De poortjes zijn alleen te gebruiken door burgers met een paspoort dat voorzien is van een rfid-chip, waarop onder meer een foto staat. Die worden sinds 28 augustus 2006 uitgegeven.

De poortjes lezen de gegevens van de chip af en maken tegelijkertijd een foto, die wordt vergeleken met die op de chip. Ook staatsburgers van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein kunnen de poortjes gebruiken als ze geschikte paspoorten hebben.

De EU-landen voerden de paspoorten met rfid-chips in onder druk van de VS, met het oog op terrorismebestrijding. Sinds eind september vorig jaar staan behalve een gelaatsscan ook twee vingerafdrukken op de paspoortchips.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Opm: En wat gebeurt er met de opname na vergelijking met de paspoortfoto ??

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bestaat dertig jaar, maar openbaarheid is in Nederland anno 2010 geen vanzelfsprekende bestuursreflex. Dat komt niet alleen door verouderde wetgeving. De ‘Oekaze Kok’ legde de informatiedeling van ambtenaren met parlementariërs en andere externen aan banden. Onder Balkenende werden de termijnen voor de WOB verlengd, de uitzonderingsgronden verruimd, en legde een verkrampt veiligheidsdenken een extra sluier rondom ‘geheime’ overheidsinformatie.

Tweede Kamerlid Mariko Peters kondigt daarom vandaag aan dat ze komt met een initiatiefwet voor openbaarheid van informatie. De initiatiefwet moet de overheidsinstanties voorbereiden om informatie sneller vrij te geven en het moet ze vooral transparanter te maken. Vandaag lanceert Peters een plan waarin ze tien voorstellen doet.

Lees de voorstellen brief hier

Bronnen van dit artikel NRC (abo-versie) en www.groenlinks.nl

10 mei jongstleden stuurde Vrijbit een brief aan alle burgemeesters in Nederland met het verzoek zelf, of in samenwerking met collega burgemeesters, zo spoedig mogelijk de rechter om hulp te vragen bij uitvoering van de Paspoortwet. De NVVB is inmiddels door veel gemeenten benaderd met een verzoek te adviseren in het opstellen van een reactie.

Vrijbit roept burgemeesters op de rechter te vragen bevrijd te worden uit de onmogelijke positie waarin burgemeesters volgens Vrijbit, door loyale uitvoering van de Paspoortwet zijn geplaatst tegenover inwoners van gemeenten. In het bijzonder voor die inwoners voor wie de Paspoortwet onacceptabel is, stappen te zetten omdat Vrijbit meent dat burgemeesters een primaire zorgplicht hebben. De oproep van Vrijbit is hier te lezen.

De NVVB is op dit moment in overleg met onder andere de VNG om u van een goed advies te kunnen voorzien. Zo snel mogelijk hoopt de NVVB u meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bron van dit artikel; www.nvvb.nl (ned. ver. voor burgerzaken)

Een derde motie, die van VVD'er Charlie Aptroot om reisbewegingen van klanten niet zeven jaar maar twee maanden te bewaren, werd weggestemd.

Ook zijn wens om te voorkomen dat provincies persoonlijke informatie bewaren kreeg geen kamermeerderheid....

..."Ik ben heel erg teleurgesteld in het CDA dat kennelijk privacy niet zo serieus neemt", reageert Aptroot tegen NU.nl. “De minister zou net bezorgd moeten zijn als de kamer”, vult Van Gent aan. "Er komt vast een moment dat we hier wel stappen op kunnen zetten. De aanhouder wint."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

We betreden een nieuwe fase in de informatiesamenleving. Een invasie van informatie-technologieën neemt bezit van deze ruimte. De ov-chipkaart, betaalmobieltjes en het realtime web. Samen vormen ze een gigantisch net.

Overheden, bedrijven maar ook burgers maken er gebruik van om alles en iedereen te volgen. De Nederlander was eerst ‘op het Net’ maar is nu ‘in het Net’.

Hoeveel controle hebben we nog in eigen hand? Willen we van onze stad ‘een virtuele vesting met een digitale slotgracht’ maken? Of is er straks behoefte aan digitale stiltezones?

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rathenau.nl met een beschrijving vindt van ieder hoofdstuk uit het boek 'Check in/Check out'

Vragen van de leden Van Gent (GL) en Smits (SP) aan de ministers van V&W en van Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties.

1 Kent u het bericht “OV-site lekt persoonlijke gegevens 168.000 reizigers”? 

2 Zou het niet beter zijn om websites die dienen ter introductie en exploitatie van de OV-
chipkaart onder rijksverantwoordelijkheid te brengen, omdat decentrale overheden kennelijk
niet altijd in staat zijn de privacy van burgers afdoende te beschermen en ook de efficiëntie
hierbij gebaat is? Zo nee, waarom niet?

3 Wat vindt u van de suggestie een meldplicht in te stellen voor instanties die geconfronteerd
worden met gelekte data, zoals in de Verenigde Staten al jaren het geval is?

4 Wat is uw oordeel over het feit dat vervoerders in het midden van het land bij de introductie van de OV-chipkaart alleen financiële voordelen bieden aan reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart en niet aan reizigers met een anonieme kaart?

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van gegevens door Google.

1
Wat is uw mening over het bericht dat Google in Duitsland data heeft verzameld via wifi-
netwerken?
2
Acht u het mogelijk dat Google deze data ook verzameld heeft van Nederlandse gebruikers?
Zo nee, waarom niet? Indien u dit mogelijk acht, bent u bereid te onderzoeken of dit ook
daadwerkelijk gebeurd is? Zo nee, waarom niet?
3
Indien blijkt dat in Nederland gegevens verzameld en opgeslagen zijn door Google, bent u dan bereid het Openbaar Ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er strafbare feiten zijn
gepleegd? Zo nee, waarom niet?
4
Wanneer er naar uw mening geen strafbare feiten zijn gepleegd, vindt u het dan wenselijk de
wet hierop aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
5
Welke andere stappen zijn mogelijk indien komt vast te staan dat Google inderdaad
onrechtmatig persoonsgegevens heeft verzameld?

Bron: www.ikregeer.nl

 

De privacy van gebruikers van een ov-chipkaart is goed geborgd. Dat heeft demissionair verkeersminister Camiel Eurlings woensdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op een motie die werd ingediend door VVD-Kamerlid Charlie Aptroot. Die wil dat reisgegevens minder lang in bestanden worden opgeslagen.

Om de kosten van een reis met het openbaar vervoer in kaart te brengen, moeten reizigers in- en uitchecken. De gegevens daarvan worden zeven jaar opgeslagen, een eis van de Belastingdienst. Per motie wil Aptroot die periode verlagen tot twee maanden.

Door reisbewegingen te registreren kunnen vervoeraanbieders arrangementen op maat bieden, schetste Eurlings. Hij wil hun die mogelijkheid niet ontnemen. Als reizigers niet willen dat hun gegevens voor dat doel beschikbaar komen voor vervoerders, dan kunnen ze dat bij hun aanvraag aanvinken.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.nu.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha