Het kabinet wil dat de politie, Belastingdienst en andere overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten kunnen opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van hun klanten gaan doorgeven. Een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken is vandaag ter consultatie aangeboden.

Eind 2020 werd de Wet verwijzingsportaal bankgegevens van kracht. Banken zijn wettelijk verplicht om zich op dit portaal aan te sluiten. Via het portaal kunnen politie, andere opsporingsdiensten en de Belastingdienst geautomatiseerd identificerende gegevens van bankklanten opvragen. Het gaat onder andere om de naam, het bankrekeningnummer en de status van de bankrekening die in bijna real-time beschikbaar zijn. Het kabinet wil dit nu verder gaan uitbreiden met saldo- en transactiegegevens, alsmede meer identificerende gegevens. Daarnaast moeten ook het CJIB en de Douane toegang tot het portaal krijgen.

Via Internetconsultatie.nl kan er tot 28 december van dit jaar door iedereen op het voorstel worden gereageerd.

Eind september waarschuwde de Raad van State nog dat er risico's kleven aan het geautomatiseerd opvragen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens. "De drempel voor onnodige gegevensverstrekking wordt immers lager. Bovendien verschilt de reikwijdte van de vorderingsgrondslagen voor het verwijzingsportaal bankgegevens en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een rechtmatige gegevensverstrekking." Volgens de Raad van State is het dan ook belangrijk dat duidelijk wordt in hoeverre de voorgestelde waarborgen voor rechtmatige gegevensverstrekking in de praktijk effectief zullen zijn.

Alles bij de bron; Security


 

Het cameratoezicht in Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost wordt uitgebreid naar de volledige wijk. 

De wijk heeft al cameratoezicht sinds 2019. De camera’s hangen vooral in de omgeving van het metrostation. De uitbreiding van het cameratoezicht betekent niet dat er overal in de wijk camera’s komen, meldt AT5. Dat zou alleen gebeuren op locaties waar dat noodzakelijk is.

Holendrecht is volgens burgemeester Halsema een gebied ‘waarin criminele groepen zich hebben verenigd en ingrijpende geweldsdelicten plaatsvinden’. Toch worden er minder meldingen gedaan van overlast dan in andere stadsdelen. De gemeente vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers van criminaliteit hoger ligt dan bij de politie bekend is.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Vanwege alle ‘handhavings- en opsporingstaken van de politie’ is het niet mogelijk de Kamer een overzicht te geven van software(tools) waarmee de politie werkt. Minister Hanka Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) wil ook niet zeggen bij welke bedrijven die software ingekocht wordt en welke pakketten/tools door de politie zelf zijn ontwikkeld.

Er volgden Kamervragen op een WODC-rapport over het politieel gebruik van niet-goedgekeurde commerciële hacksoftware. De leveranciers daarvan hebben mogelijk toegang tot de gebruikte server en daarmee tot verkregen gegevens. Volgens Bruins Slot wordt ‘nagenoeg alle software’ ingekocht. Ze vertelt niet bij wie en waar, onder meer vanwege het risico op cyberaanvallen bij die leveranciers.

Alles bij de bron; Cops-In-Cyberspace


 

Een medewerker van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming de dossiers van 95 patiënten bekeken. Een andere medewerker zag dat en maakte er melding van.Het gaat om "iemand die werkzaam was binnen het ziekenhuis".

Het Laurentius Ziekenhuis zegt het voorval te betreuren. De kwestie is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De patiënten van wie de dossiers zijn bekeken, zijn door het ziekenhuis per brief op de hoogte gesteld van het lek. Patiënten die geen brief hebben ontvangen, hoeven zich volgens Van den Akker geen zorgen te maken.

Alles bij de bron; NOS


De Belgische privacytoezichthouder heeft drie prioriteiten vastgesteld waar het in het aankomende jaar extra toezicht op wil houden. Dat zijn cookies, 'DPO's' en smart cities.

Wat cookies betreft wil de GBA een 'geharmoniseerd standpunt op Europees niveau' opzetten. Zo'n standpunt was er een tijdje, maar juist daar heeft de GBA problemen mee.  De toezichthouder lijkt daar verder in te willen gaan door een algemene, Europabrede structuur voor cookietoestemming op te zetten. Dat zou aanvankelijk moeten worden geregeld via de e-privacyverordening, maar die laat nog op zich wachten.

De GBA wil ook kijken naar smart cities. Daarover geeft de toezichthouder weinig details, al is het begrip 'smart city' bijzonder breed. De GBA 'wil preventieacties ontwikkelen en de dialoog aangaan met lokale actoren op het gebied van smart cities, bijvoorbeeld intelligent vervoer', schrijft de waakhond.

Een derde speerpunt wordt het toezicht op data protection officers, die in Nederland 'functionarissen gegevensbescherming' worden genoemd. Bedrijven of overheden die met persoonsgegevens werken, moeten vaak verplicht zo'n fg in dienst hebben. Een fg ziet toe op het correct gebruik van data en kan signalen doorgeven aan de toezichthouder. 

Alles bij de bron; Tweakers


 

Italië heeft maandag het gebruik van gezichtsherkenning en "slimme brillen" verboden. Het Italiaanse bureau voor gegevensbescherming heeft twee gemeenten die met deze technologieën experimenteren een standje gegeven.

Gezichtsherkenningssystemen waarbij biometrische gegevens worden gebruikt, zijn niet toegestaan totdat een specifieke wet is aangenomen of in ieder geval tot eind volgend jaar, aldus de privacywaakhond.

Alles bij de bron; MarketScreener


 

Eind dit jaar moet de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf (eindelijk) een feit zijn.  Maar bent u nog helemaal mee met de plannen van het Vlaams Datanutsbedrijf? Data News trof transitiemanager Björn De Vidts op de Trefdag van Digitaal Vlaanderen en legde hem 7 concrete vragen voor.

Waarom hebben we dat Vlaams Datanutsbedrijf nodig?

Het Vlaams Datanutsbedrijf wordt een facilitator en accelerator van de Vlaamse datatech. We zijn geen retailer, we zijn geen nutsbedrijf of een andere belanghebbende commerciële speler. We zijn een overheidsbedrijf dat een ecosysteem wil uitbouwen rond het delen van data...

...We willen dat je als burger zelf controle behoudt over jouw data, en transparant en makkelijk kan kiezen welke gegevens je deelt met welke organisatie en voor welke periode. We werken daarom met persoonlijke datakluizen. We werken hiervoor ook samen met kennisinstellingen zoals Universiteit Gent en imec. 

Moest privacy dan niet hét argument worden om burgers te lokken?

Volgens ons is privacy niet zozeer wat de burger eerst verwacht. Privacy is een keuze die je aan de burger zelf moet laten: deel ik mijn data of doe ik dat niet? Van zodra ik data deel verwacht ik wel dat mijn beslissing om ze te delen met een vertrouwde partij ook wordt nageleefd en dat er controle op is. En dat ik de goedkeuring op elk moment kan intrekken, waarbij ik niet door een bos van DPO's op zoek moet naar wie dat kan doen.

Dus die verwerkingsverantwoordelijke en het afdwingen van je rechten, ook dat luik wil het datanutsbedrijf faciliteren. Daar ontlasten we dan de Gegevensbeschermingsautoriteit die nu nog veel van die vragen te verwerken krijgt. 

Alles bij de bron; DataNews


 

Google-moeder Alphabet heeft een Amerikaanse zaak over ongeoorloofd gebruik van locatiegegevens van gebruikers geschikt voor in totaal 391,5 miljoen dollar.

Google betaalde de boete aan veertig Amerikaanse staten en schond volgens de procureurs-generaal van de staten jarenlang de wetten 'door consumenten te misleiden over zijn locatiebepalingspraktijken'.

Het bijhouden van locatiedata ligt in de VS extra gevoelig nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni het landelijke recht op abortus ongedaan heeft gemaakt. Autoriteiten zouden de gegevens kunnen gebruiken om bijvoorbeeld vrouwen te volgen die daarom kiezen een abortus te laten doen in een andere staat.

Vanwege die zorgen beloofde Google deze zomer gegevens van mensen die op gevoelige locaties waren geweest, waaronder abortusklinieken, automatisch te verwijderen.

Alles bij de bron; RTL-Nieuws


 

Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!

 

WeHebbenHetGeweten

SteunVrijbit

PTBanner  

PrivacyGuides

BvV

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen