Een analyse van privacyrisico’s, voorafgaand aan het gebruik van gegevens van burgers en consumenten in informatiesystemen, is nu al wettelijk vereist. Dat betoogt John Borking vandaag bij de verdediging van zijn proefschrift Privacyrecht is Code, Over het gebruik van Privacy Enhancing Technologies aan de Universiteit Leiden.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de toezichthouder op de privacywetgeving, kreeg vanochtend het verzoek zijn zienswijze te geven op deze kwestie.

Wanneer het CBP de stelling van Borking, die in het verleden vicevoorzitter van de privacywaakhond is geweest, onderschrijft, heeft dit verregaande consequenties voor het gebruik van informatiesystemen. Het geeft burgers en consumenten een belangrijk extra instrument in handen bij het verdedigen van hun privacy.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.informatieprofessional.nl

Directeur Ot van Daalen van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) voerde in de aanloop naar de verkiezingen een geslaagde lobbycampagne voor privacy en vrijheid op internet. Maar na 9 juni begint het werk weer van voren af aan. "In de politieke dynamiek is er weinig ruimte voor reflectie."

Lees het volledige (zeer uitgebreide) artikel bij de bron; www.nu.nl

2 maart 2009 verscheen dit artikel op de site:

"Ron Kowsoleea is al vijftien jaar lang is hij het slachtoffer van identeitsfraude. Tientallen delicten staan onterecht onder zijn naam in politie en justitieregisters. 

In oktober vorig jaar schreef de Nationale Ombudsman een vernietigend rapport over de zaak en verklaarde de klacht van Kowsoleea gegrond. Ook riep hij de minister van justitie op om excuses te maken en Kowsoleea schadeloos te stellen. Maar het blijft stil. Nu, vijf maanden later, heeft Kowsoleea nog niets vernomen van minister van Justitie Hirsch Ballin."

Omdat de zaak nog niet is opgelost stelden kamerleden vragen aan min. v.  Justitie EHB.

Zijn antwoorden op die vragen vindt je hier

De redactie van het televisieprogramma "Undercover in Nederland" heeft een zogenoemde "signaleringslijst" in handen gekregen uit november 2009, met daarop ongeveer 2800 namen van mensen die niet zomaar een nieuw paspoort mogen krijgen of die hun paspoort moeten inleveren....

....Elke maand stuurt het Agentschap BPR van het Ministerie van BZK zo’n signaleringslijst naar alle gemeenten en naar alle vestigingen van de Koninklijke Marechaussee. Dit gebeurt met de vermelding "dienstgeheim". Zodra een gemeente of een vestiging van de Marechaussee een actuele lijst krijgt, moet de lijst van de vorige maand vernietigd worden. Op deze manier moet de privacy van de mensen op de lijst bewaard worden.

Blijkbaar is er bij één gemeente iets flink misgegaan: iemand die bij een gemeente een gemeentegids aanvroeg, kreeg per ongeluk niet de gevraagde gids maar de signaleringslijst toegestuurd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.bprbzk.nl

Voordat u een keuze maakt voor een partij of een partijleider, stel u zichzelf eens de vraag: in welk Nederland wil ik leven? Hoe ziet mijn land er over tien jaar uit en waarmee moeten we aan de slag voor een humane samenleving?....

....Ons vrijheidsideaal wordt steeds vaker opgeofferd aan veiligheidsmaatregelen die de privacy ernstig aantasten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.eindhovensdagblad.nl

In het blad van Vereniging Eigen Huis van mei staat een artikel over de wenselijkheid van de Slimme E-Meter nav een onderzoek onder de leden van VEH.

In het artikel geeft de heer Damste namens de netbeheerders zijn commentaar op de uitkomsten van het onderzoek. Veel (negatieve) bijzaken blijven echter onbesproken terwijl deze wel op de site van VEH beschreven zijn.

Oordeel zelf na lezing van dit artikel en het achterliggende onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de productie van de Nederlandse reisdocumenten. De aanbesteding was nodig omdat het huidige contract op 1 oktober 2011 verloopt en niet meer verlengd kan worden.

Drie bedrijven hebben een inschrijving gedaan op de aanbesteding. De opdracht is gegund aan Sagem Identification dat aan alle gestelde eisen voldoet en de laagste prijs heeft geboden.

Het nieuwe contract heeft een duur van zeven jaar met de eenmalige mogelijkheid van een verlenging met drie jaar.

Bron; www.minbizkr.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha