45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

21 maart; Referendum over ‘sleepnetwet’

Sleepwet

Actueel landelijk overzicht van bijeenkomsten over het ' Wiv- referendum'

Overal in Nederland worden debatten, lezingen en workshops georganiseerd over het aanstaande ' Wiv-referendum'. Vrijbit houdt een actueel overzicht bij van wat er overal te doen is zie: https://www.vrijbit.nl/agenda/eventslist.html  Mist u nog bijeenkomsten, geef het dan door!


 

Long-Read; De geheime diensten staan klaar om met algoritmen naar terroristen te speuren

Op internet is alles te koop. Dus ook een datapakket met daarin namen, e-mailadressen en wachtwoorden van meer dan honderd miljoen mensen. Beschikbaar gekomen na een hack of omdat een bedrijf de data lekte. De koper? De geheime diensten. 

Dat weten we door een openbaar rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Die bepaalde dat dergelijke aankopen weliswaar privacy schendend zijn en informatie bevatten van mensen die helemaal niet in het vizier van de diensten zijn, maar dat ze van belang kunnen zijn voor een onderzoek. Dus zolang de veiligheidsdiensten er niet te gretig mee omgaan, mogen ze de bulksets kopen.

In de aanloop naar het raadgevend referendum op 21 maart over de nieuwe Wiv, gaat het vooral over dat zogenoemde 'sleepnet'. Maar er staat nog iets voor het eerst in de wet: de geautomatiseerde data-analyse. De AIVD en MIVD mogen hun algoritmen op de berg met verzamelde data loslaten, op zoek naar die ene persoon die aan een bepaald profiel voldoet. Of die volgens de computer patronen laat zien die kunnen duiden op extremistisch gedrag.

Maar hoe betrouwbaar zijn die analyses? Experts waarschuwen dat algoritmen het lang niet altijd bij het juiste eind hebben, en vrezen dat het toezicht daarop bij de inzet door de geheime diensten beperkt is, blijkt uit een rondgang van het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Dat algoritmen niet perfect zijn, komt naar voren in vrijwel alle studies naar het fenomeen. Sterker nog, er zit standaard een aantal valkuilen in big data-analyses ingebakken, die door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2016 in het rapport 'Big data in een vrije en veilige samenleving' worden verwoord.

Lees de volledige long-read bij de bron; Trouw


 

Radar over de sleepwet: de belangrijkste fragmenten

Nog een paar weken en de gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats. Dit is ook het moment om middels een referendum aan te geven of je voor of tegen de WIV bent: de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond de sleepwet genoemd.

Maar weten we eigenlijk wel wat de wet precies inhoudt? Mag de AIVD wel of niet een hele wijk afluisteren? Mogen je gesprekken en data zomaar afgetapt worden, en wat gebeurt er dan met die gegevens?

Lees alles over dit onderwerp in Radars sleepwet-dossier

Alles bij de bron met videofragment; Radar


 

AIVD en MIVD plaatsten 3553 taps aldus nooit eerder gepubliceerde afluisterstatistieken

De inlichtingendiensten hebben vorig jaar 3553 taps geplaatst om mensen af te luisteren. Dat hebben minister Ollongren en Bijleveld de Kamer gemeld. Het is voor het eerst dat de afluisterstatistieken zijn gepubliceerd.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) plaatste de meeste taps, namelijk 3205. Het gaat dan om het plaatsen van een telefoontap, een internettap of het plaatsen van microfoons.

De afgelopen jaren is het aantal flink toegenomen. In 2002 ging het bij de AIVD om 559 taps, in 2006 waren dat er 1324 en in 2012 kwam het boven de 2000 uit en vier jaar later boven de 3000. In 2016 werden 3477 taps door beide diensten geplaatst. 

Alles bij de bron; TPO


 

Weer Kamervragen over BSN in btw-nummers zzp'ers

Weer zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het Burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers en het feit dat ondernemers die via internet producten verkopen of diensten aanbieden verplicht zijn het btw-nummer op hun website te plaatsen. De Kamervragen zijn gericht aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In 2016 werden er al Kamervragen over gesteld en vorig jaar startte de Autoriteit Persoonsgegevens hier een onderzoek naar. Van der Molen en Omtzigt willen van minister Ollongren weten welke wettelijke grondslag de Belastingdienst heeft voor het verwerken van het BSN in de btw-identificatienummers van zzp'ers.

Daarnaast moet de minister laten weten of er iets aan de wettelijke grondslag verandert na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei van dit jaar en of een bedrijf een bsn van een persoon onder de AVG mag opslaan, indien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Ook moet Ollongren een update geven over het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste vragen Van der Molen en Omtzigt of de minister ervoor kan zorgen dat nieuwe btw-nummers van zzp'ers niet langer het BSN bevatten. De minister moet de vragen binnen drie weken beantwoorden (pdf).

Alles bij de bron; Security


 

Column- Zeg NEE tegen die Sleepwet !

De laatste jaren wordt steeds meer wetgeving ingevoerd die onze vrijheid op korte, maar zeker ook op lange termijn ernstig bedreigt. Dit gebeurt telkens vanuit de angstkaart en door misbruik te maken van het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en de overheid. De politiek en overheid staan inmiddels ver verwijderd van de burger en zijn als de dood dat de burger echt gaat participeren in het democratisch bestel. Actueel voorbeeld hiervan is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en het aanstaande referendum over deze zogeheten Sleepwet...

...Wij zijn voor een goed functionerende overheid en veiligheidsdiensten, maar dan wel geborgd vanuit de basisprincipes van onze rechtsstaat, de Grondwet en het serieus nemen van de burger. De huidige wet zal dus op een groot aantal punten fundamenteel aangepast moeten worden, ook in de uitvoering die een aantal vage omschrijvingen en escapes biedt voor misbruik. De regel kan immers niet de uitzondering bevestigen, met alle burgers onder continue verdachtmaking. Privacy First adviseert dan ook een tegenstem bij het referendum over de huidige Sleepwet, gevolgd door grondige aanpassing van die wet. Bij gebreke hiervan zullen Privacy First en medestanders dit bij de rechter afdwingen, voor een duurzaam vrije en veilige toekomst van onszelf en onze kinderen !

Alles bij de bron; PrivacyFirst


 

Werkgevers, handen af van privacy zieke werknemers

De werkgeversorganisaties zijn een lobby begonnen waarin zij de Tweede Kamer vragen de strenge regels rond privacy van zieke werknemers aan te passen. Ook willen zij af van het verplicht inzetten van een bedrijfsarts na zes weken ziekte. FNV- vicevoorzitter Kitty Jong: ‘De werkgeversorganisaties proberen met hun pamflet zoveel mogelijk kosten op werknemers te verhalen. ... De werkgever probeert zelf doktertje te spelen.'

FNV ziet al langer een trend ontstaan waarin werkgevers gebruikmaken van een verlengde arm constructie. Daarin stellen zij zogenaamde casemanagers of verzuimmedewerkers aan om langdurig zieke medewerkers te begeleiden. ‘Maar privacy moet je echt overlaten aan de medisch deskundigen. En bedrijfsarts is een echt vak,‘ zegt Jong. ‘Een onafhankelijke bedrijfsarts kan als enige bepalen welk re-integratietraject het beste is voor een zieke medewerker omdat hij geen andere belangen dient.'

Kitty Jong: ‘Werkgevers zien zieke werknemers alleen nog maar als kostenpost. Het systeem waarbij werknemers goed beschermd zijn tegen verlies van inkomsten bij ziekte kalft steeds verder af. Het totale gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers is stuitend. Zieke werknemers moeten beschermd zijn tegen werkgevers die het beter denken te weten dan een arts.’  

Alles bij de bron; FNV


 

Toezichthouder privacy: ‘inzage in leerlinggegevens alleen als het noodzakelijk is’

Leraren mogen alleen maar leerlinggegevens inzien die zij voor hun werk nodig hebben. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook moeten schoolbesturen zorgen dat hun leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen goed beveiligd zijn. 

De AP stelt dat schoolbesturen verplicht zijn om rekening te houden met de internationale norm voor informatiebeveiliging. Hiermee is het beveiligen van systemen tegen misbruik of verlies van leerlinggegevens geen keuze maar een verplichting. Leraren, administratief medewerkers en intern begeleiders mogen alleen de gegevens zien die zij nodig hebben. Ook is het van belang om te kijken of de toegang tot leerlinggegevens structureel of incidenteel nodig is. Wanneer een leraar invalt voor een klas, is structurele toegang niet nodig. In dit geval is het van belang om tijdelijke toegang tot leerlinggegevens te verstrekken.

Schoolbesturen zijn ook verplicht om van hun leverancier te eisen dat de geleverde software goed beveiligd is. Het privacyconvenant helpt scholen om makkelijker afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie van het convenant en de verwerkersovereenkomst. Hier zijn specifieke afspraken over autorisaties, logging en beveiliging in opgenomen. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is publiceert de PO-Raad dit op haar website.

Alles bij de bron; PO-Raad


 

Column: Big Brother & gezichtsherkenning

De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat software voor gezichtsherkenning echt nieuwe mogelijkheden biedt. Gecombineerd met big data-analyse van enorme bestanden met foto’s is er nu al sprake van verbluffende herkenning en ‘matching’. 

Gezichtsherkenningssoftware is namelijk echt al zo goed dat je daarmee bijvoorbeeld op vliegvelden, stations, stadions en op straat verdachte individuen eruit kunt pikken. Maar juist in een land als Nederland, dat in het geheel geen totalitaire traditie kent, tellen privacyoverwegingen zwaar. Big Brother is watching you: daar zijn we in Nederland heel kritisch op. En terecht, vind ik. 

In Nederland wordt gezichtsherkenningssoftware wel al ingezet trouwens. Het programma CATCH vergelijkt beelden van onder meer beveiligingscamera’s en camera’s bij pinautomaten en foto’s op sociale media met de afbeeldingen uit een database van veroordeelden. De politie heeft vorig jaar bijna honderd verdachten geïdentificeerd met de nieuwe gezichtsherkenningssoftware. Ook in andere landen staat men niet stil. In Duitsland en Engeland wordt geëxperimenteerd met gezichtsherkenning in treinstations. De Amerikaanse FBI heeft een database met pasfoto’s van 117 miljoen burgers, die door middel van gezichtsherkenning doorzoekbaar is....

...Terugkomend op het dilemma veiligheid versus privacy. De techniek zal verder voortschrijden. En steeds meer mogelijkheden tot identificatie en controle – en dus preventie en opsporing – bieden. Welke keuze maak je: privacy of veiligheid. Een ‘Big Brother-maatschappij’ of niet. Per land – of ik kan beter zeggen: per visie op de gewenste samenleving – zullen we daarin verschillende keuzes maken. Maar als er door de voortschrijdende techniek meer mogelijkheden voor beveiliging komen, neemt ook de verleiding toe ze daadwerkelijk toe te passen. Daarvan ben ik overtuigd.

Alles bij de bron; Telegraaf