontluisterend .....

De scan van het artikel staat hier.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft de nieuw te vormen regering en het parlement opgeroepen om de inzet van ‘privacy by design’ te bevorderen. Voorzitter Jacob Kohnstamm deed de oproep tijdens de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder. Kohnstamm waarschuwde dat door de grenzeloze mogelijkheden van de technologie in combinatie met de eveneens grenzeloze mogelijkheden tot opslag, koppeling en verwerking van persoonsgegevens een Kafkaëske situatie ontstaat.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.securiy.nl

De werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer schrapt de omstreden passage over deep packet inspection uit het rapport waarin het downloadverbod wordt voorgesteld. De gewraakte passage zou verkeerd worden uitgelegd....

...Axel Arnbak van Bits of Freedom juicht het schrappen toe, maar houdt een slag om de arm: "Gerkens heeft in voorzichtige bewoordingen gezegd dat dpi onder voorwaarden een optie kan zijn. Dat moeten we dus goed in de gaten houden."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha