In het blad van FNV Bondgenoten staat een rubriek voor & tegen. In de uitgave van maart 2010 gaat deze rubriek over de wenselijkheid van sociale recherche om oa uitkeringsfraude te voorkomen. Voor de invallen is Hans Spekman 2e kamerlid voor de PvdA, tegen is Menno Hilverts van de clientenraad UWV & Landelijke Clientenraad.

Ontluisterend .....

De scan van het artikel staat hier.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft de nieuw te vormen regering en het parlement opgeroepen om de inzet van ‘privacy by design’ te bevorderen. Voorzitter Jacob Kohnstamm deed de oproep tijdens de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder. Kohnstamm waarschuwde dat door de grenzeloze mogelijkheden van de technologie in combinatie met de eveneens grenzeloze mogelijkheden tot opslag, koppeling en verwerking van persoonsgegevens een Kafkaëske situatie ontstaat.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.securiy.nl

De werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer schrapt de omstreden passage over deep packet inspection uit het rapport waarin het downloadverbod wordt voorgesteld. De gewraakte passage zou verkeerd worden uitgelegd....

...Axel Arnbak van Bits of Freedom juicht het schrappen toe, maar houdt een slag om de arm: "Gerkens heeft in voorzichtige bewoordingen gezegd dat dpi onder voorwaarden een optie kan zijn. Dat moeten we dus goed in de gaten houden."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht, onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

D66 maakt zich al langer zich sterk voor dit recht: ze verzette zich tegen het verstrekken van passagiersgege­vens aan de Verenigde Staten, en ze bepleit het invoeren van een Europees Meldpunt Identiteitsdiefstal. Privacy is ook een publiek goed. Een aantasting van privacy tast dus ook het weefsel van de samenleving aan.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is bij uitstek een probleem dat nationale grenzen overschrijdt. D66 zet zich daarom in voor het Europees en ook mondiaal vastleggen van maatregelen die persoonsgegevens beschermen.

De opvattingen uit het concept verkiezingsprogramma van de PvdD op het gebied van Privacy.

9.16 Privacy 

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is 
onbestaanbaar dat in Nederland per dag meer telefoontaps worden
uitgevoerd dan in de VS in een heel jaar. In toenemende mate worden
burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid, en daaraan moet met
kracht een halt worden toegeroepen.

Op donderdag 15 april 2010 presenteert Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), het jaarverslag van het CBP over 2009.

Jacob Kohnstamm zal een korte introductie geven. Hierna is ruimte voor vragen. Na afloop van de presentatie is de heer Kohnstamm beschikbaar voor interviews. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Nadere informatie:

Datum: Donderdag 15 april 2010.

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Nederlanders in het buitenland kunnen niet stemmen met een verlopen identiteitsbewijs. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet dat Nederlanders in Nederland op 9 juni kunnen stemmen met een paspoort dat maximaal vijf jaar verlopen is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam het regelmatig voor dat mensen niet mochten stemmen omdat ze geen geldig identiteitsbewijs bij zich hadden. De regeling komt vooral ouderen tegemoet die vergeten zijn hun paspoort te verlengen.

Lees verder: Radio Nederland Wereldomroep

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha