45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

BKR - een nauwelijks gecontroleerde datahandelaar

Het Bureau Krediet Registratie werd in 1965 opgericht om banken én consumenten in bescherming te nemen.Maar het BKR krijgt steeds meer kritiek. Van geregistreerden, van de rechter en nu ook van Kamerleden. Trekt 'Tiel' een te grote broek aan?

Ondernemer Gil dacht het jarenlang lopende conflict met zijn bank in 2017 definitief achter zich te kunnen laten; hij trof een betalingsregeling met zijn bank. Een deel van het bedrag zou hij in één keer overmaken en het resterende in 92 termijnen. Wat hij niet wist, was dat de bank zijn A123-codering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel gedurende die hele periode zal handhaven. Ook als hij gewoon de afspraken nakomt en maandelijks netjes het afgesproken bedrag terugbetaalt. 

Zolang die BKR-codering achter zijn naam staat, kan hij financiering voor welke bedrijfsactiviteit dan ook wel vergeten, zegt hij. 'Zelfs het verlengen van mijn telefoonabonnement levert al grote problemen op.' Hij maakt zich boos over de situatie omdat het BKR hem slechts doorverwijst naar de bank die verantwoordelijk is voor de registratie en de bank het BKR in zijn ogen misbruikt. 'Ze gebruiken de registratie niet om het financiële systeem voor mij te waarschuwen, want ik voldoe netjes aan al mijn verplichtingen. Nee, ze gebruiken hem gewoon om mij onder druk te zetten.'

Deze klacht over het BKR staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren stapten tientallen geregistreerden naar de rechter om van hun registratie af te komen. In de meerderheid van die gevallen kregen de klagers gelijk: de registraties, die op zich steeds volgens de regels van het BKR waren gedaan, werden door de rechter geschrapt omdat ze niet proportioneel waren. 

Bijna zonder uitzondering ging het in de genoemde zaken om gevallen van consumenten die geen hypotheek konden krijgen vanwege een in het verleden opgelopen maar alweer ingelopen betalingsachterstand van maximaal een paar honderd euro. Omdat het BKR heeft bepaald dat registraties tot vijf jaar na het aflossen van de schuld blijven bestaan, kunnen geregistreerden tegen onverwachte problemen aanlopen.

Wie wil begrijpen hoe het kan dat het BKR voor sommige consumenten een geduchte en onverwachte 'tegenstander' vormt, komt al snel uit bij de monopoliepositie van de club. Ze wordt daarbij nauwelijks gecontroleerd. Alleen de Autoriteit Persoonsgegevens kijkt kritisch mee hoe het BKR omgaat met persoonsgegevens, maar van andere toezichthouders heeft het BKR weinig te vrezen. Het betekent onder meer dat het BKR grotendeels vrij is zijn eigen regels precies zo op te stellen als het zelf wil; wie er wanneer en hoe lang geregistreerd moeten worden kan het BKR zelf bepalen.

Ondertussen is het productenpalet van het BKR groeiende en begint het BKR steeds meer weg te hebben van een commercieel databedrijf zoals bijvoorbeeld Experian. Zo biedt de organisatie naast veel andere diensten bijvoorbeeld een BKR-insolventietoets die inzichtelijk maakt of consumenten te maken hebben met een faillissement of dat in het verleden hebben gehad.

Een andere opvallende dienst is de BKR-statustoets. Die heeft het BKR speciaal ontwikkeld voor tussenpersonen die geen toegang hebben tot het centrale registratiesysteem. Om hen toch te kunnen bedienen, geeft het BKR deze partijen via de statustoets en tegen betaling informatie over betalingsachterstanden van consumenten. Dat het BKR op zoek is naar steeds meer data, mag in dat kader geen verrassing heten. Werden vroeger uitsluitend leningen door kredietverstrekkers opgenomen in het BKR, inmiddels geldt dat ook voor bijvoorbeeld de aanschaf van telefoons op afbetaling, steeds kleinere potentiële roodstanden en creditcardbetalingen.

Alles bij de bron; FD [registratie noodzakelijk]


 

Wat weet WhatsApp van jou? Zo download je je eigen accountinfo

Met het ingaan van de nieuwe privacywetgeving hebben gebruikers het recht om hun verzamelde gegevens op te vragen bij bedrijven en diensten. Eén van deze diensten is ook WhatsApp. In de chat-app vind je ook de optie terug om bij WhatsApp een rapport op te vragen met alle gegevens die zij van jou verzameld hebben. 

Wanneer je het rapport opvraagt met de informatie van je account, kan dit ongeveer drie dagen duren voordat je deze toegestuurd krijgt. Het rapport bevat namelijk nogal wat gegevens. Je krijgt een overzicht te zien van algemene informatie over je account, contactpersonen en groepen waaraan je deelneemt in WhatsApp.

Je kunt je chatgesprekken niet downloaden via het opvragen van een rapport. Wil je het rapport opvragen, volg dan de onderstaande stappen in de app van WhatsApp.

  1. Ga naar de instellingen in WhatsApp (te bereiken middels de drie puntjes)
  2. Kies ‘Account’
  3. Selecteer ‘Accountinfo aanvragen’
  4. Klik op ‘Rapport aanvragen’, vervolgens zie je de datum waarop de verwachting is dat het rapport gedownload kan worden.

Wanneer je rapport beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Vervolgens heb je enkele weken de tijd om deze te downloaden. 

Alles bij de bron; DroidApp


 

Bijstandsfraude wordt opgespoord met verborgen camera’s en gps-trackers. Verdachte is slechter beschermd dan die in strafzaak

Sociale diensten gebruiken verborgen camera’s en gps-trackers om bijstandsfraude op te sporen. Daarbij krijgen ze veel meer ruimte dan de politie in strafrechtelijk onderzoek. Rechtsgeleerden en advocaten maken zich zorgen om de rechtspositie van mensen met een uitkering. 

De Volkskrant kamde de casussen uit van tien verdachten van bijstandsfraude. Allemaal zeggen ze onschuldig te zijn en tot dusver zijn vijf van de tien vrijgesproken, en een zesde grotendeels. Ze beklagen zich erover dat de strijd tegen bijstandsfraude is doorgeslagen met dubieuze tipgevers, stalkende rechercheurs, verdraaide bewijzen en manipulatieve verhoren.

‘Het is belabberd geregeld voor bijstandsgerechtigden, in het strafrecht is het beter’, zegt advocaat Gerard Gijsberts. ‘Verdachten in strafzaken worden netter behandeld’, beaamt vakgenoot Nawid Fakiri. Zo moet de politie in strafzaken toestemming hebben van de officier van justitie om verdachten te bespieden met verborgen camera’s of om gps-trackers onder hun auto te plakken, terwijl sociale diensten dit op eigen gezag kunnen doen bij verdachten van bijstandsfraude. En anders dan bij verdachten in strafzaken is bij de verhoren van bijstandsgerechtigden zelden een advocaat aanwezig – sociale diensten hoeven hen namelijk meestal niet op hun recht op zwijgen of een advocaat te wijzen.

En hoewel soms sprake is van flagrant bedrog, zijn overtredingen meestal het gevolg van de complexe bijstandsregels, zegt Divosa de koepel van sociale diensten. 

Alles bij de bron; Volkskrant

PS; in het NRC van vandaag staat een artikel over armoede in Nederland en daarin deze quotes;

Volgens het SCP ben je arm als je, ten minste een jaar lang, niet het geld hebt voor spullen en voorzieningen die in de eigen samenleving „als minimaal noodzakelijk gelden”. Een alleenstaande heeft daar volgens het SCP nu 1.063 euro netto per maand voor nodig. Inbegrepen in dat bedrag zijn de kosten voor een paar sociale activiteiten, zoals incidenteel cafébezoek of het ontvangen van visite. Trek je die sociale kosten eraf, dan blijft er een basisbudget nodig van 971 euro netto. Onder die grens ben je in Nederland zonder meer arm, zegt het SCP.

Bijstandontvangers zijn met stip oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. Bijna driekwart van de huishoudens die voornamelijk moeten rondkomen van die uitkering – à 943 euro netto voor een alleenstaande – zit onder de armoedegrens.

Alles bij de bron; NRC


 

 

Dubbel feestelijk; Dit is het 20.000-ste artikel en het gaat over het jubileumfeest van 10 jarig Vrijbit !

Op zondag 24 juni 2018 bestaat Burgerrechtenvereniging Vrijbit op de kop af 10 jaar.

Aansluitend op de algemene ledenvergadering die dag zal dit jubileum vanaf 16 uur gevierd worden in Centrum Emma, Cremerstraat 245, 3532 BJ te Utrecht.

Het beloofd een zeer gevarieerde interessante en feestelijke bijeenkomst te worden. Zo zullen diverse sprekers in ultra korte speeches iets vertellen over hoe zij met Vrijbit hebben te maken, zullen er videoboodschappen worden uitgezonden, is er een expositie, cabaret, muziek en uiteraard lekker eten en drinken. Ook wordt de Vrijbit-Privacyaward 2018 uitgereikt evenals  een speciaal mensenrechtenstempel voor de toezichtscommissieTIB/Wiv

Omdat Vrijbit met gigantisch veel personen en organisaties contact heeft onderhouden de afgelopen jaren is het ondoenlijk om iedereen een persoonlijke uitnodiging te sturen. Mocht u dus geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel graag bij het jublieum aanwezig zijn of daar op een andere manier een bijdrage aan willen leveren, laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via papierpost naar Kruisweg 32, 3513 CT in Utrecht.

Bron; Burgerrechtenvereniging Vrijbit


 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’...

Vraag 2
Welke regels gelden er met betrekking tot het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties in huishoudboekjesapps van banken? Gelden voor deze apps andere regels dan voor het internetbankieren zelf? Zo ja, waarom bestaat hier verschil tussen? Denkt u dat consumenten dit onderscheid ook maken?

Antwoord vraag 2 

Als een klant gebruik maakt van een digitaal huishoudboekje of internetbankieren van een bank dan worden daar door de bank de persoonsgegevens van de klant voor gebruikt. Op het gebruik (en andere verwerking) van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. De AVG stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de eis dat gegevens niet voor een ander doel gebruikt mogen worden dan waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven of – zoals in dit geval – nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, namelijk die voor het gebruik van het digitale huishoudboekje of internetbankieren. In beginsel is op grond van de AVG geen aparte toestemming nodig van de klant voor het gebruik van klantgegevens voor direct marketing door de bank zelf ten behoeve van eigen, bestaande klanten.

2 De bank moet echter wel bij ieder bericht een makkelijke, gratis afmeldmogelijkheid bieden. Als de bank de gegevens van de klant ook wil gebruiken voor direct marketing in de vorm van het sturen van gepersonaliseerde advertenties van derden dan is daarvoor afzonderlijk toestemming nodig van de klant. Deze advertenties zijn alleen toegestaan als de klant deze afzonderlijke toestemming heeft gegeven en als ook aan de overige voorwaarden van de AVG wordt voldaan, zoals het voldoende beveiligen van de persoonsgegevens.

Vraag 6
Deelt u de mening dat het volstrekt onwenselijk is dat persoonlijke bankgegevens, die zijn verkregen uit de nutsfunctie van banken, worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties, zeker als dat advertenties van derden zijn?

 Antwoord vraag 6 

Ik begrijp en deel de zorgen over het gebruik van persoonlijke bankgegevens van klanten voor commerciële doelen, zoals advertenties. Met deze gegevens moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Ik deel echter niet de mening dat dergelijk gebruik van persoonsgegevens op voorhand altijd onwenselijk is. Gebruik van persoonlijke bankgegevens voor commerciële doelen kan ook voordelen bieden voor de klant. Daarbij kan gedacht worden aan op de klant toegesneden aanbiedingen voor producten of diensten. Voor de voorwaarden die hiervoor gelden verwijs ik naar het antwoord op vragen 2 en 5.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Hof VS: Geen privacy voor telefoon met wachtwoord 1234

Een Amerikaanse man die zijn slecht beveiligde telefoon tijdens een inbraak verloor en zo kon worden opgespoord en veroordeeld zit terecht een gevangenisstraf van 18 jaar uit, zo heeft een Hooggerechtshof bepaald. 

De telefoon werd eind 2011 door agenten op de plek van een inbraak in James Island gevonden en als bewijsmateriaal in een kluis opgeslagen. Na zes dagen was de telefoon niet door de rechtmatige eigenaar opgeëisten besloten agenten het wachtwoord te raden, wat 1234 bleek te zijn. Informatie op het toestel leidde agenten uiteindelijk naar de man. Advocaten van de man vonden dat zijn recht op privacy was geschonden omdat agenten de telefoon zonder gerechtelijk bevel hadden doorzocht.

De rechters waren het daar niet mee eens. Ze stelden dat een telefoon die na zes dagen niet door de rechtmatige eigenaar wordt opgehaald als "verlaten goed" kan worden beschouwd en zonder gerechtelijk bevel is te doorzoeken. 

Alles bij de bron; Security


 

Nieuwe camera's in de Utrechtse tram: "Reizigers staan er haarscherp en gekleurd op"

De sneltrams tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein hebben nieuwe beveiligingscamera's. Ze zetten de reizigers er 'haarscherp en gekleurd op', meldt de provincie Utrecht als beheerder.

In elke tram zijn acht camera's ingebouwd. Vanaf het plafond registreren ze het gedrag van iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer. De camera's zijn zo opgesteld dat alles goed te volgen is. De trambestuurder kan in de cabine meekijken op een monitor, maar hij of zij kan de beelden niet terugzien of wissen.

De digitale beelden worden ruim een week bewaard. Daarna worden ze automatisch vervangen door nieuwe opnamen. De politie kan beelden van verdachten door speciale software halen waarmee gezichten snel kunnen worden herkend.

Alles bij de bron; RTVU


 

Wat kun je zien met je deurbel?

Dat camera’s ons in de gaten houden in de bus, op het station, de winkel of in het verkeer wisten we al. Nu rukt het wakend oog op in en rondom de woning, inclusief gezichtsherkenning.

Voordat je aanbelt, weet de slimme videodeurbel al of het goed volk is. Dat gaat een stap verder dan het cameraatje in een intercomsysteem. Zo heeft de populaire Ring deurbel een zogenoemde Live View-functie waarmee je elk moment kunt kijken wat er op je stoep gebeurt – tot zestig dagen terug.

De andere grote partij is Nest. Diens IQ-camera’s en de nieuwe Nest Hello (deurbel) horen bij de ‘smart home’-lijn van de Google. De Nest-software zoomt in op gezichten, zelf geef je aan of je ze kent. ‘Intelligente meldingen’ van de camera maken onderscheid tussen bekende en onbekende mensen. De gezichtskenmerken worden in de cloud bewaard – zo leren de Nest-camera’s van elkaar – maar zijn niet gekoppeld aan werkelijke identiteiten.

Het bewaren van biometrische kenmerken ligt gevoelig, zeker sinds de nieuwe Europese privacyregels van kracht zijn. De deurbel van Nest wordt, in tegenstelling tot de andere Nest camera’s, niet geleverd met een proefabonnement op de clouddienst. De gebruiker moet zelf besluiten of hij filmbeelden wil bewaren en gezichtsherkenning inschakelt. Een woordvoerder van Bol.com noemt de videodeurbel “één van de beter verkopende gadgets”. 

...Straks heeft de hele buurt videobewaking en Amazon-dochter Ring speelt alvast op die trend in. De nieuwe Neigbor-app creëert een online buurtwacht, een netwerk van camera’s waarin de hele wijk foto’s en video’s van inbrekers, pakjesdieven en verdachte personen kan uitwisselen. Niet Big Brother, maar Big Buurman is watching you.

Alles bij de bron; NRC [scan]