45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Bescherm je privacy met deze 4 WhatsApp-hacks

Sinds de komst van WhatsApp is onze manier van communiceren volledig veranderd. Dat levert een hoop handige voordelen op, maar ook zeker nadelen. Zo is en blijft privacy een een gevoelig onderwerp. Deze vier hacks zorgen dat jij zo nu en dan kunt genieten van wat welverdiende digitale ruimte, waarin je zelf bepaalt wat je wel/niet toont of antwoord geeft wanneer het jou uitkomt. 

1. Geen blauwe ‘vinkjes’. Hoe kom je van die helse vinkjes af? Simpel:

  1. WhatsApp openen
  2. Instellingen / Settings
  3. Account
  4. Privacy
  5. Leesbewijzen / Read receipts uitzetten

Door de leesbewijzen te deactiveren kunnen anderen niet zien dat je een bericht hebt gelezen. Als je ook je ‘laatst gezien’ optie op ‘niemand’ zet, krijg jij je WhatsApp-autonomiteit weer terug. 

2. Ga incognito op WhatsApp

Velen vergeten het, maar iedereen die jouw telefoonnummer bemachtigt kan je profielfoto zien. Je kunt er voor kiezen om geen foto te uploaden, maar je kunt er ook voor kiezen om hem niet aan iedereen te tonen. Hoe: ga naar Instellingen> Privacy> Profielfoto> Niemand.

3. Nu even niet!

WhatsApp-groepen zijn een heuse uitvinding, maar soms is de constante stroom aan berichten ook behoorlijk irritant. Dit kun je heel makkelijk voorkomen door groep-chats te dempen. Hoe: tik op een groepschat en vervolgens op de naam om de ‘Groepsinfo’ te openen. Hier kun je de optie vinden om de chat voor acht uur, een week of een jaar te dempen.

4. Verdwijn onder de radar

In het Privacy-menu kun je onder ‘laatst gezien’ instellen of je dit voor iedereen wil verbergen of alleen je contacten toestaat om je activiteiten te zien.

Alles bij de bron; Manners


 

Gemeente Nissewaard zit fout met vingerafdrukken van bijstandontvangers

De gemeente Nissewaard heeft vier jaar lang illegaal vingerafdrukken verzameld van uitkeringsgerechtigden. Dat gebeurde via het leerwerkbedrijf Voorne Putten Werkt. Wie een uitkering aanvroeg in Spijkenisse moest een vingerafdruk afstaan. Weigeraars werden onder druk gezet en dreigden een strafkorting te krijgen.

Eind vorige week is een einde gemaakt aan het illegale gebruik van vingerafdrukken, nadat een voormalig Statenlid en betrokken Spijkenisser daar meldingen over kreeg.

De woordvoerder van de gemeente Nissewaard bevestigt de manier van werken van het werkleerbedrijf. Bij Voorne Putten Werkt worden uitkeringsgerechtigden via de gemeente aan het werk gezet in ruil voor bijstand. De vingerafdrukken werden gebruikt als aanwezigheidsregistratie. Voorne Putten Werkt slaat al sinds 2014 vingerafdrukken van cliënten op. Dit is in strijd met de wet.

Alles bij de bron; RTVRijnmond


 

Smartphone-gebruiker ook te volgen als gps uit staat

De locatie van smartphone-gebruikers is ook door apps te volgen als gps staat uitgeschakeld, zo heeft een onderzoeksteam van de Northeastern University in Boston aangetoond. Veel mensen denken dat als ze het delen van locatiedata uitschakelen ze niet meer te volgen zijn, maar dat is niet altijd het geval.

De onderzoekers ontwikkelden een app die via verschillende sensoren van de telefoon afleidt waar de gebruiker zich bevindt en welke route die aflegt. Hiervoor maakt de app gebruik van de versnellingsmeter, die bijhoudt hoe snel een telefoon gaat, een magnetometer, die als een digitaal kompas werkt, en een gyroscoop, die de rotatie bijhoudt.

"Mensen beseffen niet dat hun mobiele telefoon, met toegang tot al deze sensoren, op een bepaalde manier het beste spionageapparaat is dat je je kunt voorstellen", voegt hoogleraar Guevara Noubir toe die bij het onderzoek betrokken was. Hoe meer informatie de app verzamelt, hoe eenvoudiger het volgen wordt. Wanneer gebruikers elke dag dezelfde weg afleggen stijgt dit naar 90 procent.

Alles bij de bron; Security


 

Kamerbrief over voortgang Verordening biometrie op identiteitskaarten

In deze fase van de onderhandelingen stuurt het voorzitterschap voorafgaand aan een bijeenkomst een nieuwe compromistekst. Lidstaten bepalen op basis van deze compromistekst hun inzet in de raadswerkgroep, waarna zij schriftelijk suggesties kunnen leveren voor een nieuwe compromistekst. Nieuwe teksten worden doorgaans vlak voor een bijeenkomst verstuurd....

Naar aanleiding van de compromistekst zal Nederland de volgende zaken aan de orde brengen.

Vingerafdrukken
Conform het BNC Fiche en met het oog op de discussie in het Algemeen Overleg zal Nederland de proportionaliteit van de verplichte afname van vingerafdrukken aan de orde blijven stellen.

Tijdelijk niet kunnen afgeven van vingerafdrukken
Een nieuw artikel dat in de compromistekst is toegevoegd stelt dat een tijdelijk document met een geldigheid van drie maanden verstrekt kan worden als het afnemen van een vingerafdruk tijdelijk niet mogelijk is. Nederland heeft de suggestie gedaan deze geldigheidstermijn één jaar te maken en zo aan te sluiten bij de thans geldende regeling die voor paspoorten getroffen is. 

Live-capture
Er wordt gesproken over het belang van de kwaliteit van een goede gezichtsopname. De inzet van Nederland is de betrouwbaarheid van deze controle zo groot mogelijk te laten zijn en de mogelijkheden tot fraude te verkleinen. Deze aanpak sluit ook aan bij de wereldwijde inzet op geautomatiseerde gezichtsherkenning aan de grens.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

 

Kamerbrief over voortgang programma eID

Nagenoeg alle dienstverleners in het zogenoemde BSN-domein verlenen digitaal toegang tot hun dienstverlening door middel van DigiD. Veelal is alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Een aantal dienstverleners vereist twee-factorauthenticatie (door middel van SMS of de DigiD App). Voor veel elektronische dienstverlening zijn echter inlogmethoden met een hoger niveau van betrouwbaarheid gewenst. Het programma eID heeft daarvoor “DigiD Substantieel” en “DigiD Hoog” ontwikkeld. Kernwaarden hierbij zijn veiligheid van inloggen, voldoende waarborgen voor de privacy en het borgen van gebruiksgemak.

Inlogmethoden met hogere betrouwbaarheidsniveaus maken tegelijkertijd nieuwe vormen van elektronische dienstverlening mogelijk (innovatie), zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. 

Ik sluit hiermee aan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die de strategische doorvertaling van de ambities uit het Regeerakkoord bevat (Kamerstuk 26 643, nr. 541) en bij de agenda digitale overheid NLDIGIbeter, die ik op 13 juli 2018 aan uw Kamer zal aanbieden. Uitgangpunt voor mij is dat overheidsdienstverlening in beginsel digitaal toegankelijk moet zijn. Aandachtpunt daarbij is inclusie: het gebruik van (digitale) dienstverlening door personen die minder digitaal vaardig zijn. Ik zal een separate brief over inclusie voor het einde van 2018 naar uw Kamer sturen.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

 

Belgische politie mag CCTV op gevoelige plaatsen inzetten en meekijken bij anderen

Ook in rechtbanken en bij grote evenementen mag de politie in België nu camera’s plaatsen. De politie krijgt eveneens toegang tot beelden die door de organisator van een evenement worden gemaakt. Dit alles is nu bij wet vastgelegd.

De Koninklijke Besluiten volgen op de zogenoemde Camerawet die al eerder werd goedgekeurd. De wet is nu uitgebreid met de mogelijkheid om camera’s in te zetten op voor het publiek toegankelijke, besloten plaatsen. Veelal gaat het hierbij om tijdelijke installaties. Volgens het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken zijn er wel voorwaarden verbonden aan de inzet van tijdelijk cameratoezicht. De rechtbank dient vooraf toestemming te geven en cameratoezicht moet als middel proportioneel zijn ten opzichte van het doel.

Volgens de Belgische overheid is het dankzij de Koninklijke Besluiten mogelijk geworden voor organisatoren van evenementen om cameratoezicht op een gestructureerde en systematische manier in het beveiligingsplan op te nemen, evenals de vermelding dat de politie ondersteuning biedt bij het bekijken van de beelden en het reageren daarop.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Krijgt iedere Nederlander straks zijn ID op de smartphone?

Inwoners van Eindhoven en Utrecht kunnen zich binnenkort bij wijze van proef identificeren met een digitaal identiteitsbewijs. De methode – die gebruikmaakt van gezichtsherkenningtechnologie en blockchain – is ontwikkeld door onder meer de TU Delft. Is de proef succesvol, dan wordt de methode landelijk ingevoerd. Mensen die vaak internationaal vliegen zullen zich in de toekomst bovendien mogelijk kunnen identificeren via hun smartphone.

De precieze startdatum is nog niet bekend; het streven is na de zomer te beginnen. Burgers die mee willen doen kunnen een app downloaden en op het gemeentehuis aan de balie een opname laten maken van zijn of haar gezicht. 

Wil die persoon zich ergens identificeren, bijvoorbeeld bij een slijterij, dan moet dat in de toekomst kunnen met gezichtsherkenning op de smartphone. De app genereert dan een QR-code die de winkelier kan scannen. Het is de bedoeling dat dan alleen de relevante persoonsgegevens in beeld verschijnen. Er wordt momenteel onder meer gesproken met uitgaansgelegenheden en casino's in de steden om ze voor te bereiden op de proef.

De ontwikkelaars maken gebruik van ‘Trustchain’, een zelf ontwikkelde variatie op blockchaintechnologie. Gegevens worden in een soort digitaal kasboek bijgehouden en gecontroleerd, om zo makkelijker fraude op te sporen.

Het ministerie heeft meer plannen beschreven in de Agenda Digitale Overheid. Zo zouden burgers en ondernemers op MijnOverheid.nl niet alleen hun persoonlijke gegevens moeten kunnen inzien, maar indien nodig ook laten corrigeren. Bovendien moeten ze op de site kunnen terugmailen naar overheidsinstanties. En het moet persoonlijker: bijvoorbeeld met updates over hun woonomgeving.

Het ministerie wil verder bijvoorbeeld ook dat overheidsorganisaties niet meer een brief mogen eisen van burgers, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst soms doet. Er moet altijd een manier van digitaal communiceren worden aangeboden.

Alles bij de bron; NRC


 

Belastingdienst kan niet op tijd stoppen met gebruik BSN in btw-nummer zzp'ers

Het lukt de Belastingdienst niet om vóór 1 januari 2019 te stoppen met het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers. Het verwerken is in strijd met de privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde de Belastingdienst begin juli een deadline.

De Belastingdienst overweegt een tussenoplossing in de vorm van een conversieservice. Daarbij wordt het BSN nog wel gebruikt, maar alleen binnen de Belastingdienst. Extern zouden ondernemers dan een nieuw btw-identificatienummer krijgen, dat hun BSN niet bevat. De conversieservice zet het nieuwe nummer bij inkomend verkeer om naar het oude nummer, en bij uitgaand verkeer andersom.

Deze zomer rondt de Belastingdienst een impactanalyse af van die mogelijke tussenoplossing. Ook die oplossing zal volgens de Belastingdienst erg complex zijn.

Alles bij de bron; NU