45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Doodbelasting: bizarre opstelling van CDA

Tarieven in het successierecht gaan omlaag. Dat is onvoldoende. Het principe achter deze belasting deugt niet. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën gaat de successierechten verlagen. Het maximale tarief voor de doodbelasting gaat voor naaste verwanten als partners en kinderen in 2010 omlaag van 27 procent naar 20 procent. Verdere verwanten als neven, nichten, vrienden en verzorgers moeten 40 procent gaan betalen, in plaats van de huidige 68 procent.

Gehaat
Goed nieuws. Maar weinig belastingen worden terecht zo gehaat als het successierecht. Dit jaar levert het de overheid 2 miljard euro op.

Iemand betaalt bij leven al meermalen belasting over zijn inkomsten en vermogen. Komt die persoon te overlijden, dan worden zijn nabestaanden door de Staat over datzelfde geld nog eens aangeslagen. Het vooral door sociaaldemocraten aangehangen idee is dat de ontvanger van de erfenis zijn draagkracht vergroot.

Budgetneutraal
De Jager maakt met de tariefsverlagingen het erfrecht hoogstens wat minder onredelijk. Hij wil voorkomen dat zeer vermogende mensen de belastingaanslag proberen te ontlopen via allerhande constructies. Dat moet zo’n 235 miljoen euro opleveren, want dat kost de voorgenomen tariefsverlaging ook en deze operatie moet van De Jager budgetneutraal verlopen, zoals dat heet.

Het is zeer twijfelachtig of De Jager daarin slaagt. Het blijft ook met de nieuwe tarieven aantrekkelijk om constructies op te tuigen. En dat kunnen alleen de echt rijken zich veroorloven. Dus blijft Jan Modaal het grootste slachtoffer.

Afgestraft
Wat ook niet verandert: hard werken en spaarzaam leven worden afgestraft. Om de fiscus na de dood te vermijden, worden ouderen gedwongen om hun vermogen nog tijdens hun leven uit te geven of te schenken aan hun nageslacht. Het gaat om geld dat ze wellicht nog hard nodig hebben, bijvoorbeeld om zorg in te huren.

De beste oplossing: afschaffen deze doodbelasting. Dat het CDA dit niet wil, is bizar. Juist die partij wil dat burgers oog hebben voor rentmeesterschap.


Posted: 2008-10-25 11:44:00


Read Full Article

Misbruik DigiD

Tegenwoordig kunnen we steeds meer zaken met overheidsinstellingen via internet regelen. Bij het gemeenteloket legitimeren we ons met paspoort of identiteitskaart. Op internet moet dat met een DigiD inlogcode, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.


Lees verder...

Deutsche Telekom bespioneert eigen personeel?

Na de diefstal van gegevens van 17 miljoen klanten in 2006 heeft Deutsche Telekom onrechtmatig gespreksgegevens van verdachte medewerkers onderzocht. De praktijken hadden plaats bij dochteronderneming T-Mobile, meldt het Duitse blad Der Spiegel.


Lees verder...

Belgische politie krijgt superdatabase

De Belgische politie krijgt de beschikking over een "superdatabase" die informatie bevat over relaties, consumptiegedrag, etnische afkomst, fysieke en mentale gezondheid, politieke en religieuze overtuiging, lidmaatschap van vakbonden en politieke partijen en vermoedens van strafbare feiten.

Read Full Article