Het filteren en censureren van internetverkeer is niet alleen meer aan landen als China en Iran voorbehouden, nu ook Australië een internetfilter introduceert zullen volgens experts andere Westerse landen snel volgen....

...De EFF wijst onder meer naar het boek "Access Controlled" van de het "OpenNet Initiative". Volgens de auteurs is er een alarmerende trend gaande waar het filteren van internetverkeer, censuur van webcontent en online surveillance in schaal, omvang en complexiteit toenemen, zowel in democratische landen als totalitaire staten.

Lees verder bi de bron; www.security.nl

Op aandringen van de hele Kamer geeft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) toe dat haar beslissing om de telefoon van twee Telegraafjournalisten af te tappen achteraf gezien verkeerd was. Om de lucht te klaren nodigt zij de redactie van de Telegraaf uit voor een gesprek.

Eind maart publiceerde de Telegraaf over het falen van de AIVD rond Irak. De twee auteurs maakten voor dit artikel gebruik van een lek bij de veiligheidsdienst. Om dit lek te achterhalen liet minister Ter Horst de Telegraafjournalisten afluisteren. De commissie die toezicht houdt op de AIVD, de CTIVD, oordeelt dat de minister daar te snel toe heeft besloten: aftappen had gemogen, maar pas nadat de Telegraaf dit lek voor een tweede artikel had gebruikt.

Lees verder bij de bron; www.tweedekamer.nl

Een keurige anticlimax. De Eerste Kamer heeft een brief gestuurd naar minister van justitie Hirsch Ballin. U bent stout en nalatig geweest. U neemt ons niet serieus. Jammer!

Aanleiding: HB overtrad bewust de wet om nog even wat terrorisme-samenwerking met de Europese collega’s te regelen vóór het Verdrag van Lissabon op 1 december in werking trad. Wetend dat het Europees Parlement bedenkingen had.

Concluderend stelt de commissie vast dat uw handelwijze voorafgaand en tijdens de JBZ-Raad van 30 november onjuist is geweest en dat u daardoor afbreuk hebt gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. Een wettelijk verankerd instemmingsrecht van de Eerste Kamer is gepasseerd, zonder tijdig overleg vooraf. De commissie betreurt dit zeer.

Als oud-senator had Hirsch Ballin had waarschijnlijk gehoopt op deze sisser. Uit de brief van de Senaatscommissie voor justitie en binnenlandse Europa-zaken aan de minister blijkt dat de belediging van de Eerste Kamer past in een patroon. Justitie antwoordt brieven niet of slordig. Negeert afspraken. Ach ja, het parlement.

Lees verder bij de bron; Marc Chavannes op www.nrc.nl

De roep om meer toezicht en controle leidt tot uitwassen. Volgens Rop Gonggrijp, hacker, activist en lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom, voelen veel mensen zich onveilig en geven zij de overheid daarom meer controlemogelijkheden.

Maar hij waarschuwt in Vrij Nederland voor de risico’s: “Realiseer je wat er gebeurt als de informatiesamenleving in verkeerde handen valt”, en “als je blijft aandringen op veiligheid boven alles, krijg je een politiestaat.”

Lees verder bij de bron; www.bof.nl

 

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is ongelukkig met de ,,verruwing'' in de verhouding tussen hem en het kabinet.

,,Het spel wordt erg hard gespeeld'', aldus Brenninkmeijer zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde daarmee op de forse kritek van vicepremier Wouter Bos....

.... De ombudsman erkende zondag dat hij de laatste tijd geregeld botst met het kabinet. Premier Jan Peter Balkenende vindt bijvoorbeeld dat Brenninkmeijer niet bevoegd is onderzoek te doen naar klachten van Edwin de Roy van Zuydewijn. En justitieminister Ernst Hirsch Ballin lag lange tijd met de ombudsman in de clinch over de behandeling van een zakenman die het slachtoffer is geworden van ID-fraude.


Brenninkmeijer constateerde een aantal keren ,,een draai om de oren''. ,,De marges zijn smal.'' De ombudsman zei in eigen omgeving gewaarschuwd te worden dat het kabinet hem op deze manier probeert ,,in het hok te krijgen''.

lees verder bij de bron www.depers.nl

De minister van justitie is alleen al uit hoofde van zijn functie geïnteresseerd in de handhaving van de wet. Zou je denken. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Hij wil liever ‘zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken blijven’.

Vorige week schreef ik dat hij de Eerste Kamer voor het hoofd had gestoten én de wet had overtreden. De Kamer had tot 1 december het wettelijk recht in te stemmen met Europese regels als die in eigen land de kracht van wet zouden krijgen. De minister stuurde twee van dergelijke Europese afspraken te laat naar de Senaat, kreeg geen groen licht en stemde in Brussel toch in.

De Eerste Kamer was echt boos en vroeg om uitleg. Die heeft de minister deze week per brief gestuurd. De Kamer is terecht niet tevreden. Wat de minister doet is een vergaand staaltje ambtelijk taalgebruik inzetten om het parlement met een kluitje in het riet te sturen.

Lees verder bij de bron Marc Chavannes op www.nrc.nl

De reactie waar dit artikel naar verwijst is toegevoegd aan het eerder geposte artikel

Op het recente bericht ‘NS schaft privacy af’ kwamen veel reacties. Op #40 reageerde SK, privacy compliance officer van de NS. Dat leverde weer vragen op. Ik heb hem gevraagd nader uit te leggen hoe reizigers die geen prijs stellen op ‘commerciële aanbiedingen’ kunnen zorgen dat hun gegevens niet worden bewaard of gebruikt.

Ik waardeer het bijzonder dat K en met hem de NS opening van zaken proberen te geven. Ik denk wel dat er nog de nodige vragen overblijven. Hopelijk brengt de dialoog alle antwoorden.

Eén lezersvraag is nog onbeantwoord: als ik met een anonieme chipkaart wil reizen kan ik geen kortingskaart gebruiken. Anoniem reizen kost dus 55 euro per jaar extra. Het bezit van de juiste kaart is toch al bewijs dat ik er voor heb betaald? Waarom dan toch registratie en minder privacy verplicht stellen? Graag antwoord. Hier het antwoord van de NS:

Lees verder bij de bron; Marc Chavannes op nrc.nl

Een lezer, schrijft onder het voorgaande stukje een bericht van het reisfront. Ik vind dat zo ongelooflijk, zo ongepast wat de NS kennelijk heel gewoon vindt, dat ik haar ervaring hier letterlijk herhaal.

Een treinconducteur was zo vriendelijk om op zijn display te tonen wat hij zag na een simpele handeling met mijn chipkaart (vroeger bedoeld als kaartjescontroleur): naast de abonnementsgegevens, geldigheidsduur van de kaart, geboortedatum etc, zag hij ook in welke bussen, in welke steden, en op welke tijd ik die dag gereisd had. Ik ben nog vergeten te vragen of hij bij doorklikken ook kon kijken naar de vorige dagen.

Er is dus geen privacy meer.

De conducteur hoeft alleen maar te zien of ik betaald heb voor de rit die ik maak. De overige gegevens zijn privé. Of is dit vast voor het geval we de trein gaan slopen of het stadion in brand steken? Een land van 16 miljoen verdachten. Dat tatoeëren van ons burgerservicenummer was zo onhandig niet.

De bron van dit artikel; Marc Chavannes in het NRC

Later reageert NS bij monde van hun Privacy Compliance-bewaker

NS zegt:
woensdag 9 december 2009, 16:31 uur

Beste Mensen,

Inderdaad zijn de laatste 10 ‘reistransacties’ voor zichtbaar. De privacywetgeving verplicht NS om gegevens foutvrij en met open vizier te verwerken. Reizigers beschikken over inzage- en correctierechten. Wat in deze blog wordt gezien als een privacyprobleem, is dus niets anders dan naleving van de privacywet.

Hieraan zitten vooral ook praktische aspecten. Dankzij de 10 laatste reistransacties kan iedereen snel en gemakkelijk controleren of hij/zij niet verkeerd wordt afgerekend. De functionaliteit is tegelijkertijd bedoeld om zwartrijden tegen te gaan (anti-fraude). Conducteurs hebben een wettelijke opsporingstaak.

En om volledig te zijn: in het OV-chipkaartgeheugen worden behalve de 10 laatste reistransacties óók een servicenummer, geboortedatum (i.v.m. leeftijdskorting), reisrecht (bijvoorbeeld voordeelurenkorting) en/of kaartsaldo opgeslagen. De chip bevat *geen* naam- en adresgegevens. Wie thuis is in privacybescherming herkent de aanpak als Privacy by Design.

NS steekt veel tijd en energie in privacybescherming – ook ‘dieper’ in het OV-chipkaartnetwerk. Wie maximale privacybescherming wil, heeft altijd de keuze voor de 100% anonieme OV-chipkaart. Bij overtreding van de regels heeft iedere reiziger het recht om een privacyklacht in te dienen bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Met vriendelijke groet,

....
Privacy Compliancebewaker NS

 

 

 

 

 

NederlandseSpoorwegenA

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha