45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Krijgt iedere Nederlander straks zijn ID op de smartphone?

Inwoners van Eindhoven en Utrecht kunnen zich binnenkort bij wijze van proef identificeren met een digitaal identiteitsbewijs. De methode – die gebruikmaakt van gezichtsherkenningtechnologie en blockchain – is ontwikkeld door onder meer de TU Delft. Is de proef succesvol, dan wordt de methode landelijk ingevoerd. Mensen die vaak internationaal vliegen zullen zich in de toekomst bovendien mogelijk kunnen identificeren via hun smartphone.

De precieze startdatum is nog niet bekend; het streven is na de zomer te beginnen. Burgers die mee willen doen kunnen een app downloaden en op het gemeentehuis aan de balie een opname laten maken van zijn of haar gezicht. 

Wil die persoon zich ergens identificeren, bijvoorbeeld bij een slijterij, dan moet dat in de toekomst kunnen met gezichtsherkenning op de smartphone. De app genereert dan een QR-code die de winkelier kan scannen. Het is de bedoeling dat dan alleen de relevante persoonsgegevens in beeld verschijnen. Er wordt momenteel onder meer gesproken met uitgaansgelegenheden en casino's in de steden om ze voor te bereiden op de proef.

De ontwikkelaars maken gebruik van ‘Trustchain’, een zelf ontwikkelde variatie op blockchaintechnologie. Gegevens worden in een soort digitaal kasboek bijgehouden en gecontroleerd, om zo makkelijker fraude op te sporen.

Het ministerie heeft meer plannen beschreven in de Agenda Digitale Overheid. Zo zouden burgers en ondernemers op MijnOverheid.nl niet alleen hun persoonlijke gegevens moeten kunnen inzien, maar indien nodig ook laten corrigeren. Bovendien moeten ze op de site kunnen terugmailen naar overheidsinstanties. En het moet persoonlijker: bijvoorbeeld met updates over hun woonomgeving.

Het ministerie wil verder bijvoorbeeld ook dat overheidsorganisaties niet meer een brief mogen eisen van burgers, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst soms doet. Er moet altijd een manier van digitaal communiceren worden aangeboden.

Alles bij de bron; NRC


 

Belastingdienst kan niet op tijd stoppen met gebruik BSN in btw-nummer zzp'ers

Het lukt de Belastingdienst niet om vóór 1 januari 2019 te stoppen met het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers. Het verwerken is in strijd met de privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde de Belastingdienst begin juli een deadline.

De Belastingdienst overweegt een tussenoplossing in de vorm van een conversieservice. Daarbij wordt het BSN nog wel gebruikt, maar alleen binnen de Belastingdienst. Extern zouden ondernemers dan een nieuw btw-identificatienummer krijgen, dat hun BSN niet bevat. De conversieservice zet het nieuwe nummer bij inkomend verkeer om naar het oude nummer, en bij uitgaand verkeer andersom.

Deze zomer rondt de Belastingdienst een impactanalyse af van die mogelijke tussenoplossing. Ook die oplossing zal volgens de Belastingdienst erg complex zijn.

Alles bij de bron; NU


 

 

BRP versie x.0; Digitale datakluis voor elke volwassene [Update]

Iedere volwassen Nederlander moet van de overheid een digitale kluis krijgen. In die kluis zitten zijn of haar persoonsgegevens. Dat willen de Tweede Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66). Met de invoering van de digitale kluis willen ze voorkomen dat verschillende overheidsinstanties van dezelfde mensen verschillende gegevens hebben. 

Volgens Middendorp kan de digitale kluis dit voorkomen. "Die beheer je namelijk zelf. Dus je weet zeker dat de gegevens die daarin staan kloppen. Dat betekent dat ook de overheidsinstanties die jouw gegevens nodig hebben, de discipline moeten hebben altijd in de kluis te kijken. Elke instantie krijgt gegevens van het individu niet van een andere overheid."

De plannen kunnen worden meegenomen in de wijziging van de basisregistratie personen die eraan zit te komen. De Kamerleden vragen staatssec. Knops (BZK) met een plan hiervoor te komen. 

Alles bij de bron; Telegraaf

Update;

Vooralsnog willen VVD en D66 dat alleen een selecte hoeveelheid persoonsgegevens in de kluis komt. Op den duur zou die uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld met gegevens over diploma’s, verzekeringen en openstaande boetes. ,,Maar dat moet heel zorgvuldig worden bepaald.”

Bits of Freedom is kritisch over het plan van de partijen. ,,Met dit voorstel lijken ze ervoor te willen zorgen dat alle informatie van alle burgers op één plek opgeslagen en beschikbaar gesteld wordt”, zegt directeur Hans de Zwart. ,,Dat is een slecht idee. Het is niet goed als je als burger voor elke overheidsdienst volledig transparant bent. Ook is het beveiligen van gegevens altijd moeilijk. Door de gegevens centraal te bewaren, vergroot je het risico op problemen.”

Alles bij de bron; AD


 

Besturen begint bij luisteren: geen referendum maar een preferendum [opinie]

Het raadplegend referendum, zoals over het Oekraïneverdrag en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), is van de baan. Intussen is er nieuwe discussie over een beslissend correctief referendum, zoals voorgesteld door de Staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes. Dat zou in strijd zijn met de Grondwet en de taak en verantwoordelijkheid van het parlement uithollen. Terwijl volgens regering en parlement juist versterking van de parlementaire democratie nodig is. De commissie-Remkes zal naar een nieuwe oplossing op zoek moeten. 

Waarom niet gedacht aan wat je een ‘preferendum’ kunt noemen? Mijn voorstel is om voorafgaand aan het maken van een wetsvoorstel bij onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen onder de bevolking eerst een officiële nationale voorkeurspeiling te houden.

Hierbij wordt naast een of twee reëel uitvoerbare mogelijkheden de keuzemogelijkheid geboden om alles bij het oude te laten. Hierover wordt de voorkeur (preferentie) van de bevolking gevraagd en de uitslag wordt openbaar. Vooraf en niet achteraf. 

Het voordeel hiervan is dat de bevolking zich zorgvuldig gehoord weet. En de regering weet waar en hoe zwaar die voorkeur ligt voordat zij haar eigen afweging maakt en zij – als ze dat wenst – een wetsvoorstel indient. In de argumentatie van het wetsontwerp zal zij dan moeten laten zien wat de voorkeur van de bevolking haar waard is.

Besturen begint nu eenmaal met luisteren, en in dit geval: werkelijk willen weten hoe de bevolking over een belangrijke kwestie denkt.

Alles bij de bron; NRC


 

Nieuwe ronde in privacy-strijd tussen NS en treinreiziger

Naar aanleiding van drie nieuwe pogingen van Nederlandse Spoorwegen om de privacy van treinreizigers te schenden, heeft NS-klant Michiel Jonker deze week een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreft:

  • Het weigeren van de terugbetaling van resterend saldo op anonieme OV-chipkaarten als de houder zijn NAW-gegevens niet aan NS verstrekt;
  • Het weigeren van internationale treintickets door NS-medewerkers aan stationsbalies als kopers hun NAW-gegevens niet aan NS verstrekken;
  • Het in rekening brengen, sinds 2 juli 2018, van extra “servicekosten” als houders van anonieme OV-chipkaarten contant betalen voor het opwaarderen van het saldo op deze kaarten.

Als reiziger die zijn privacy wilde behouden, verzocht Jonker herhaaldelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens om deze overtredingen te onderzoeken en handhavingsmaatregelen te nemen. Jonker won daarover reeds verschillende rechtszaken tegen de AP, die aanvankelijk weigerde de meldingen zelfs maar te onderzoeken. 

Bij de beoordeling van de nieuwe schendingen door NS zal de onlangs in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belangrijke rol spelen. Een ander onderwerp dat centraal zal staan, is het recht op betaling met contant geld als wettig betaalmiddel dat tevens de privacy beschermt.

Jonker: “In al deze zaken gaat het om de vraag of gebruikers van het Nederlandse OV recht hebben op een reële, effectieve bescherming van hun privacy. Die vraag is actueler dan ooit, als je ziet hoe er met mensen wordt omgegaan in situaties waarin de privacy niet adequaat wordt beschermd....  Bijvoorbeeld Frankrijk met zijn permanente noodtoestand en Nederland met de Sleepwet.”

Jonker wordt ook in deze nieuwe zaak gesteund door Stichting Privacy First (www.privacyfirst.nl) en Maatschappij Voor Beter OV (www.voorbeterov.nl).

Bron; Persbericht PrivacyFirst


 

De zomerreces truc; Minister voor 'Rechtsbescherming' doet wetsvoorstel dat een vrijbrief is voor het vergaand doorlichten burgers

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd dat belangrijke principes van de huidige privacywet grotendeels buiten werking stelt. Alle beschikbare relevante gegevens bij zowel overheid als bedrijven en instellingen kunnen straks voor elk denkbare overheidstaak worden gekoppeld om mensen door te lichten. Het parlement krijgt daarbij geen inspraak.

Het uitgangspunt voor het gebruik en delen van gegevens gaat van "nee, tenzij de noodzaak is aangetoond"naar "ja, tenzij er grote bezwaren zijn". Alle gegevens mogen zo in principe voor elke controlerende taak van de overheid worden ingezet, ook als ze voor een heel ander doel zijn verzameld en ook als ze bij andere (private) organisaties liggen.

De minister komt hier nu mee, omdat de nieuwe Europese privacywet AVG dit via een achterdeurtje mogelijk maakt. Volgens artikel 6, lid 3 AVG mogen gegevens ook voor andere doelen worden gebruikt als daar maar een wettelijke regeling voor is. Dit achterdeurtje is op voorstel van de Nederlandse regering in de wet gekomen.

Het eerste samenwerkingsverband dat al op deze manier werkt, is het zogeheten SyRI-systeem. Met dit systeem worden gegevens van maar liefst 17 aandachtsgebieden over burgers samengevoegd om hen door te lichten op mogelijke fraude met uitkeringen of toeslagen. Over SyRI is veel onrust ontstaan vanwege de onbegrensde verzameling gegevens die aan elkaar wordt geknoopt. Burgerrechtenorganisaties, waaronder het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM) en Stichting Privacy First hebben daarom de staat voor de rechter gedaagd.

Met deze nieuwe wet zullen er vele SyRI-achtige systemen ontstaan voor de verschillende controlerende taken die de overheid uitvoert, zowel bij de landelijke overheid als bijvoorbeeld bij de gemeenten. Het kan met dit wetsvoorstel overal voor worden ingezet ter controle "op de naleving van wetten en voorschriften". 

In dit wetsvoorstel, waarvoor de basis al in 2014 gelegd werd, is vrijwel niets concreet ingevuld of afgebakend. Alles kan op een later moment met een Algemene Maatregel van Bestuur door de minister zelfstandig worden ingevuld. Op deze manier hoeft de minister nergens aparte instemming meer van het parlement voor te vragen als deze wet van kracht wordt. Zo stelt het kabinet met deze algemene vrijbrief het parlement op dit gebied nu en in de toekomst buiten werking.

Alles bij de bron; PrivacyBarometer


 

Politiek Nederland schrijft geschiedenis: Raadgevend referendum afgeschaft

Het raadgevend referendum is afgeschaft. De Eerste Kamer heeft de volksraadpleging weggestemd, nadat een nipte meerderheid in de Tweede Kamer dat eerder dit jaar al had gedaan. Behalve de 38 senatoren van de vier regeringspartijen stemde ook oppositiepartij SGP (twee zetels) voor het schrappen van het referendum.

In hun regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af een streep te zetten door het raadgevend referendum omdat het niet heeft gebracht ,,wat ervan werd verwacht”. De twee raadgevende referenda die er zijn geweest, waren steeds een tegenslag voor de regering. Zowel het referendum over verdere samenwerking met Oekraïne als dat over de nieuwe inlichtingenwet Wiv werd gewonnen door tegenstanders.

De beweging Meer Democratie die eerder naar de rechter stapte om het raadgevend referendum te behouden, spreekt van ,,een zwarte dag voor de Nederlandse democratie”. Zij laat in een reactie op Twitter weten de strijd voor het referendum te zullen voortzetten. Eind dit jaar komt de staatscommissie onder leiding van oud-vicepremier Johan Remkes met advies hoe de democratie in de toekomst kan worden versterkt. In een tussenrapport liet de commissie weten wel wat in een bindend correctief referendum te zien.

Alles bij de bron; TPO


 

Belastingdienst gebruikt BSN onwettig in btw-identificatienummer

De Belastingdienst moet zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van burgerservicenummers in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Het levert volgens de AP tal van risico's op, waaronder voor identiteitsfraude.

De Belastingdienst verwerkt de burgerservicenummers in strijd met de wet, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek. Artikel 10 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer biedt geen grondslag voor het gebruik door de Belastingdienst en er mist een op basis van de AVG vereiste verwerkingsgrond. Ook is de verwerking ten aanzien van de zelfstandigen niet ‘rechtmatig en behoorlijk’ en daarmee in strijd met de AVG.

Als de dienst niet zo snel mogelijk stopt met de verwerking, dreigt de privacywaakhond handhavend op te treden. 

Alles bij de bron; Tweakers