SP'er Van Raak vindt het maar vreemd. Waarom wordt de notificatieplicht van de AIVD geschrapt? Zo wordt het falen van de AIVD toch beloond? Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ontkent met klem: de AIVD heeft niet gefaald.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was het voor het eerst verplicht om een identiteitskaart te tonen bij het stemmen. Geheel in lijn met de al jaren geldende identificatieplicht in Nederland.

Het leidde er in maart toe dat 60.000 mensen naar huis werden gestuurd omdat ze zich niet konden identificeren. Ongeveer 200.000 Nederlanders zouden niet over een geldig identiteitsbewijs beschikken en konden dus niet stemmen

lees verder bij NRC opklaringen

Heeft de AIVD je post geopend, een microfoontje in je woning geplaatst of je telefoon afgetapt? Dan heb je na vijf jaar recht om daarvan in kennis te worden gesteld. In de praktijk blijkt deze notificatieplicht echter onuitvoerbaar.

De inlichtingendienst blijkt 43 procent van de bespioneerde personen niet meer terug te vinden.

De rest is volgens de onafhankelijke commissie CTIVD, die toezicht houdt op de inlichtingen-diensten, om strategische redenen niet geïnformeerd. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de onthulling van een bron of een inlichtingenmethode. Ook is het geheimhouden van het “actuele kennisniveau” een reden om bespioneerde personen niet te informeren. De notificatieplicht is dus ondergeschikt aan de belangen voor de staatsveiligheid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrcnext.nl

HetNieuweRijkLogoDe bewustwording rondom onze privacy blijft groeien en mensen gaan steeds meer vragen stellen. Het beleid dat onze overheid voert is dan ook niet vanzelfsprekend. 

De politiek wordt af en toe wakker en de SP en de VVD stelden kritische kamervragen over de opslag van vingerafdrukken. Er volgen steeds meer mensen die weigeren hun vingerafdrukken af te geven of zelfs een procedure starten.

De Nederlandse regering kan en wil niet garanderen dat het verzamelen van uw privé-gegevens u later niet in de problemen zal brengen. Maar zelfs op dit moment al blijkt dat er lang niet altijd zorgvuldig wordt omgesprongen met uw afdrukken en ook nu geeft uw gemeente geen enkele garantie. 

Veel mensen benaderen ons dan ook omdat ze een nieuw paspoort nodig hebben, maar grote moeite hebben met het afgeven van hun vingerafdrukken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hetnieuwerijk.nl

De vereniging Vrijbit heeft de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de aanvullende identificatieverplichting uit de Kieswet in te trekken voor ALLE stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij verkiezingen.

Alleen zo zou voorkomen kunnen worden dat de verkiezingen niet democratisch verlopen omdat met name die groepen kiezers worden uitgesloten die (1) financieel en/of (2) fysiek niet in staat zijn een geldig identiteitsbewijs te verkrijgen en (3) allen die principieel weigeren om hun biometrische gegevens te laten registreren in een digitaal overheidsregister en/of in een paspoort/ID-bewijs.

Sinds enige dagen is er in Nederland een ‘Kenniscentrum Cybercrime’ actief dat rechters, raadsheren en gerechtsambtenaren over cybercrime informeert. De samenleving wordt steeds vaker met cybercrime geconfronteerd, reden voor het kenniscentrum om alle kennis te bundelen en te beheren. Rechters kunnen zo juridische en praktische kennis over cybercrime en basisinformatie over computertechnologie opvragen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha