De Tweede Kamer vindt dat het kabinet beter haar best moet doen om journalisten te beschermen tegen intimidatie en andere bedreigingen. Het moet voor journalisten mogelijk worden om hun privégegevens in het Kadaster af te schermen als ze daar behoefte aan hebben. De Kamer wil dat de regering daar werk van moet maken.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Lisa van Ginneken en Sjoerd Sjoerdsma.

Aanleiding om de vragen te stellen is de motie-Verhoeven die in januari 2021 door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Daarin vroeg de parlementariër om voortaan geen privéadressen meer te verstrekken uit de database van de Kamer van Koophandel of het Kadaster van onder meer journalisten, advocaten, artsen en politici die dat niet willen. Privégegevens van deze beroepsgroepen zijn handelswaar geworden en kunnen misbruikt worden voor intimidatie en doxing, zo was de achterliggende gedachte.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en de motie is nog altijd niet uitgevoerd door het kabinet. Onacceptabel, zo vinden Van Ginneken en Sjoerdsma. De D66’ers besloten daarom om aan minister Adriaansens en staatssecretaris Uslu te vragen waarom het kabinet tot op heden geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; VPN-Gids


Almelo begon een jaar geleden in navolging van Brabantse gemeenten met willekeurige controles van garageboxen in de stad. Het doel is om ondermijnende activiteiten op te sporen.....

....Tijdens de controles gaan de gemeenteambtenaren naar binnen onder het mom van een controle van het bestemmingsplan. De plekken zijn willekeurig gekozen, concrete verdenkingen ontbreken vaak. In hun kielzog gaan medewerkers van de politie, douane en Belastingdienst mee. “De controle is onaangekondigd. Via de verhuurder krijgen we contactgegevens van huurders die een uur hebben om zelf de deur open te maken.” Daarna breken gemeenteambtenaren de boxen open met hulp van een slotenmaker, waarna ze een nieuw slot plaatsen.

Ja, de privacy is een gevoelig punt. Zonder verdenking een box van een onschuldige burger openbreken om het bestemmingsplan te controleren is nogal wat. “Bij negentig procent van de controles vinden we niets”, zegt burgemeester Gerritsen.

Hij ziet dat deze vorm van handhaven bijdraagt aan meer vertrouwen in de overheid. “Mensen van goede wil hebben recht op een overheid die hen beschermt.”

De controles passen in een bredere trend van gemeenten die ondermijning aanpakken, ziet onderzoeker Henk Ferwerda van onderzoeksbureau Beke. “De gemeente is in toenemende mate regisseur van dit soort controles.”

Vooral de preventieve werking is waar het in Almelo om te doen is. Gerritsen wil uiteindelijk alle 2500 boxen een keer controleren. “Je zou deze controles overal in het land moeten doen, mijn verhaal is dat handhaven een kerntaak is van een gemeente. In het belang van vertrouwen in de overheid.”

Alles bij de bron; Trouw


Het kabinet weigert een motie over de Europese digitale identiteit die door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen uit te voeren. De motie verzocht de regering om niet in te stemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit, omdat eerdere zorgen van de Tweede Kamer, zoals over de opslag van data en betrouwbare technologieën, onvoldoende zijn weggenomen. 

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken vindt het niet nodig om gehoor aan de motie te geven....

...Binnen de Europese Unie wordt nu over onderdelen van de digitale identiteit onderhandeld. Eerder dit jaar liet de Tweede Kamer weten dat het grote bezwaren heeft tegen een uniek en blijvend identificatienummer in het digitaal Europees identiteitsbewijs en riep het kabinet op om in actie te komen. De angst is dat een Europees burgerservicenummer gekoppeld aan de id-wallet een gevaar kan zijn voor burgers en risico's op misbruik met zich meebrengt.

 Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken zorgt de roep om een Europees burgerservicenummer die personen aan hun id-wallet koppelt namelijk voor spanning tussen de lidstaten....

....Binnen de Tweede Kamer zijn dan ook zorgen over de Europese digitale identiteit. Vorige week werd een motie van SP-Kamerlid Leijten ingediend die het kabinet opriep om niet in te stemmen met de Raadsconclusie omdat eerdere zorgen van de Tweede Kamer niet zijn weggenomen. De motie werd met 76 stemmen voor aangenomen. 

Leijten is verbolgen over de manier waarop het kabinet met het parlement omgaat. "Tijd voor nieuw debat, dit is onacceptabel", zo laat ze op Twitter weten.

Alles bij de bron; Security


Toen Biden Trump opvolgde kondigde hij aan kritisch te zullen kijken naar een ander element uit Trumps ‘extreme vetting’-beleid. Namelijk de bepaling dat bijna 15 miljoen inreizende buitenlanders hun sociale media handles moeten vermelden op hun visumaanvraag. Alles van de afgelopen vijf jaar, van twintig platformen – waaronder Facebook, Twitter en YouTube.

Deze lente werd duidelijk dat de regering-Biden zich, laten we zeggen, heeft bedacht. Het voorstel dat nu op tafel ligt breidt het sociale-mediasleepnet zelfs uit met nog eens 15 miljoen reizigers, dit keer voor mensen die op een ESTA vliegen.

Dat is een versimpelde reisvergunning, gebruikt door vrijwel alle Europeanen die naar de VS reizen. Vooralsnog is het optioneel om de VS je Twitter- of Instagram-account mee te delen, maar dat wordt verplicht als het aan Biden ligt. Met liegen riskeer je „serieuze consequenties”.

Twee advocaten aan het Knight First Amendment Institute te New York, gespecialiseerd in recht en vrijheid van meningsuiting, Anna Diakun en Carrie DeCell vinden de gestage uitbreiding van de surveillance-staat onder Biden zeer zorgwekkend.

Diakun vreest een negatief effect op vrijheid van meningsuiting: dat mensen (bijvoorbeeld activisten) online zelf-censuur toepassen uit angst niet toegelaten te worden tot het land. Waar ze misschien wel asiel willen aanvragen. En wat als landen als Iran of Rusland cyber-aanvallen op de VS uitvoeren om hen deze data te ontfutselen?

Het instituut diende deze zomer een officieel verzoek in om inzage te krijgen in Bidens voorstel. Want waarom breidt hij de surveillance juist uit, in plaats van in te perken, zoals hij had gesuggereerd? Wat is de rechtvaardiging? Op welke effectiviteit beroept de regering zich bij deze uitbreiding van het schenden van de privacy van miljoenen mensen? Het voorkomen van aanslagen? De enige verantwoording die nu in het voorstel staat: het beleid ‘zal het doorlichtingsproces verbeteren en helpen de identiteit van reizigers te bevestigen’. Kennelijk is een paspoort daarvoor niet genoeg.

In augustus plofte het antwoord op het verzoek van de advocaten op de mat: aanvraag afgewezen. De wegen van het Amerikaanse veiligheidsbeleid – Democratisch of Republikeins – zijn ondoorgrondelijk. Met opzet, zo blijkt maar weer.

Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT & Recht (Radboud) sluit zich aan bij de Amerikaanse advocaten: als de VS dit doorvoeren is de kans groot dat andere landen volgen. „Het normaliseert griezelige surveillance.” Is er iets dat Nederland of de EU kan ondernemen tegen privacyschendingen bij inreizende Europeanen? „Dat geef ik weinig kans van slagen, je hebt toch elkaars nationale recht en beleid te accepteren.”

Alles bij de bron; NRC


We zijn uitgepraat. Al een tijdje. Na meer dan zeven jaar samenwonen met Alexa, de digitale assistent van Amazon, heb ik haar verbannen van het aanrechtblad naar een bureaula. Al is de stekker eruit, soms denk ik nog een fluisterend ‘Why?’ te horen.

Na jaren experimenteren met spraakassistenten luidt de conclusie dat ze er niet veel slimmer op geworden zijn.  In de praktijk voeren smart speakers alleen de simpelste commando’s uit: speel een liedje, zet een wekker, doe de lampen aan. Dingen die je ook met een app op je telefoon kunt doen. Of – je gelooft het niet – met je eigen handen. Vaak sneller, zonder misverstanden of microfoons in huis....

....Carla Verwijmeren is bestuurslid van de Nederlandstalige Spraakcoalitie, een stichting die een Nederlands spraakmodel ontwikkelt met de bedoeling dat het trainingsmodel wordt gebouwd op geanonimiseerde opnames van klantengesprekken – op een manier die geen privacyregels schendt.

Dat bleken de smart speakers wel te doen: ze luisterden ongevraagd mee in keukens en slaapkamers. Al sloeg big tech de plank mis met de smart speakers, dat wil niet zeggen dat je geen goede lokale versie van een digitale assistent kunt bouwen – eentje die bijvoorbeeld ook goed overweg kan met oudere stemmen of met Nederlandse dialecten en accenten.

De virtuele assistent sluipt ons leven binnen, bijvoorbeeld door je e-mail te lezen en alvast antwoorden te suggereren, of veelgebruikte apps te tonen op het juiste tijdstip. Praten met assistenten via speakers komt echter niet van de grond.

Ondertussen wil Amazon meer advertenties afspelen op zijn speakers – het geld moet ergens vandaan komen. Alexa groeit uit tot een ‘ambient’ intelligentie die weet wat er in en rond je huis gebeurt, via camera’s, microfoons en andere sensoren. Amazon koopt iRobot voor 1,7 miljard dollar. Deze producent van robotstofzuigers kent de weg in miljoenen woningen – vandaar dat de Britse privacywaakhond daar vraagtekens bij stelt.

Alles bij de bron; NRC


De AIVD mag in de toekomst mogelijk op grote schaal het internetverkeer van Nederlanders aftappen, op zoek naar Chinese of Russische hackers. Een wet die dat regelt is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Die moet er nu over oordelen.

Daarbuiten klinkt kritiek. Zoals van een oud-toezichthouder: "Is het gevaar zo groot dat de diensten ook jouw internetverkeer een half jaar lang mogen bewaren om te zien of er iets interessants tussen zit?"

Het middel was vanaf het begin omstreden: tegenstanders spraken van het uitgooien van een 'sleepnet', waarbij internetverkeer van miljoenen onschuldige Nederlanders in handen van de geheime diensten zouden komen. De wet die dat regelde werd door activisten daarom de 'sleepwet' genoemd.

"Het is mij een mysterie waarom deze wet nodig is", zegt TIB oud-toezichthouder Hubert, die de aftap- en hackverzoeken van de AIVD en MIVD ruim anderhalf jaar van dichtbij heeft gezien. "Je kan zeggen dat je niets te verbergen hebt, maar als de AIVD in alle cafés een microfoon plaatst of meeschrijft op jouw huisfeestje, ga je toch een ander gesprek voeren."

Het wetsvoorstel moet nu voor akkoord langs de Tweede en Eerste Kamer. Daarin kunnen delen van de wet nog wijzigen. Als beide Kamers akkoord gaan, kan de wet in werking treden. Dat gebeurt op zijn vroegst in 2023.

Alles bij de bron; RTL


Privacy First heeft de Tweede Kamer nogmaals gewaarschuwd voor de gevolgen van het 'bancair sleepnet' dat het kabinet wil invoeren en volgens de stichting een "ongerechtvaardigde inbreuk" op de grondrechten van Nederlandse burgers maakt. De Kamer wordt dan ook opgeroepen om het wetsvoorstel af te wijzen.

Eerder waarschuwde ook de Autoriteit Persoonsgegevens dat het wetsvoorstel de deur opent naar ongekende massasurveillance door banken en ook Stichting Privacy First stelde eerder al dat er sprake is van een bancair sleepnet

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen verbiedt contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro en laat banken gezamenlijk alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders monitoren. Eind oktober stuurde minister Kaag van Financiën mede namens minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Privacy First is van mening dat het kabinet in het wetsvoorstel geen acht heeft geslagen op de eerdere kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het wetsvoorstel maakt een ongerechtvaardigde inbreuk op de grondrechten van Nederlandse burgers en dit voorstel hoort daarom geen wet te worden."

Volgens de privacystichting is het voorstel symptomatisch voor een ‘datagedreven’ overheid die vindt dat maatschappelijke problemen alleen kunnen worden opgelost door het ongelimiteerd volgen en analyseren van burgers en via vele wegen verzamelen van gegevens over iedere burger.

"Er is geen bewijs dat deze inbreuk op de financiële gegevensbeschermingsrechten van burgers gerechtvaardigd is en er voor zorgt dat de schade wordt verminderd die nu ontstaat door de criminaliteitsbestrijdingsactiviteiten door banken. Het bancaire sleepnet hoort er niet te komen", zo schrijft de stichting in een brief gericht aan de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; Security


Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!

 

WeHebbenHetGeweten

SteunVrijbit

PTBanner  

PrivacyGuides

BvV

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen