We hebben het dan over mensen die niet één Nederlander stalken, maar het mogelijk maken om (potentieel) de gehele bevolking in de gaten te houden.

U wilt een rijtje, u krijgt een rijtje.

CDA-minister Ernst Hirsch Ballin is natuurlijk de onbetwiste nummer 1 de man die Nederland hoog doet scoren in de internationale afluister-Top-10 en de man die de meldingsplicht voor de AIVD wil afschaffen zodat u en ik bespioneerd kunnen worden zonder dat de inlichtingendienst hiervan achteraf melding hoeft te maken..

Lees de volledige column bij de bron; www.nu.nl

 

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd circa 31 miljoen euro te investeren in negen projecten van diverse departementen.

Voorbeelden van projecten die steun krijgen zijn:

- 'Automatische nummerplaatherkenning', een landelijk systeem voor nummerplaatherkenning.

- 'CrashCubes', waarmee voertuiggegevens, zoals remgegevens, motorgegevens en boordcomputergegevens, van alle merken en typen auto's sneller kunnen worden uitgelezen en verwerkt bij ongevallenonderzoek.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rijksoverheid.nl

Er moet een onderzoek komen naar afluistermogelijkheden in de ruimten in gevangenissen waar gedetineerden met hun advocaten kunnen praten.

In een strafzaak waarin hij optreedt, is volgens Van Ardenne gebleken dat er opnameapparatuur aanwezig was in zo'n spreekkamer in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Het recht op vertrouwelijk overleg tussen advocaat en verdachte is vastgelegd in de wet.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

Emeritus hoogleraar staatsrecht Twan Tak schreef op 20 april dat hij de ophef over de opslag van vingerafdrukken ‘illusoir’ en ‘onzinnig’ vindt. Ook vindt hij dat de privacy van de burger gewaarborgd moet worden door de rechterlijke macht, niet door allerlei ‘schimmige groeperingen met politieke bedoelingen’....

...Ik ben het dan ook absoluut niet eens met de stelling van Prof. Tak dat de almaar uitdijende nieuwsgierigheid van de overheid een niet te stoppen ontwikkeling is, en juich het van harte toe dat de burgers zich beginnen te realiseren dat dit zo langzamerhand echt de pan begint uit te rijzen.

Lees het volledige ingezonden stuk geschreven door A. Lammertink op: www.binnenlandsbestuur.nl

Het artikel waar Lammertink op reageert staat  hier

Onlangs is de Staatssecretaris van BZK akkoord gegaan met de voorstellen voor de definitieve voorziening voor het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI).

Het definitieve CMI is er dus primair om de burger te helpen. De in het arrangement genoemde ketenregisseur verzorgt contacten met andere betrokken overheidsinstanties.

Meer informatie over het meldpunt vind u op: http://www.overheid.nl/identiteitsfraude/organisatie

Het ondertekende Arrangement vind u hier .

Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ’slimme energiemeter’.

In verschillende buitenlanden blijkt de Slimme Meter vooral slim voor de energiebedrijven te zijn. Men weet veel van de verbruiker. Bovendien is de persoonlijke levenssfeer, los van energieverbruikspatronen, een open boek voor wie toegang heeft tot de gegevensstroom. De Eerste Kamer blokkeerde het plan van de minister van EZ om die dingen dwingend in te voeren, op straffe van een boete of onvrijwillig gevangenisbezoek.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha