45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Het Bulgaarse paspoort is erg in trek

Werknemers uit buurlanden gebruiken EU-land als springplank naar Westen - De migratiestromingen binnen Bulgarije veranderen sinds het land EU-lid is. Steeds meer Bulgaren trekken westwaarts. Een groeiend aantal migranten uit buurlanden gaat naar Bulgarije.


Posted: 2008-10-24 00:00:00


Read Full Article