45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Privacytoezichthouder moet toezicht houden op delen klantgegevens door banken

De Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat het toezicht op de nieuwe richtlijn betaaldiensten bij zichzelf moet komen te liggen en niet bij De Nederlandsche Bank. De toezichthouder wil daarom dat de implementatiewetgeving wordt aangepast. De privacytoezichthouder schrijft dat in een advies over een deel van de voorgestelde regels die de Europese betaaldienstenrichtlijn, oftewel PSD2, om moeten zetten in Nederlands recht.

Die regels noemen nu nog De Nederlandsche Bank als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens onder de nieuwe richtlijn. Volgens de AP is het beter om het volledige toezicht bij zichzelf neer te leggen, omdat de organisatie ook waakt over de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming, die in mei van dit jaar van kracht wordt. Nederland zou de enige lidstaat zijn die het toezicht op de regels voor betaaldiensten onderbrengt bij twee instanties, aldus de AP in een brief aan de minister van Financiën.

De toezichthouder adviseert bovendien om de conceptregels voor implementatie te herzien, omdat deze niet altijd stroken met de eerdergenoemde privacyverordening. Zo maakt het implementatiebesluit, dat de vorm aanneemt van een AMvB, bijvoorbeeld onderscheid tussen persoonsgegevens en gevoelige betaalgegevens. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet juist, omdat betaalgegevens ook gewoon onder de definitie van persoonsgegevens vallen.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Nederlandse Staat aangeklaagd om risicoprofileringssysteem

Een aantal burgerrechtenorganisaties is een bodemzaak begonnen tegen de Nederlandse Staat vanwege het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de organisaties is het systeem in strijd met het recht op privacy van het EVRM.

Het Systeem Risico Indicatie schendt volgens de organisaties fundamentele rechten, waaronder het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy zoals neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stellen de organisaties Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy First, Stichting KDVP en Stichting Platform Bescherming Burgerrechten.

Het gaat onder andere om fiscale, handels-, huisvestings-, pensioen-, schulden- en zorgverzekeringsgegevens. Van de overheid kunnen gemeenten, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de Inspectie SZW, een verzoek tot inzet van SyRI indienen bij de minister.

Op 19 januari maken de organisaties meer bekend over de bodemprocedure tegen de Staat, tijdens de start van de publiekscampagne Bij Voorbaat Verdacht. Hiermee willen ze een publieke discussie in gang te zetten over de inzet van risicoprofilering door de overheid en de gevolgen die dit heeft voor individuele rechten.

Alles bij de bron; Tweakers


 

AP adviseerde tegen conceptwetsvoorstel passagiersgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd om het wetsvoorstel over het gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven niet in te dienen omdat het hier bezwaar tegen had.  "De AP heeft bezwaar tegen het conceptwetsvoorstel en adviseert u dit niet aldus in te dienen", aldus de conclusie van het adviesrapport (pdf).

De toezichthouder miste in het conceptwetsvoorstel ook een gedegen onderbouwing van de proportionaliteit en de subsidiariteit. "Hoe staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder betreffende de vastlegging van persoonsgegevens van de personen, waarop het vizier van de opsporingsinstanties niet is gericht (de "onschuldige burger") in verhouding tot het aantal met behulp van dergelijke gegevens succesvol opgeloste of voorkomen misdrijven. Met andere woorden: rechtvaardigt het van toepassing verklaren van de bepalingen van de PNR-richtlijn op de intra-EU vluchten de privacyschending van een onbepaalde grote groep personen", laat de AP weten.

Volgens de toezichthouder is het noodzakelijk om eerst bestaande mogelijkheden en systemen te onderzoeken voordat er nieuwe systemen worden geïntroduceerd die ingrijpen op de rechten van burgers. Daarbij komt dat de PNR-richtlijn, voor wat betreft de intra-EU vluchten, de mogelijkheid biedt om de bepalingen alleen bij "geselecteerde vluchten" toe te passen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt vanuit het oogpunt van dataminimalisatie in relatie tot de bescherming van de privacy van onschuldige burgers dat het wetsvoorstel had moeten verklaren waarom de PNR-richtlijn niet alleen voor risicovluchten moet gelden.

In de aankondiging dat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd heeft het ministerie nergens melding gemaakt van de kritiek van de toezichthouder en wat het hiermee heeft gedaan. Gisteren werd het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Alles bij de bron; Security


 

Dekker; Predictive policing & baliemedewerker gemeente gaat politietaken doen

Het kabinet wil beletten dat een veroordeelde zijn straf kan ontlopen door maar lang genoeg uit handen van de politie te blijven. Dekker wil het deze groep moeilijk maken door beter samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten. Als iemand die geregistreerd staat vanwege het ontlopen van een straf of een boete aanklopt om een uitkering of rijbewijs aan te vragen, moet hij voortaan tegen de lamp lopen. 

Ook gaat het ministerie verzamelen wat er allemaal over een veroordeelde bekend is, om zo zijn of haar gedrag beter te kunnen voorspellen. Zo hoopt het meer veroordeelden te kunnen opsporen.

Alles bij de bronnen; Parool & Trouw


 

Valt de mens in data te vangen?

De online wereld beheerst ons leven steeds meer. Data en internetsystemen waarvan we niet alles weten, krijgen de mens steeds verder in hun greep. Zo was afgelopen weekend de zogeheten sleepwet weer in het nieuws, waarover een referendum is afgedwongen. De wet geeft de overheid ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers.

En dan zijn er de gratis game-apps, die via de microfoon van smartphones beluisteren welke reclames we precies horen, om ons op basis daarvan nog meer reclames voor te schotelen. Wat betekent het voor onze menselijkheid om te leven in een wereld waarin data zo belangrijk zijn geworden?

"In de media hoor je vaak verhalen waardoor de sleepwet een fantastisch idee lijkt", zegt schrijver en filosoof Désanne van Brederode. "Bijvoorbeeld nieuwsberichten over hoe terroristische acties zijn verijdeld dankzij digitale informatie. Dan denk ik soms bijna: gelukkig, dankzij de sleepwet kunnen deze mensen gevolgd en gepakt worden. Maar we moeten niet vergeten dat dit soort netwerken zo grootschalig kon worden dankzij het internet. Daardoor is het dweilen met de kraan open. Hoeveel werkelijke veiligheid die sleepwet voor ons brengt is ten zeerste de vraag. Die criminele organisaties vinden wel weer een nog slimmere manier, nog dieper op het web." 

"Toch zie je dat mensen vanwege angst steeds gemakkelijker worden met betrekking tot transparantie en het inleveren van privacy. Dat leidt af van het feit dat het bedrijfsleven steeds meer speelruimte krijgt om zijn klauwen uit te slaan in ons innerlijke leven. Want door die transparantie kunnen bedrijven nog meer data kopen van waar ik ben, wat ik lees, wat ik schrijf. Om mij daarmee online tot in de intiemste uurtjes te regisseren door advertenties te laten zien die daarbij aansluiten."

"Ik vind het wel eng als bedrijven allerlei zaken over ons weten. Niet alleen omdat er versmalling plaatsvindt - ik beland in een algoritme dat bepaalt welke informatie ik wel en niet zie - maar ook omdat ieder mens schaamtevolle eigenschappen heeft. ...En díe adverteerders zíe je dan nog. De bedrijven die niet adverteren, maar wel een notitie maken dat jij een niet al te beste gezondheid lijkt te hebben, zie je niet. Wat gaat daar in de toekomst mee gebeuren? Misschien wordt die informatie wel doorverkocht aan zorgverzekeraars, als dat nog niet het geval is. Datahandelaren doen alsof de hele mens te vangen is in data. Maar dat is niet zo, en dat idee kan gevaarlijk zijn."

Alles bij de bron; Trouw


 

Amerikaanse hacker begluurt jarenlang mensen via webcam

Een 28-jarige man uit de Amerikaanse staat Ohio heeft duizenden computers besmet met zijn eigen malware, Fruitfly, waarmee hij slachtoffers via hun webcam bespiedde. 

Met de malware maakte de verdachte al sinds 2003 slachtoffers. Via de schadelijke software kreeg hij toegang tot bestanden op de computers, kon hij een schermafbeelding maken en wist hij wat zijn slachtoffers intypten. Ook luisterde hij mensen af via de microfoon.

Via de malware kreeg de verdachte onder meer toegang tot persoonlijke medische dossiers, belastingdocumenten, persoonlijke foto's, gebruikersnamen en wachtwoorden. De man is in januari 2017 opgepakt en zit sindsdien in hechtenis, zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Alles bij de bron; NU


 

HAVO-5 leerlingen maken documentaire "Ben jij veilig op internet?" als profielwerkstuk

We maken allemaal dagelijks gebruik van internet. Bijna iedereen gebruikt wel één van de diensten van Google. En de meesten mensen hebben wel een Facebook profiel. Hiermee zetten we allemaal gegevens van ons openbaar. Maar wat gebeurt er met die gegevens? Wat weten ze allemaal over ons? Ben jij veilig op internet?

Drie studenten uit Havo 5 van het Greijdanus college in Hardenberg hebben een documentaire gemaakt over de privacy op internet. Nathan Horsman (Ommen), Elisa Seijdel (Kerkenveld) en Raymon Huisjes (Den Ham) wisten in het begin geen goed onderwerp voor hun profielwerkstuk te vinden. Toen de studenten toevallig op Google Maps keken konden ze precies zien waar, hoelang en met welk voertuig ze ergens waren geweest.

Studenten

De documentaire maakt duidelijk in hoeverre er privacy is op internet. Het is lastig om geen gebruik te maken van grote internetbedrijven zoals Google en Facebook. ‘’Als je niet op Google zit, maar een vriend wel via Gmail een bericht stuurt, dan heeft Google alsnog inzicht in je gegevens¨.

Ook kan de overheid je gegevens opvragen bij bedrijven zoals Google en wat verandert er met je privacy door de nieuwe WIV (Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten)?

Het grootste probleem is dat je vaak onbewust veel privacy weggeeft. ‘’ Als je bij een gezondheidsapp je gegevens invult, hebben vervolgens verschillende bedrijven inzicht in je medische gegevens’’ De 3 studenten willen graag mensen bewust maken van hun privacy op internet.

Bron; mail van de studenten


 

Politie bezoekt 'demonstrant' Agnes: 'Big Brother is watching you'

Alleen beheerders van de Facebookpagina van de aardbevingsdemonstratie hebben een bezoekje gekregen van de politie. Dat zegt woordvoerder Ernest Zinsmeyer in een verklaring tegen RTV Noord.

Maar Agnes Voorintholt, die zelf stelt alleen het Facebookevenement voor de demonstratie te hebben geliked, kreeg ook de politie op bezoek. Nu is ze woedend: 'Ze zeiden dat ze een team hebben dat social media scant. Op basis daarvan hebben ze een lijst gemaakt met namen, waar ik op stond. De agente zei letterlijk tegen mij: 'Big Brother is watching you.'

Tegen het politiebezoek is veel kritiek geuit omdat de agenten een uniform droegen. Volgens de 'demonstranten' kwam het daarom extra intimiderend over.

Een oproep om te demonstreren heeft Voorintholt nooit gedaan. Ze is dan ook erg gefrustreerd over het politiebezoek: 'Ik heb het event op Facebook een duimpje gegeven. Het kan toch niet waar zijn dat als je iets liked, je twee uur later de politie bij je op de stoep hebt staan. In zo'n maatschappij wil ik niet leven.'

Alles bij de bron; RTVN