45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

D66 houdt vast aan ’sleepwet’ die een D66'r geen 'aftapwet' mag noemen

Op het partijcongres in Leeuwarden heeft D66 besloten geen campagne te voeren tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV). De ’sleepwet’ is onder D66’ers omstreden, met name vanwege privacy van burgers die geschonden zou kunnen worden als de overheid via de kabel breed aftapt.

Tegenstanders waren verbolgen over de draai van de fractie, want in februari stemde die nog tegen de wet. „We zijn eerst tegen, nu zitten we op het pluche en is alles weer goed”, verklaarde een boos D66-lid.

Ook is er besloten dat de D66-fractie zich gaat inzetten voor correctieve referenda, ook al heeft de partij in de formatie de handen afgetrokken van het raadgevend referendum. Dat referendum gold lang juist als opmaat naar de invoering van een correctief referendum. De fractie mag de pogingen niet staken om alsnog een correctief referendum ingevoerd te krijgen, vindt het congres. In de partijtop valt echter al te horen dat er nier veel haast zal worden gemaakt met deze wens.

Kamerlid Verhoeven riep zijn partijgenoten op om vooral niet over de ’aftapwet’ te spreken, omdat daarmee ’het frame van de ander’ zou worden overgenomen.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Sleepnet misschien soms achteraf nuttig...maar tegen welke prijs?

Volgens Brits onderzoek is een ‘sleepnet’ essentieel voor een geheime dienst. Nederlandse experts maken ook kanttekeningen.

David Korteweg van privacyorganisatie Bits of Freedom bestrijdt niet dat zo’n sleepnet nuttige informatie kan opleveren. Maar reserves heeft hij wel: „Bij ons gaat het om beginselen als proportionaliteit en noodzakelijkheid.” Het sleepnet, vindt Korteweg, is een zwaar middel. „Daarbij kunnen heel gemakkelijk gegevens van onschuldige burgers worden meegenomen. Wij vragen ons af of er geen lichtere middelen kunnen worden ingezet, zoals gerichte interceptie op internet, wat nu ook al kan.”

Bovendien blijkt na een aanslag vaak dat veiligheidsdiensten of opsporingsinstanties al relevante informatie over de plegers hadden, maar dat er onvoldoende mee is gedaan. Korteweg: „Daar moet je iets aan doen voordat je op grote schaal nog meer gegevens gaat vergaren.”

Terrorisme-expert Teun van Dongen is beduidend positiever over de bevindingen van Anderson. Hij publiceerde dit jaar het boek Radicalisering ontrafeld (pdf) over terrorisme, hoopt dat het rapport een rol gaat spelen in de referendumcampagne. Van Dongen weet nog niet of hij in maart voor of tegen de nieuwe wet gaat stemmen. „Wat zou helpen vóór te stemmen, is een bepaling in de nieuwe wet die stelt dat het sleepnet alleen wordt ingezet voor lopend onderzoek, en dus niet om nieuwe verdachten op het spoor te komen.”

Alles bij de bron; NRC


 

 

Referendumwet; Over speeltuinen meepraten kan wel

Kees van der Staaij is geen fan van referenda. Zijn partij is altijd tegen het houden van volksraadplegingen geweest, die zouden volgens de SGP niet passen bij de vertegenwoordigende democratie. Toch is Van der Staaij bijzonder kritisch over de beslissing van Rutte III om het raadgevende referendum, na één experiment met het Oekraïneverdrag, maar rigoureus te schrappen. Met deze „lange neus” naar de kiezer loopt de politiek het risico een „tevreden technocratie te creëren waarin burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen”, zegt hij.

Vrijwel de gehele oppositie keert zich tegen dat voornemen. SP, PVV, PvdD, 50Plus en FvD willen bindende referenda. GroenLinks, PvdA en Denk willen de raadgevende versie houden. Verschillende groepen zijn al steunbetuigingen aan het verzamelen om, zodra de afschaffing door de senaat is, een referendum af te dwingen over het referendum.

Onderzoeken laten al sinds de jaren zeventig zien dat een flinke meerderheid van de bevolking voorstander is van het houden van volksstemmingen – al dan niet bindend. Frank Hendriks is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en deed onderzoek naar referenda in binnen- en buitenland. „Aan de behoefte aan meestemmen via referenda kun je niet voldoen door mensen te laten meepraten of een burgemeester te laten kiezen.” Hij vindt dat het raadgevend referendum meer tijd had moeten krijgen om te rijpen.

„In fatsoenlijke democratieën als Denemarken en Ierland vormen referenda een prima aanvulling op de representatieve democratie. Als het instrument langer bestaat, wordt er minder vaak naar gegrepen. Maar de wetenschap dat elk besluit tegenover een breed publiek verantwoord moet kunnen worden, houdt de politieke elite wel scherp.” Politieke tegenstanders van het afschaffen zien het als een elitaire schoffering van de burgers die blijkbaar te dom worden geacht om verstandig te stemmen.

De vraag is hoe en wanneer het referendum wordt afgeschaft, onzeker is of een eerder beloofde evaluatie van de wet er nog komt. En het is onduidelijk of het kabinet de intrekkingswet via een achterdeurtje onreferendabel zal maken. Technisch is dit mogelijk, bevestigde de Raad van State vorige maand.

Hoogleraar Hendriks lijkt dat onverstandig. „De vraag is of ze daarmee wegkomen: juridisch, politiek en vooral maatschappelijk.” Want het kan de woede over de afschaffing ook vergroten. „Ook zonder referenda kan de bevolking de politiek ‘adviseren’. Kijk maar naar volksraadpleging die de ANWB en De Telegraaf [in 2010] organiseerden tegen rekeningrijden of de actie tegen het idee van het vorige kabinet om bebouwing aan de kust toe te staan.” Die plannen werden onder maatschappelijke druk ingetrokken. „Terwijl dat soort stemmingen onbetrouwbaarder en kwetsbaarder zijn dan fatsoenlijk georganiseerde referenda. Ik weet niet of de Haagse politiek daarmee beter af is ”, zegt Hendriks.

Alles bij de bron; NRC


 

Alleen DDR schafte eerder het referendum af

Het plan van het nieuwe kabinet om het raadgevend referendum af te schaffen leidt tot veel debat, zeker nadat CDA-leider Sybrand Buma zei dat hij de uitslag over het volgende referendum over de inlichtingendiensten wil negeren. Voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, een van de initiatiefnemers van het raadgevend referendum, is ongelukkig met het voornemen van het kabinet om de referendumwet na één referendum alweer af te schaffen. In Nieuwsuur zei hij op zaterdag 28 oktober dat „er nog nooit een staat in de wereld is geweest die het referendum nadat het is ingevoerd weer heeft afgeschaft”. Met één uitzondering, volgens Dubbelboer: de DDR.

Dubbelboer, tegenwoordig actief bij de beweging Meer Democratie, zegt in een telefonische toelichting dat hij zich heeft gebaseerd op het boek Directe democratie. Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum uit 2007. Het boek van Nijeboer en Verhulst beschrijft de geschiedenis en werking van referenda in bijvoorbeeld Zwitserland, Californië, België en Duitse deelstaten tot 2007. Bij geen van de beschreven landen of staten, waar het referendum meer of minder succesvol uitwerkte, zijn voorbeelden te vinden van referenda die na invoering weer werden afgeschaft. 

Toen de Duitse Democratische Republiek (DDR) in 1949 werd opgericht, werd de mogelijkheid voor referenda in de grondwet opgenomen. In 1967 was er een referendum over een nieuwe grondwet, die werd goedgekeurd door de bevolking. Een referendum in de DDR betekende volgens de site van het Duitsland Instituut „intimidatie van de bevolking, ideologische propaganda en een vervalste uitslag”. In 1968 werd de bepaling over het referendum volgens Nijeboer en Verhulst „in alle stilte geëlimineerd”. Nijeboer zegt ook nog navraag te hebben gedaan bij Andreas Gross, een Zwitserse politicoloog en oud-parlementslid die volgens hem geldt als de bekendste referendum-expert ter wereld. Gross zegt per mail dat hij inderdaad naast de DDR „geen ander geval” kent waarbij het referendum na invoering weer werd afgeschaft. 

Naast de DDR zijn er uit boeken over, en wetenschappelijk onderzoek naar, het referendum geen voorbeelden bekend van staten die het referendum na invoering weer hebben afgeschaft. Hoewel een vergelijking tussen de DDR en Nederland problematisch is, beoordelen we de stelling als waar.

Alles bij de bron; NRC


 

Pentagon lekte inlichtingendata via Amazon S3-buckets

Inlichtingendata die het Pentagon de afgelopen jaren verzamelde was voor iedereen op internet toegankelijk, zo meldt securitybedrijf UpGuard in een analyse vandaag. Het gaat om 1,8 miljard berichten, reacties en artikelen van het internet die gedurende een periode van 8 jaar werden verzameld.

De data was verzameld door CENTCOM (US Central Command), dat verantwoordelijk is voor militaire operaties van Oost-Afrika tot Centraal-Azië, waaronder de oorlogen in Irak en Afghanistan, en PACOM (US Pacific Command), verantwoordelijk voor Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië, alsmede Australië. Waarvoor de gegevens verzameld waren is onduidelijk. Het Pentagon werd halverwege september ingelicht, waarna de data op 1 oktober was beveiligd.

De data is afkomstig van nieuwssites, fora en socialmediasites zoals Facebook en betreft websites van over de hele wereld, aldus UpGuard. Onderzoeker Chris Vickery van het bedrijf ontdekte op 6 september dat drie Amazon S3-buckets voor iedereen toegankelijk waren.

Alles bij de bron; Security


 

Duitsland verbiedt verkoop kinderhorloges met afluisterfunctie

De Duitse overheid heeft de verkoop van kinderhorloges verboden waarmee kinderen en hun omgeving kunnen worden afgeluisterd. Het gaat om smartwatches die over een simkaart beschikken. Ouders kunnen via een app verbinding met de smartwatch maken en zo ongemerkt voor het kind meeluisteren.

Ouders zouden de apparaten ook gebruiken om leraren in de klas van hun kind af te luisteren, aldus de toezichthouder Bundesnetzagentur. Die stelt dat dergelijke afluisterfuncties in Duitsland verboden zijn. De horloges mogen dan ook niet meer in Duitsland worden verkocht. De toezichthouder adviseert met name scholen om te controleren dat kinderen niet met dergelijke horloges rondlopen.

Personen die de horloges hebben gekocht en bij de toezichthouder bekend zijn kunnen worden opgedragen de horloges te vernietigen en het bewijs hiervan naar de Bundesnetzagentur te sturen. 

Alles bij de bron; Security


 

Klantgericht onze data stelen

Laatst hoorde ik een privacy-consultant stellen dat de AVG in essentie neerkomt op 'administratieve klantgerichtheid'. Als dat zo is, dan verwordt de AVG tot de ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement: je hebt een certificaat waarmee je bewijst dat je de grootst mogelijke bagger fabriceert, maar wel volgens een netjes beschreven proces dat je nauwgezet volgt.

De AVG zou meer moeten zijn dan een manier om klantgericht (‘excellent’) onze privacy te schenden...

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor een ‘gerechtvaardigd’ doel. Het belang dat jij bij de verwerking hebt - als bedrijf of instelling - moet gerechtvaardigd zijn. Bovendien moet de verwerking (dus welke persoonsgegevens je verzamelt en wat je daar vervolgens mee doet) ‘proportioneel’ en ‘subsidiair’ zijn. Proportioneel betekent dat de mate van inbreuk die je pleegt op de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming moet zijn met het belang dat hier mee gemoeid is. Subsidiair betekent dat je doel niet kunt bereiken met een minder ingrijpende inbreuk. Het moet dus ‘ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk’ zijn.

Het probleem is dat slechts summier beschreven wordt wat 'gerechtvaardigd, proportioneel of subsidiair' is. En bedrijven vinden al gauw dat hún doel volledig gerechtvaardigd is. En dat het verzamelen van nóg meer gegevens per definitie proportioneel is, omdat hun systemen dan nog efficiënter werken. En dat het subsidiair is omdat op een andere manier werken simpelweg duurder is. Bedrijven redeneren nu eenmaal van nature vanuit hun eigen belang, terwijl privacy nu juist gaat om óns belang: het belang van de burgers, de klanten, de individuen.

Alles bij de bron; FD [gratis registratie noodzakelijk]


 

Senatoren CDA, PVV en VVD positief over opslag kentekengegevens

Senatoren van CDA, PVV en VVD zijn positief over het wetsvoorstel om alle door de politie geregistreerde kentekens 28 dagen lang te bewaren. Dat blijkt uit het debat over het wetsvoorstel dat afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer plaatsvond. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om kentekengegevens - kenteken, locatie, tijdstip en foto - van voertuigen in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren.

Het gaat hierbij ook om data van onverdachte personen. Privacyorganisaties zijn tegen het wetsvoorstel en stuurden de Eerste Kamer deze week brieven waarin werd opgeroepen het wetsvoorstel te verwerpen. Volgens de privacyorganisaties is de noodzaak nooit aangetoond en is de maatregel niet proportioneel. Ook zijn er zorgen dat de toegang tot de opgeslagen kentekengegevens niet voldoende is ingeperkt.

Verder wordt er gewezen naar de waarschuwing van de Raad van State dat dit wetsvoorstel vergelijkbaar is met de bewaarplicht voor telecomgegevens. Ook hier gaat het om een massale registratie van gegevens van onverdachte burgers. De bewaarplicht is door de rechter in 2015 ongeldig verklaard omdat de overheid ook daar de noodzaak niet kon onderbouwen. De Raad van State waarschuwt dat de rechter over de massale registratie van reisgegevens een vergelijkbaar oordeel zal vellen.

Op dinsdag 21 november stemt de Eerste Kamer over het voorstel.

Alles bij de bron; Security