45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Energiebedrijf trekt alcohol- en drugsbeleid in wegens privacy

Energiebedrijf Uniper, eerder bekend als E.ON, heeft het beleid om personeel op alcohol en drugs te testen ingetrokken, omdat dit in strijd met de privacywetgeving was. Uniper wilde naar eigen zeggen alcohol- en drugstesten uitvoeren om onveilige situaties te voorkomen.

Uitkomsten van adem- en wangslijmtesten zouden zodoende worden verwerkt en wie niet mee wilde werken zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst. "Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat werknemers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden. Ook dit is in strijd met de wet omdat werkgevers deze gegevens over de gezondheid van hun personeel zelf niet mogen verwerken. Alleen de bedrijfsarts mag informatie over medicijngebruik verwerken in het kader van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Uniper wilde in bepaalde gevallen ook drugshonden inzetten om te controleren of medewerkers drugs bij zich hadden. "De noodzaak van een dergelijke verregaande en intimiderende beleidsmaatregel heeft het energiebedrijf niet aangetoond", zo laat de toezichthouder verder weten.

Bron; Security


 

Politie houdt tiener aan na internetsurveillance

De politie heeft een 13-jarige jongen uit Edam aangehouden voor het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk en het plegen van vernielingen. Agenten kwam de tiener op het spoor tijdens een zogenaamde internetsurveillance, zo laat de politie weten. Op een open Instagram-account vonden agenten een foto van een zelfgemaakte vuurwerkbom en besloten nader onderzoek in te stellen.

Op het account werden diverse filmpjes gevonden waaronder één die laat zien hoe er vermoedelijk illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Omdat één van de agenten dacht de persoon in het filmpje te herkennen werd besloten bij de tiener langs te gaan. De jongen bleek inderdaad de persoon van het filmpje te zijn. De vuurwerkbom werd samen met ander vuurwerk in de woning aangetroffen. Het vuurwerk en de telefoon van de tiener zijn in beslag genomen. 

Alles bij de bron; Security


 

Wolfsen: zo snel mogelijk een privacyfunctionaris in de gemeente

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen roept gemeenten op om zo snel mogelijk een privacyfunctionaris aan te stellen. Dat meldt het vakblad Zorgvisie. De oud-burgemeester van Utrecht vindt daarnaast dat de wetgever gemeenten niet voorziet van een goed wettelijk kader voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Wolfsen ziet dat professionals het risico lopen de grondrechten van burgers te schenden. Volgens hem heeft de Autoriteit Persoonsgegevens er tijdens de decentralisaties op gewezen dat er ‘geen overkoepelende wetgeving is voor de domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens’.  Daar was volgens Wolfsen destijds 'geen oor' voor. ‘Het moest snel en goed geregeld worden; er kwam geen koepelwet, het moest in hokjes naar de gemeenten.’ Toestemming vragen aan inwoners om persoonsgegevens te verwerken, zoals veel gemeenten momenteel nog doen, is niet voldoende. De nieuwe Europese privacywetgeving die in 2018 ingaat kan een oplossing vormen. Die wetgeving houdt onder meer in dat een gemeente moet beschikken over een functionaris gegevensbescherming.  

Wat Wolfsen betreft kunnen gemeenten die functionaris eerder aanstellen. ‘Mijn advies aan de gemeenten is: stel die functionaris zo snel mogelijk aan, liefst morgen. Dat moeten hooggekwalificeerde mannen of vrouwen zijn, die een onafhankelijke positie op niveau binnen de gemeentelijke organisatie moeten innemen. Daar kunnen gemeenten nu al een hoop plezier van hebben met het oog op de huidige problemen met de privacywetgeving..’

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur


 

Britse zoekdiensten gedwongen tot blokkeren piratensites

Google en zoekdienst Bing van Microsoft gaan in Groot-Brittannië websites met illegaal aanbod van films, muziek, sportwedstrijden en software weren uit zoekresultaten. Dat is het gevolg van een akkoord tussen de industrie, Google en Microsoft onder leiding van de Britse waakhond voor auteursrecht Intellectual Property Office (IPO). Dit maakt de Britse regering bekend.

Google en Microsoft kwamen de regeling overeen met de BPI (muziekorganisatie), Motion Picture Association (film) en de Alliance for IP. Onder deze paraplu schaarden zich uitgevers, auteurs, winkeliers, merkorganisaties en ook de Premier League die de voetbalrechten bewaakt. De bedrijven tekenden onder druk van de IPO een Voluntary Code of Practice, een vrijwillige praktijkcode met de intentie om links naar websites waarmee auteursrechten worden ontdoken voortaan niet meer te tonen. De regeling gaat direct in en moet uiterlijk per 1 juni zichtbaar resultaat opleveren.

Alles bij de bron; NetKwesties


 

Ware privacy online is volstrekt onmogelijk. Aan de hand van je gedrag kun je altijd worden gevolgd.

Privacybewuste consumenten zoeken een simpel alomvattend middel om hun webactiviteiten af te schermen en hun identiteit te beschermen. Er zijn een heleboel middelen die claimen dit te kunnen maar de praktische realiteit is dat deze claims overtrokken zijn.

Laat me eerst benadrukken dat deze diensten een goede zaak zijn en je identiteit beschermen voor de doorsnee, ongetrainde kijker, zoals een huisgenoot, partner, collega, baas, et cetera. Maar een consument die denkt dat een tool als deze werkt tegen overheden, gemotiveerde criminelen of identiteitsdieven, of ieder ander die graag wél wil zien wat er achter de schermen gebeurt, komt van een koude kermis thuis.Dat blijkt ook uit recent onderzoek van wetenschappers van universiteiten Stanford en Princetonn (PDF).

"Ieder mens heeft een specifiek sociaal netwerk en de combinatie van koppelingen die je aantreft in een feed is uniek. Ervan uitgaande dat gebruikers deze links in hun feed eerder bezoeken dan een willekeurig persoon, bevat elke browsergeschiedenis duidelijke signalen over iemands identiteit", meldt het rapport. Met andere woorden, het punt van het onderzoek is dat mensen gewoontedieren zijn. Je kunt je gezicht, IP-adres, locatie en andere gegevens verhullen, maar dat is lastiger te doen met gedrag.

Alles bij de bron; CompWorld


 

Voorvechters van privacy stellen beleidsregels voor bodycams op

Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de veiligheid van de eigen medewerkers te vergroten. Organisaties die zich bekommeren om burgerrechten en privacy zijn meestal ook voorstander van bodycams, maar vragen zich wel af of de rechten van de gefilmden net zo goed zijn gewaarborgd als de rechten van de filmers. Om de politie een handje te helpen stellen zij uit eigener beweging beleidsregels op voor bodycams. pdfOp zoek naar beleid voor bodycams? Downloaden maar!...

....Stichting Freedom Inc. publiceerde eind 2016 al een Nederlandse versie van een mogelijk beleid voor bodycams. Ook daarin worden enkele fundamentele kwesties bij de kop gepakt, zoals de bewaartermijn voor beelden (niet langer dan tien weken als er geen incident is geregistreerd, maar minstens enkele jaren 'in geval van een dispuut') en openbaar maken van beelden ('als alle betrokkenen toestemming hebben verleend').

De Amsterdamse politie publiceerde in februari 2017 een document over bodycams. Dat document werd aan de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd om ze te informeren over de pilot met ruim honderd bodycams die in 2017 en 2018 wordt gehouden. Ook daarin komen veel van deze onderwerpen aan bod, zoals de wettelijke grondslag en de bewaartermijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat er de komende jaren - net als in de Verenigde Staten - verschillende updates zullen verschijnen van deze documenten. Er zijn eenvoudigweg nog te veel onderwerpen waar de wet- en regelgeving veel ruimte voor verschillende interpretaties open laat. De ervaringen in de praktijk, de wetgever en de rechters zullen stapje voor stapje duidelijk maken welke kant het opgaat. 

Alles bij de bron; SlimBekeken


 

Chinese overheid stelt GPS-tracker in auto verplicht om bevolking te kunnen volgen

Sinds deze week moeten autobezitters in de regio Sinkiang, waar 25 miljoen mensen wonen, verplicht een Chinese GPS-tracker in hun auto installeren zodat de overheid hen kan volgen. Wie dat niet doet, krijgt geen benzine meer.

De maatregel moet helpen in de strijd tegen terrorisme. De oorspronkelijke bewoners van Sinkiang zijn de Oeigoeren. Tegenwoordig bestaat de regio half uit Oeigoeren en half uit Chinezen. China voert een politiek van sinificatie. De assimilatie van Oeigoeren en de migratie van Chinezen naar het gebied wordt gestimuleerd. In de regio zijn echter nog altijd veel spanningen tussen beide gemeenschappen. Volgens de overheid dient de GPS-tracker om “de veiligheid te verzekeren en sociale stabiliteit en harmonie te promoten.“

Critici zien het echter vooral als een repressiemiddel tegen de Oeigoeren en vrezen dat China de maatregel gaat uitbreiden om zo alle vormen van dissidentie in het land te kunnen bestrijden.

Alles bij de bron; WelingelichteKringen


 

Slimme camera’s op Duits station moeten gevaar herkennen (Update)

Op het treinstation Südkreuz in Berlijn worden speciale bewakingscamera’s getest, die met software automatisch gevaar proberen te herkennen. Later dit jaar wordt een proef gestart, om de efficiëntie van het beveiligingssysteem te testen.

Beeldherkenningssoftware zoekt constant naar verdachte objecten en gedrag. Zo zien de camera’s bijvoorbeeld als een koffer lang op één plek staat, zodat personeel kan worden ingelicht. De camera’s zoeken ook naar zakkenrollers, door te kijken welke personen vaak heen en weer lopen. Het systeem kan mensen onderscheiden met behulp van gezichtsherkenning. Daarnaast worden muren in de gaten gehouden, om alarm te slaan als er graffiti wordt aangebracht.

In totaal worden er tachtig camera’s gebruikt. De camera’s worden in de praktijk getest, waarbij teams ook bepaalde situaties zullen nabootsen. Zo kan worden gekeken hoe snel de software bijvoorbeeld een aanslag kan identificeren, zonder dat deze ook daadwerkelijk hoeft plaats te vinden.

Alles bij de bron; NU

Update;

Alleen al op de Berlijnse stations van Deutsche Bahn hangen duizend camera's die door een klein aantal medewerkers in de gaten moeten worden gehouden. Zij bekijken de beelden alleen als daar een reden voor is, bijvoorbeeld als er een grote mensenmassa is of als iemand op het spoor staat. Gevaarlijke situaties kunnen door het grote aantal camera's makkelijk te laat of helemaal niet worden opgemerkt, is de grote angst van vooral de politie.

Volgens de interne administratie hangen er 14.765 camera's in Berlijn van de overheid. Private bewakingscamera's worden niet geteld, maar dat zijn er volgens experts tussen de 100.000 en 500.000. De politie vordert steeds vaker videobeelden van de Berlijnse openbaar vervoerders. In 2015 gebeurde dat 5.443 keer en in 2016 6.087 keer, inclusief voorvallen in trams en bussen.

Alles bij de bron; SlimBekeken